Průvodce akciemi

nyse

Dozvíte se, jak fungují akcie a dividendy, jaké jsou výhody a nevýhody dividendových akcií a jak se daní příjmy z obchodování.


Co jsou akcie

Akcie jsou cenné papíry, pomocí nichž se jejich majitel stává spoluvlastníkem obchodní společnosti. Získává tak možnost využívat nově nabytá práva a podílet se na vedení společnosti a také má právo na výplatu podílu ze zisku.

Jak akcie fungují

Téměř každý zná zkratku a.s., za kterou se skrývají slova akciová společnost. Právě tyto obchodní společnosti vydávají vlastní akcie. Mohou být buď neveřejné, nebo veřejně obchodované. V prvním případě je má společnost „sama pro sebe“ a nikdo si je koupit nemůže. V druhém případě je vám prostřednictvím brokera (kterým bývají specializované firmy nebo banka) umožněno si tyto akcie koupit a vlastnit je. Akcie můžeme dělit dále podle jejich druhu.

Druhy akcií

Z hlediska jejich fyzické podoby lze rozdělit akcie na listinné a zaknihované. První druh existuje v papírové, fyzické podobě. Zaknihované akcie jsou naopak zapsané v elektronické databázi. Mají pouze virtuální podobu. V České republice majitele akcií zapisuje Centrální depozitář cenných papírů.

Co se týče formy a zákonné úpravy, existují dva typy. První jsou takzvané akcie na jméno, které vždy patří nějaké konkrétní osobě. Jméno osoby, ať už fyzické či právnické, je na akcii napsáno. Majitel se mění přepsáním jména, což si může akciová společnost ve stanovách omezit. Akcie na majitele jsou z pohledu dané společnosti anonymní. Jejich majitelé se poměrně často mohou měnit – jde totiž o akcie obchodované na burze. Tyto akcie jsou volně převoditelné.

Co je dividenda

Dividenda je podíl na zisku společnosti. Zisk si rozdělují vlastníci akcií této společnost. Na vyplacení dividendy má právo každý akcionář, nehledě na to, kolik akcií vlastní. Oproti hlasovacímu právu na valné hromadě není právo na dividendu ohraničeno určitým minimálním počtem akcií. Dividenda je pravidelný příjem, se kterým může majitel akcie počítat. Vyplácí se zpravidla jednou ročně. U některých společností pololetně nebo čtvrtletně, ale to nebývá obvyklé. Dividenda je vyplácena zpětně, tj. za uplynulý rok. V roce 2020 tak bude vyplácena dividenda za rok 2019.

Jak získat dividendu

Jak získá investor dividendu z dané akcie? Hlavní a v zásadě jedinou podmínkou je držet správnou akcii ve správný čas. Pro dividendy je klíčový pojem „rozhodný den“. Jde o jeden den v roce, ke kterému musíte držet akcii, být zapsaný v Centrálním depozitáři. Typické je, že hned druhý den po rozhodném dni investoři akcie ve velkém prodávají. Z toho logicky plyne, že tento následující den, tzv. ex-date, se u dividendových akcií skokově sníží cena. Jde zpravidla o rozdíl ve výší dividendy. Rozhodný den bývá většinou na jaře, v měsících duben, květen nebo červen. Ale může být kdykoli si společnost sama určí.

Dividenda je akcionářům vyplacena na majetkový účet, který vede jejich broker (často banka). Majetkový účet slouží k evidenci zakoupených akcií, liší se tak například od běžného nebo spořicího. V našem prostředí je dividenda vyjádřena v českých korunách, někdy bývá vyplacena v eurech nebo dokonce v britských librách, ale to jsou výjimky. Po připsání na majetkový účet může investor svoje nově získané prostředky libovolně využívat, ať již je bude reinvestovat do dalších akcií, anebo si je například přepošle na svůj běžný účet.

Výhody dividendových akcií

Dividendové akcie, které známe z České republiky, patří k nejvýkonnějším na světě. První výhodou je vysoký výnos. Ze statistik vyplývá, že lepší výnosy poskytují ve světě již jen ruské akcie. Průměrný roční výnos se u české akcie pohybuje okolo 5 %, což je v době negativních úrokových sazeb národních bank a nulových úrocích na účtech skutečně vysoké číslo. Není mnoho investičních nástrojů, které by akcie překonaly.

Další výhodou je charakter dividendových výnosů. Často se hovoří o takzvaném pasivním příjmu. Zatímco držíte akcie na svém majetkovém účtu, není s nimi nijak potřeba manipulovat, starat se o obchody a podobně. Stačí akcie držet a zpravidla jednou ročně dostanete na svůj majetkový účet vyplacenou dividendu. Výhodou je zde zejména jednoduchost investice.

Nevýhody dividendových akcií

V českém prostředí je první nevýhodou relativně malý růst cen těchto akcií. Podívejme se na historická data. České akcie se ani více než deset let po předchozí recesi nedostaly na původní, tehdejší cenu. Udržují si celkem stabilní cenu. Obchodníky (tradery) ale nepotěší nízký růst jejich cen oproti například akciím americkým, které jen za poslední rok narostly o třetinu.

Další nevýhodou může být relativně malý výběr. Na Pražské burze nalezneme jen okolo 30 titulů, které si může investor veřejně zakoupit a se kterými se obchoduje. Přestože v posledních letech nedocházelo vzhledem k trvajícímu ekonomickému růstu k žádným propadům na akciových trzích, do budoucna nemusí být situace vždy tak příznivá.

S tím souvisí i výše výnosu. Nevýhodou zůstává riziko snížení dividend ze strany společnosti, která je vyplácí. Pokud ta chce investovat nebo nedojde k očekávanému provoznímu zisku, je nucena snížit nominální hodnotu dividend. Tato situace nastala loni u akcií ČEZ, kdy akcionáři předmětně očekávali vyšší výnos, než skutečně přišel. Nevýhodou jsou alespoň pro prvotní nákup dividendové akcie poplatky, kterým je obchodování s akciemi zatíženo. Poplatky jsou většinou v řádu několika desetin procenta z obchodované částky. Kromě poplatků jsou to samozřejmě daně, které si probereme samostatně v následující kapitole.

Akcie, dividendy a jejich zdanění*

Většina začátečníků aktivně s akciemi neobchoduje. Vybere si proto právě dividendové akcie. Tento pasivní příjem podléhá základní srážkové dani, které činí 15 %. Společnost, jejíž akcie vlastníte, vám na váš majetkový účet zpravidla vyplatí již čistou částku. Daň za vás státu odvede.

Situace je trochu jiná u prodeje akcií. Pokud se rozhodnete prodat akcie, ze zisku je samozřejmě třeba odvést daň. Půjde podle daňových předpisů o „ostatní příjmy“. Základ daně se vypočítá jako rozdíl kupní a pozdější prodejní ceny. Z tohoto základu zaplatíte daň rovněž 15 %.

Pro prodej akcií však existují výjimky. Jsou situace, kdy budete od této daně osvobozeni. Prvním z nich je tehdy, pokud úhrnný příjem z prodeje všech akcií za dané zdaňovací období nepřesáhne 100 000 korun českých. Je zde třeba upozornit, že nejde o zisk, ale o příjem jako takový. Pokud prodáte za tento rok akcie za 105 000 Kč, pak jste již limit pro osvobození překročili.

Druhým případem je takzvaný časový test. Zákon o daních z příjmu uvádí, že je od daně osvobozen prodej akcie, kterou držíte déle než 3 roky. Zákonodárce tak motivuje k dlouhodobému investování a chrání společnosti před krátkodobými spekulacemi na cenu akcie – ty by této dani podléhaly.

Pokud vaše roční příjmy přesáhnou 15 000 korun, případně pokud jste zaměstnanec, pak 6 000 korun, máte povinnost jako poplatník podat daňové přiznání. Je samozřejmě rovněž vhodné se před podáním daňového přiznání poradit s odborným daňovým poradcem.

*Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, ověřte si je s daňovým poradcem.

Jak fungují akcie – Kompletní průvodce pro začátečníky

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top