Podílové fondy

podílové fondy

Podílové fondy patří pro svoji jednoduchost k oblíbené formě investice nejen nováčků. Lze do nich investovat bez hlubší znalosti problematiky finančních trhů. V článku si vysvětlíme, jak podílové fondy fungují, jak fondy dělíme a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.


Jak fungují podílové fondy

Fondy fungují na principu kolektivního investování. Do jednoho fondu vkládá své prostředky mnoho investorů. Z těchto financí se nakupují aktiva (akcie, dluhopisy a podobně), na nichž má podle výše svého vkladu investor podíl. Jde tak o soubor majetku. Spravován bývá profesionály, kteří dbají na to, aby byly do fondu nakupovány vhodné tituly a aby nedošlo k újmě investorů.

Druhy podílových fondů

Podílové fondy se dělí zejména podle toho, do jakých aktiv vkládají své prostředky. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější z nich.

Akciové fondy

Zaměřují se hlavně na akcie. Z toho plynou pochopitelné výhody i nevýhody. Plusem je možnost vysokého zhodnocení, pokud se světovým akciovým trhům daří. Zejména v posledním roce jsme byli svědky růstu, který jako by se před ničím nezastavil. Pokud tak fond vlastnil například americké akcie, rostla také hodnota investorova vkladu. Akcie však mají tendenci, v případě nepříznivé situace, padat strměji než jiná aktiva. Investice tak může kolísat a doporučuje se investovat na delší dobu.

Dluhopisové fondy

Tyto fondy investují do dluhopisů, tedy do cenných papírů, jejichž majitel má právo na postupné splácení určité částky dlužníkem a na s tím spojeným výnos. Jsou obvykle víceleté, částka je vyplácena postupně a může být reinvestována. V současné době ale solidnější výnos nabízí pouze korporátní dluhopisy, se kterými je spojeno vyšší riziko. Státní dluhopisy v některých případech (například německé nebo švýcarské) mají výnos dokonce záporný! Dluhopisové fondy tak musí hledat východisko pomocí rizikovějších dluhopisů s vyšším výnosem v řádu několika procent ročně. Oproti akciovým fondům nabízí stabilnější, i když ne tak vysoké zhodnocení.

Smíšené fondy

Název napovídá, že v tomto případě je obsah fondu smíšený. Investovat může do akcií nebo dluhopisů. Z toho plyne, že vývoj hodnoty jeho nakoupených aktiv je stabilnější. Vždy záleží na poměru mezi jednotlivými aktivy. Dluhopisy jsou ale všeobecně považovány za stabilnější než akcie a mají předem daný výnos, se kterým lze počítat. Problémy státních dluhopisů jsme již popsali výše. Fondy si tak musí dávat pozor, aby jejich aktiva vynášela investorům vůbec nějaké výnosy. U smíšených fondů je vždy třeba předem prostudovat poměry aktiv, do kterých je investováno.

Komoditní fondy

Fondy nakupují buď komodity samotné anebo cenné papíry na ně navázané. Komoditní trh je specifický v tom, že nemusí vždy korelovat s hlavními finančními trhy. Vyvíjí se tak do jisté míry nezávisle. Trh je ale například u zemědělských komodit náchylný na výkyvy počasí. Dále ke komoditám patří i drahé kovy, kdy cena zlata jde typicky nahoru v dobách krizí.

Nemovitostní fondy

Pod těmito fondy nalezneme jak nemovitosti samotné, tak opět s nimi spojené cenné papíry. Pokud máte zájem investovat do nemovitostí, jejichž cena v posledních letech v České republice podstatně rostla, ale nemáte finance nebo chuť investovat sami přímo do koupě bytu nebo domu, můžete takto investovat tímto způsobem nepřímo. Fond nemovitosti spravuje a výnosy pak přináší svým investorům. Zvláště u nemovitých věcí musí investor obvykle počítat s vysokými náklady na údržbu, o které se stará fond.

Výhody investování do fondů

První velkou výhodou je jednoduchost. Jak jsme již naznačili, není potřeba se o daný segment (ať už jde o akcie nebo komodity) příliš a dopodrobna zajímat. Je samozřejmě vždy dobré danému aktivu rozumět. Není ale už třeba denně sledovat ceny, aby investor výhodně nakoupil a prodal. Fond se stará o všechny transakce.

Další výhodou je možnost pravidelného investování po malých částkách. Pro tento druh investování nepotřebujete statisíce nebo miliony. Stačí si najít vhodný fond a investovat stovky nebo nižší tisíce korun pravidelně, například každý měsíc. Vlastní podílové fondy nabízí v dnešní době i mnoho bank, které mohou svým klientům nabídnout lepší vstupní podmínky pro první investice.

Nevýhody investování do fondů

Nevýhodou je skutečnost, že dané aktivum vlastníte jen nepřímo. Pokud chcete sami aktivně investovat například do akcií, nakupovat a prodávat jen určité tituly, pak je lepší je zakoupit na vlastní účet pomocí brokera. Prostřednictvím akciového fondu nemáte příliš šanci ovlivnit, které konkrétní akcie bude portfolio manažer nakupovat. Pokud se společnost, která fond spravuje, dostane do finančních potíží, pak hrozí, že o váš vklad (nebo jeho část) přijdete. Vždy je potřeba pamatovat na to, že „pouze“ vlastníte podíl na akciích, komoditách nebo třeba nemovitostech. Nevlastníte tuto věc jako takovou.

Druhou nevýhodou jsou poplatky. Ty sice platíte i u brokerů (u kterých můžete například akcie kupovat samostatně), přesto je třeba s nimi počítat. Správci fondů si mohou říct o velké procento, případně i fixní částku, která vám ale ve výsledku zhoršuje výnos z portfolia fondu. O poplatcích je vždy třeba se informovat předem.

Podílové fondy – jak fungují, výhody & nevýhody

Mohlo by vás zajímat:

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top