Fear and Greed – akciový index strachu

fear-and-greed

Obchodování na akciových trzích je ovlivněno mnoha faktory. Kromě aktuálního ekonomického cyklu se na ceně akcií projevuje poměrně patrně také nálada investorů.


V tomto článku se podíváme na tzv. Fear and Greed index, pomocí kterého americký web CNN Business tuto náladu názorně ukazuje.

Jak Fear and Greed index funguje

Fear and Greed index (neboli česky Index strachu a chamtivosti) je provozován investičním webem CNN Business, který spadá pod zpravodajskou stanici CNN. Je velice jednoduchý a snaží se na číselné škále od 0 (extrémní strach) ke 100 (extrémní chamtivost) přiblížit, jaká je nálada na akciových trzích.

Index se skládá z celkem 7 indikátorů, které kombinuje do jediného čísla.

Jde o tyto ukazatele:

  1. Pohyb ceny akcií na indexu S&P 500 oproti 125denním průměru (anglicky 125-day moving average – MA).
  2. Síla akcií, která znamená poměr mezi počtem akcií, které mají nejvyšší, a těch, které nejnižší cenu za posledních 52 týdnů.
  3. Rozsah (hloubka) ceny akcií, která je zastoupena poměrem akcií, které jsou cenově na vzestupu oproti těm, jejichž cena se propadá.
  4. Poměr opcí put/call, kdy je porovnáván objem opcí na dlouhou pozici (long, bullish) a krátkou (short, bearish).
  5. Poptávka po tzv. „podřadných dluhopisech“ neboli „junk bonds“. Zde je zkoumán rozdíl (spread) mezi výnosy kvalitních a „podřadných“ dluhopisů.
  6. Volatilita trhu (VIX index), který ukazuje, jak se cena na trhu v daném období vychyluje nahoru a dolů.
  7. Poptávka po bezpečných aktivech, kterými jsou zde myšleny tzv. T-bonds (treasury bond) neboli státní dluhopisy.

U každého ukazatele se porovnává, jak se odchýlil v daném období od normálu (průměru). Všech sedm ukazatelů má v indexu stejnou váhu. Po jejich zprůměrování dostaneme hodnotu na škále od 0 do 100.

Jak číst Fear and Greed index

fear and greed index

Obecně platí, že čím vyšší je skóre tohoto indexu, tím jsou aktuálně investoři chamtivější. Trhu se při vysoké hodnotě indexu může dařit dobře. Někdy ale může jít o nafukující se akciovou bublinu, která brzy splaskne. Pokud panuje mezi investory strach (nebo dokonce panika), pak se cena bude propadat nebo udržovat na stejné výši. Pokud ale přijde na trh jistota (nebo dokonce euforie), pak cena akcií může vyletět strmě nahoru.

Fear and Greed patří mezi „popularizační“ ukazatele. Je jednoduše čitelný, ukazuje, zda jsou akcie „předražené“ nebo „levné“ podle nálady investorů. Zejména nováčkům může v začátcích pomoci. Nelze ho ale brát vždy na 100 procent vážně. Není vhodné investovat čistě podle něj bez zvážení dalších relevantních například technických ukazatelů.

V současné době, v květnu 2020, je index na úrovni okolo hodnoty 40, která stále znamená spíše strach než chamtivost. Investoři stále nemají jasno a trochu se stále bojí investovat. Do průměru indexu (neutrální pozice) chybí 10 bodů. Může tak být i v této době stále zajímavé do akcií investovat.

Historické výsledky indexu

Podívejme se nyní na historická data. Pokud byste podle Fear and Greed indexu investovali do akcií v zatím poslední krizi (hovoříme o recesi kolem roku 2008), pak byste skutečně ke dnešnímu dni znatelně vydělali.

Ke dni 17. září 2008 byl index na hodnotě 12 (značící extrémní strach investorů). Tehdy byl také americký index S&P 500 nejníže, alespoň za období této recese. Šlo mimo jiné o důsledek pádu banky Lehman Brothers. Pokud byste tehdy investovali 1000 amerických dolarů, hodnota vašeho portfolia by se dnes pohybovala okolo 2800 USD.

Nejvyšší hodnotu v posledních letech vykazoval index v roce 2012, konkrétně v září tohoto roku, kdy šlo o důsledek celkového růstu aktiv. Rostly v zásadě všechny trhy světa. Zároveň americký Fed (centrální banka Spojených států amerických) pokračoval již ve třetím kole tzv. kvantitativního uvolňování. Fed tak velice silně podporoval růst tamní ekonomiky. Není divu, že index dosáhl takto závratných hodnot a mezi investory panovala převážně „chamtivost“.

Hodnocení Fear and Greed indexu

Na první pohled jde o velice jednoduchý a přímočarý způsob, jak měřit emoce investorů na akciových trzích. Zastánci odkazují na relativně přesnou korelaci mezi hodnotou tohoto indexu a historickým výkonem vybraných amerických akciových indexů jako je S&P 500 nebo amerických burz (například NYSE). Odpůrci zase upozorňují na to, že jde pouze o jakýsi barometr nálady investorů a nejde o komplexní analýzu trhu. Záleží nakonec ale pouze na investorovi samotném, jak se rozhodne.

Pokud nakupujete akcie na jejich dlouhodobé držení, pak je jistě příhodné dokupovat po částech a ve chvílích, kdy plánuje na trhu nejistota. Cena akcií tehdy zákonitě klesá. Následně v době, kdy v akciích investoři vidí možnost rychlého zisku opět silně roste. Není ale žádoucí se spoléhat, například u aktivního tradingu, pouze na jediný ukazatel.

Fear and Greed – akciový index strachu

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top