Fear and Greed index – ako využiť index strachu?

fear-and-greed

Obchodovanie na akciových trhoch je ovplyvnené mnohými faktormi. Okrem aktuálneho ekonomického cyklu sa na cene akcií prejavuje pomerne zrejme aj nálada investorov.


V tomto článku sa pozrieme na tzv. Fear and Greed index, pomocou ktorého americký web CNN Business túto náladu názorne ukazuje.

Ako Fear and Greed index funguje

Fear and Greed index (alebo po slovensky Index strachu a chamtivosti) je prevádzkovaný investičným webom CNN Business, ktorý spadá pod spravodajskú stanicu CNN. Je veľmi jednoduchý a snaží sa na číselnej škále od 0 (extrémny strach) ku 100 (extrémna chamtivosť) priblížiť, aká je nálada na akciových trhoch.

Index sa skladá z celkom 7 indikátorov, ktoré kombinuje do jediného čísla.

Ide o tieto ukazovatele:

  1. Pohyb ceny akcií na indexe S&P 500 oproti 125dennom priemeru (anglicky 125-day moving average – MA).
  2. Sila akcií, ktorá znamená pomer medzi počtom akcií, ktoré majú najvyššiu, a tých, ktoré najnižšiu cenu za posledných 52 týždňov.
  3. Rozsah (hĺbka) ceny akcií, ktorá je zastúpená pomerom akcií, ktoré sú cenovo na vzostupe oproti tým, ktorých cena sa prepadá.
  4. Pomer opcií put/call, kedy je porovnávaný objem opcií na dlhú pozíciu (long, bullish) a krátku (short, bearish).
  5. Dopyt po tzv. „podradných dlhopisoch“ alebo „junk bonds“. Tu je skúmaný rozdiel (spread) medzi výnosmi kvalitných a „podradných“ dlhopisov.
  6. Volatilita trhu (VIX index), ktorý ukazuje, ako sa cena na trhu v danom období vychyľuje hore a dole.
  7. Dopyt po bezpečných aktívach, ktorými sú tu myslené tzv. T-bonds (treasury bond) čiže štátne dlhopisy.

U každého ukazovateľa sa porovnáva, ako sa odchýlil v danom období od normálu (priemeru). Všetkých sedem ukazovateľov má v indexe rovnakú váhu. Po ich spriemerovaniu dostaneme hodnotu na škále od 0 do 100.

Ako čítať Fear and Greed index

fear and greed index

Všeobecne platí, že čím vyššie je skóre tohto indexu, tým sú aktuálni investori chamtivejší. Trhu sa pri vysokej hodnote indexu môže dariť dobre. Niekedy ale môže ísť o nafukujúcu sa akciovú bublinu, ktorá čoskoro spľasne. Ak panuje medzi investormi strach (alebo dokonca panika), potom sa cena bude prepadať alebo udržiavať na rovnakej výške. Pokiaľ ale príde na trh istota (alebo dokonca eufória), potom cena akcií môže vyletieť strmo hore.

Fear and Greed patrí medzi „poradenské“ ukazovatele. Je jednoducho čitateľný, ukazuje, či sú akcie „predražené“ alebo „lacné“ podľa nálady investorov. Najmä nováčikom môže v začiatkoch pomôcť. Nemožno ho ale brať vždy na 100 percent vážne. Nie je vhodné investovať čisto podľa neho bez zváženia ďalších relevantných napríklad technických ukazovateľov.

V súčasnej dobe, v máji 2020, je index na úrovni okolo hodnoty 40, ktorá stále znamená skôr strach než chamtivosť. Investori stále nemajú jasno a trochu sa stále bojí investovať. Do priemeru indexu (neutrálnej pozície) chýba 10 bodov. Môže tak byť aj v tejto dobe stále zaujímavé do akcií investovať.

Historické výsledky indexu

Pozrime sa teraz na historické dáta. Ak by ste podľa Fear and Greed indexu investovali do akcií v zatiaľ poslednej kríze (hovoríme o recesii okolo roku 2008), potom by ste skutočne ku dnešnému dňu znateľne zarobili.

Ku dňu 17. septembra 2008 bol index na hodnote 12 (značiaci extrémny strach investorov). Vtedy bol tiež americký index S&P 500 najnižší, aspoň za obdobie tejto recesie. Išlo okrem iného o dôsledok pádu banky Lehman Brothers. Ak by ste vtedy investovali 1000 amerických dolárov, hodnota vášho portfólia by sa dnes pohybovala okolo 2800 USD.

Najvyššiu hodnotu v posledných rokoch vykazoval index v roku 2012, konkrétne v septembri tohto roku, kedy išlo o dôsledok celkového rastu aktív. Rástli v zásade všetky trhy sveta. Zároveň americký Fed (centrálna banka Spojených štátov amerických) pokračoval už v treťom kole tzv. kvantitatívneho uvoľňovania. Fed tak veľmi silno podporoval rast tamojšej ekonomiky. Niet divu, že index dosiahol takto závratných hodnôt a medzi investormi panovala prevažne „chamtivosť“.

Hodnotenie Fear and Greed indexu

Na prvý pohľad ide o veľmi jednoduchý a priamočiary spôsob, ako merať emócie investorov na akciových trhoch. Zástancovia odkazujú na relatívne presnú koreláciu medzi hodnotou tohto indexu a historickým výkonom vybraných amerických akciových indexov, ako je S&P 500, alebo amerických búrz (napríklad NYSE). Odporcovia zase upozorňujú na to, že ide len o akýsi barometer nálady investorov a nejde o komplexnú analýzu trhu. Záleží nakoniec ale iba na investorovi samotnom, ako sa rozhodne.

Pokiaľ nakupujete akcie na ich dlhodobé držanie, potom je iste príhodné dokupovať po častiach a vo chvíľach, kedy panuje na trhu neistota. Cena akcií vtedy zákonite klesá. Následne v čase, keď v akciách investori vidia možnosť rýchleho zisku, opäť silno rastie. Nie je ale žiaduce sa spoliehať, napríklad u aktívneho tradingu, iba na jediný ukazovateľ.

Fear and Greed index – ako využiť index strachu?

Pridaj komentár

Scroll to top