Nejobchodovanější světové komodity

ropa

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou nejobchodovanější komodity a vysvětlíme si také význam jednotlivých komodit. Komodity uvádíme za sebou sestupně podle objemu zobchodovaných kontraktů v USD.


Komodity jsou důležitou součástí obchodování na světových trzích. Spadají pod ně energetické komodity (ropa a plyn), dále kovy (zlato, stříbro, měď) a zemědělské plodiny, ke kterým patří například pšenice nebo kukuřice.

Ropa

Ropa (ticker WT nebo také WBS) je jednou z nejvýznamnějších komodit na světě. Je významná v mnoha hospodářských oblastech. Tato surovina se používá jako palivo pro dopravu a energetiku, slouží k výrobě plastů, kosmetiky a řady dalších výrobků. Ceny ropy mohou mít vliv na celou světovou ekonomiku. Závislost na ropě je nejen otázkou ekonomiky, ale také geopolitiky. Ohledně exportu a importu ropy panuje relativně nerovnost. Některé státy jako je Rusko, USA nebo Spojené arabské emiráty jsou velkými producenty, zatímco jiné jsou velkými odběrateli, např. Čína nebo Jižní Korea.

Zemní plyn

Zemní plyn (ticker NG) je hořlavá látka, která se skládá převážně z methanu. Jeho význam spočívá především v tom, že se jedná o poměrně levné a univerzálně po celý rok dostupné palivo pro průmysl. Během zimních měsíců se plyn používá také k vytápění, a to zejména domácností. Kromě energetiky má zemní plyn další využití například při výrobě hnojiv nebo chemických produktů.

Mezi největší producenty a vývozci zemního plynu patří Rusko, které poskytuje téměř třetinu světové spotřeby zemního plynu, dále USA, Kanada a Čína. Zemní plyn je klíčovou surovinou pro mnoho zemí. Ceny zemního plynu mohou mít zásadní vliv na celosvětovou ekonomickou situace a energetické zabezpečení zemí, které plyn dováží, včetně České republiky.

Obchodovat ETF komodity u Etoro Váš kapitál je ohrožen.

Káva

Nejvíce kávy (ticker KC nebo KT) se pěstuje v Brazílii, Vietnamu a Kolumbii. Stává se stále populárnější investiční komoditou, především vzhledem k rostoucí poptávce. Zajímavostí je, že se celosvětově vypije přes 2 miliardy šálků kávy a spotřeba tohoto nápoje se dlouhodobě zvyšuje. Nápoj je oblíbený na celém světě bez ohledu na vyspělost konkrétního trhu. Káva se ale používá i k jiným účelům – například v potravinářském průmyslu jako příchuť aroma do různých potravin a nápojů nebo jako přísada do kosmetických výrobků a léčivých přípravků.

Cena kávy je ovlivňována faktory jako jsou počasí, zeměpisné podmínky pro její pěstování a samozřejmě aktuální globální poptávka. Výnosy z investice do kávy mohou být velmi zajímavé tehdy, kdy se této komodity urodí obecně na celém světě málo.

Zlato

Zlato (ticker XAU) jako nejznámější drahý kov patří již dlouho mezi nejoblíbenější komodity na světě. Tento kov považuje velká část investorů za uchovatele hodnoty, a to i v dobách krizí.

Zlato má ale také široké využití v průmyslu, v oborech jako jsou elektrotechnik, lékařství nebo kosmonautika. Zlato je skvělý vodič, proto se používá při výrobě zařízení jako jsou mobilních telefon, počítač nebo televize. Zlato ale zná většina světové populace zejména díky šperkům, které se z něj často vyrábí. Tento zlatý kov se v mnoha částech světa stal symbolem sociálního statusu a luxusu. V neposlední řadě je zlato součástí rezervních měnových systémů mnoha světových ekonomik. Svojí vlastní stabilitou zlato pomáhá zajišťovat stabilitu vyspělých států a jejich finančních systémů.

Cukr

Význam cukru (ticker SB nebo YO) roste zejména díky stále zvyšující se poptávce po sladkých potravinách a nápojích v celosvětovém měřítku. Dále se používá pro výrobu alkoholu, farmaceutických produktů, kosmetiky nebo výrobků z papíru a textilu.

Cukr tak dnes bez přehánění patří ke světovým strategickým komoditám. Cukr mají dnes mnohé země ve svých státních hmotných rezervách. Hlavními faktory, které ovlivňují aktuální cenu cukru jsou počasí, celosvětová produkce této komodity a samozřejmě poptávka.

Kukuřice

Kukuřice (ticker ZC) se využívá v mnoha oblastech, včetně potravinářského průmyslu, výroby biopaliv a krmiv pro hospodářská zvířata. Mezi největší producenty kukuřice na světě patří v tomto pořadí: Spojené státy americké, Čína, Brazílie, Argentina, Indie a Ukrajina. Podobně jako níže u pšenice s cenou kukuřice zahýbala aktuální situace na Ukrajině.

Obchodovat ETF komodity u Etoro Váš kapitál je ohrožen.

Pšenice

Hlavní využití pšenice (ticker ZW) pochopitelně nalezneme v potravinářském průmyslu. Investoři si všímají potenciálu pšenice jako investice zejména díky stále vyšší světové populaci. Ve většině civilizačních okruzích na světě je pšenice základ výživy (společně například s rýží). Nejvíce pšenice na světě se sklízí v Číně, následovaná Indie a Rusko. Minimálně pro Evropský hospodářský prostor je pak zásadním exportérem pšenice Ukrajina.

S ohledem na nedávné válečné události na Ukrajině se ukazuje, že pšenice je naprosto strategickou komoditou. Značný vliv na její aktuální cenu má geopolitická situace a momentální úroda.

Bavlna

Bavlna (ticker CT nebo TT) je přírodní textilní vlákno, které se používá v mnoha odvětvích průmyslu. Patří mezi důležité zemědělské plodiny. Bavlna je poměrně náročnou plodinou, protože vyžaduje stálé teplé podnebí, dostatek slunce, vodu a úrodnou půdu. Pečlivost se vyžaduje také při sklizni, kdy je třeba zabránit poškození sbíraných vláken. Je zde velký podíl lidské práce (ne jen strojové, mechanické). Proto nepřekvapí, že mezi největšími producenti bavlny nalezneme země, kde je obecně levná pracovní síla. Top producenty bavlny jsou Čína, Indie, USA, Pákistán a Brazílie v tomto pořadí. První tři zmíněné státy drží dohromady takřka 60 % podíl na světové produkci. V Asii se také často produkují výrobky z bavlny, tedy typicky textilie, oblečení, ložní prádlo zavazadla a podobně.

Stříbro

Stříbro (XAG) je druhý nejobchodovanější kov po zlatě a stejně jako žlutý kov se hojně využívá v průmyslu. Typické užití stříbra nalezneme ve výrobě elektroniky, solárních panelů, zrcadel a fotografických materiálů. Stříbro se těží v mnoha zemích světa, včetně Mexika, Peru, Austrálie, Chile, Kanady a USA.

Tak jako u jiných kovů má na cenu stříbra vliv výkon světových ekonomik, inflace nebo aktuální objemy těžby. Z investičního hlediska však oproti zlatu cena stříbra v současnosti zatím nedosáhla svých historických maxim z roku 2011.

Obchodovat ETF komodity u Etoro Váš kapitál je ohrožen.

Měď

Měď (ticker HG) je kov, který se díky klíčovým vlastnostem jako je vodivosti a pevnost často používá v průmyslu. K příkladům užití mědi patří výroba elektroinstalací, automobilů, elektroniky a dalších průmyslových produktů. Poptávka po mědi je dlouhodobě stabilní.

Měď patří do skupiny vzácných kovů, relativně hojně se totiž vyskytuje v zemské kůře a je součástí mnoha typů hornin. Měď se těží v mnoha zemích po celém světě, největšími producenty jsou Chile, Peru, Čína, Spojené státy, Austrálie, Rusko a Kanada. Samotná Chile vyprodukuje více než třetinu světového ročný zásoby mědi.

Nejobchodovanější světové komodity

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top