Rozcestník medzi priemyselnými odvetviami akcií

Aby bolo jednoduchšie sa zorientovať v akciách, pripravili sme rozdelenie podľa priemyselných odvetví.

Akcie
1Spotrebná elektronika
2Internetový obsah a informácie
3Výrobcovia automobilov
4Cukrárne
5Elektronické hry a multimédiá
6Úverové služby
7Vydavateľstvo
8Internetový maloobchod
9Zábava
10Realitné služby
11Vysielanie
12Distribúcia elektroniky a počítačov
13Automobilové diely
14Počítačový hardvér
15Zdravotnícke pomôcky
16Lekárske nástroje a potreby
17Správa aktív
18Hliník
19Nábytok, príslušenstvo a spotrebiče
20Reštaurácie
21Polovodičové zariadenia a materiály
22Vedecké a technické prístroje
23Špeciálne priemyselné stroje
24Papier a papierové výrobky
25Poradenské služby
26Poľnohospodárske produkty
27Obytná výstavba
28Distribúcia potravín
29Inžinierstvo a stavebníctvo
30Predajcovia automobilov a nákladných vozidiel
31Voľný čas
32Služby informačných technológií
33Biotechnológie
34Tepelné uhlie
35Konglomeráty
36Oceľ
37Obuv a príslušenstvo
38Maloobchod s odevmi
39Chemikálie
40Špeciálne obchodné služby
41Maloobchodné služby pre zlepšenie domácnosti
42Výrobky pre domácnosť a osobné potreby
43Reklamné agentúry
44Obchody s potravinami
45Priemyselná distribúcia
46Elektrické zariadenia a diely
47Obchodné vybavenie a spotrebný materiál
48Zariadenia lekárskej starostlivosti
49Letecké spoločnosti
50Výroba odevov
51Poisťovací makléri
52Finančné konglomeráty
53Výroba kovov
54Poľnohospodárske a ťažké stavebné stroje
55Stavebné výrobky a zariadenia
56Finančné údaje a burzy cenných papierov
57Poľnohospodárske vstupy
58Balené potraviny
59Služby prenájmu a lízingu
60Kapitálové trhy
61Cestovné služby
62Špecializovaný maloobchod
63Luxusný tovar
64Stavebné materiály
65Koksovateľné uhlie
66Meď
67Špeciálne chemikálie
68Drevo a výroba dreva
69Nakladanie s odpadmi
70Ropa a plyn Integrovaný
71Letectvo a obrana
72Komunikačné zariadenia
73Bezpečnostné a ochranné služby
74Solárne
75Telekomunikačné služby
76Maloobchodní predajcovia liekov
77Textilná výroba
78Integrovaná nákladná doprava a logistika
79Ropné a plynové zariadenia a služby
80Diagnostika a výskum
81Diskontné predajne
82Obaly a kontajnery
83Nástroje a príslušenstvo
84Ropa a plyn E&P
85Distribúcia zdravotníckych pomôcok
86Strediská a kasína
87Nákladná doprava
88Elektronické komponenty
89Ubytovanie
90Prevádzka infraštruktúry
91Personálne služby a služby zamestnanosti
Scroll to top