Americké a evropské akcie

dow jones

Investování do akcií je v posledních letech čím dál oblíbenější. V tomto článku se podíváme na hlavní rozdíly, které nalezneme mezi akciemi americkými a evropskými. Na základě toho se můžete rozhodnout, kam pro vás bude vhodnější investovat.


Cena akcií

Prvním zajímavým ukazatelem rozdílů mezi akciemi je jistě jejich cena. Cena akcií v Evropě i v USA je většinou v korelaci, mění se velice podobně. Přesto jsou podle některých odborníků evropské akcie stále levné. Na druhé straně americké cenné papíry nyní lámou rekordy a jsou na samém vrcholu. Obecně známé investorské pravidlo říká, že v takové situaci není dobré nakupovat, ale naopak prodávat, uzavřít pozici a vybrat zisk.

V současné době je většina zejména technologických firem jako je Apple nebo Google na svém úplném vrcholu. Podobně jsou na tom také americké akciové indexy. Je tedy otázka, zda je nyní vhodná chvíle pro jejich nákup.

Z historických dat vyplývá, že co se cen týče, americký trh je podstatně dravější. V době růstu ceny dokážou strmě stoupat. V případě krize je pak jejich propad velice drastický. Evropské akcie jako by rostly „pomalu, ale jistě“, v minulých krizích (například naposledy v roce 2008) však také utrpěly značné ztráty.

Dividendy

Pro investora, který upřednostňuje dlouhodobé držení akcií před krátkodobým obchodováním, je důležitým aspektem dividenda akcií. Společnosti tradičně rozdělují své zisky mezi držitele jejich akcií. Poměr mezi touto dividendou a cenou jedné akcie pak představuje výši výnosu, která se typicky uvádí v procentech.

Evropské akcie jsou obecně populární pro poměrně vysoké dividendy. Jejich výnosy se pohybují často okolo 5 %. Samozřejmě se tato výše liší, ale většinou investoři nedostávají menší než 2% výnos. Pro Evropu je typické vyplácet dividendy jednou ročně. Rozhodný den pro její získání bývá v první polovině roku (typicky duben či květen). Následně do jednoho či dvou měsíců je dividenda vyplacena na účet držitele akcie.

Oproti tomu na amerických trzích se obchoduje s akciemi, jejichž výnos (z pouhého držení) je podstatně nižší. Výše výnosu se pohybuje mezi 1 a 2 procenty. Mnoho společností ze začátku nevyplácí dividendy žádné. Začátek jejich vyplácení je brán jako přechod na zavedenou společnost. Například Facebook ještě stále dividendy nevyplácí (na burzách se jeho akcie obchoduje od roku 2012).

Systém brokerů a trhu

Před prvním nákupem akcií je třeba si založit účet u některého z brokerů. Obchodovat bohužel nikdy nemůže investor sám. V tomto ohledu se situace na americkém a evropském trhu příliš neliší. V obou případech je třeba si ověřit podmínky, které platí pro vámi zvolený účet. Jde zejména o poplatky za obchod a poplatky za vložení nebo výběr vašich prostředků.

Tento broker následně obchoduje vámi zadaný příkaz (v základu jde o koupi či prodej akcie) na příslušném trhu. V případě amerických akcií to bývá NYSE (Newyorský burza) nebo NASDAQ. V Evropě se obchoduje v celosvětovém měřítku v Londýně na London Stock Exchange a v Německu na Deutsche Börse.

Jednotlivé evropské státy pak mají své vlastní národní burzy, sídlící většinou v hlavním městě, kde se obchodují většinou akcie tamních společností. Vždy je pak třeba hledat brokera, který podporuje zvolený trh. V případě menších trhů si musí investor založit účet pro každý národní trh s akciemi zvlášť.

Danění akcií

Dalším důležitou součástí investice do akcií je danění zisků z prodeje, případně danění dividend, které plynou z jejich držení.

Daň z prodeje se v USA liší podle doby držení. Tzv. short-term gain znamená, že jste se ziskem prodali akcie, které držíte méně než rok. Tyto prodeje se daní jako běžný příjem. V USA se tato daň může lišit stát od státu.

Pokud držíte dlouhodobě, pak je daň odstupňovaná. Pokud váš příjem nepřekročí 38 600 dolarů ročně, jste od daně osvobozeni. Pokud spadáte do kategorie mezi 38 601 až 425 800, pak daníte sazbou 15 %. A pokud tuto hranici přesáhnete, vztahuje se na vás sazba 20 %. Co se týče dividend, ty podléhají v USA dani ve výši 28,6 %.

V Evropě je situace složitější. Jde zejména o to, v jakém státě jste daňový rezident. Většinou příjmy z prodeje akcií spadají pod daň z příjmu, která je v každém evropském státě trochu jiná a podléhá národním daňovým řádům. Rozmezí této daně je od 10 % (například v Bulharsku) do téměř 69 % (ve Švédsku). Je proto vždy nutné se dotázat vašeho daňového poradce, který tuto daň z příjmu dokáže správně vypočíst.

Až na výjimky (Estonsko) platíte daň také z dividend vašich akcií. Opět platí, že je v každém evropském státě jiná. Její rozmezí se pohybuje od 10 % (v Řecku) po 51 % (v Irsku). Dividendy bývají většinou vypláceny na účet držitele akcie již čisté, tedy daň bývá automaticky odečtena a zaplacena správci daně.

Americké a evropské akcie

Mohlo by vás zajímat:

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top