Základní parametry, které je důležité sledovat u akcií

akcie

Před nákupem akciového titulu do svého portfolia se investor může řídit, kromě své intuice, také technickými parametry. Po přečtení tohoto článku zjistíte, co znamenají pojmy jako book value nebo P/E ratio.


Book value

V případě book value jde o účetní hodnotu. Ta vyčísluje všechna aktiva, od kterých jsou odečtena pasiva (tedy závazky jako například půjčky). Vznikne nám tak “čistá hodnota” majetku společnosti. Ukazatel price/book value, tedy poměr ceny akcie a její hodnoty book value se ukazuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za “čistý podíl” v dané společnosti.

Dividenda

Důležitým ukazatelem pro investici do určité společnosti je její dividenda. Zejména pokud máte v plánu držet akcie dlouhodobě, platí, že čím vyšší dividendy vůči ceně akcie společnost nabízí, tím lépe. Tomuto poměru se také říká výnos z daného titulu. Můžeme jej vyjádřit v procentech. Například evropské tituly mají oproti svým americkým protějškům poměrně vysoké dividendy.

P/E ratio

Jde o poměr tržní ceny akcie (price) a ročního zisku na tuto akcii (earnings). Anglicky je tento ukazatel nazýván price-to-earnings ratio. Tento poměr ukazuje, jaký násobek sumy čistého zisku společnosti musí investor za jeden kus akcie zaplatit. Vždy je třeba posuzovat konkrétní případ, tedy o jakou společnost se jedná. Obecně ale platí, že pokud je P/E příliš vysoké, je akcie “drahá”.

Zpravidla technologické firmy mají P/E ratio nejvyšší a nemusí to znamenat, že jsou „drahé”.

Price/Sales

Jedná se o poměr ceny jedné akcie a tržeb přepočtených na jednu akcii. Tento poměr ukazuje, zda je aktuálně cena akcie adekvátní, tedy zda ji trh aktuálně nadhodnotil nebo podhodnotil vzhledem k tržbám. Výhodou je to, že lze takto ohodnotit i společnosti, které doposud nedosáhly zisku.

Price/Cash Flow

Tento ukazatel je poměrem ceny jedné akcie a cash flow společnosti na akcii. Cash flow obecně nepodléhá rozdílům v daňových zákonech. Můžeme tak věrněji porovnávat společnosti i mezi různými státy. Samotné cash flow může být definováno různě. Jedním z nejrozšířenějších způsobů je tzv. free cash flow. Jde o provozní cash flow, od kterého se odečtou kapitálové výdaje.

Hodnocení ceny akcie

Všechny uvedené parametry je vždy nutné kombinovat mezi sebou. Není dobré obchodovat pouze na základě jednoho z nich. Rovněž je důležité vždy brát v potaz to, v jakém ekonomickém cyklu se zrovna ekonomika nachází. V neposlední řadě je třeba zohlednit druh podnikání, která společnost vykonává. Mezi jednotlivými odvětvími se mohou v tomto článku popsané kategorie výrazně lišit.

Základní parametry, které je důležité sledovat u akcií

Mohlo by vás zajímat:

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top