Ako a do čoho investovať pomocou ETF

etf

V tomto článku si predstavíme široký výber aktív, do ktorých je možné investovať pomocou ETF. Ide o cenné papiere, dlhopisy alebo komodity, teda o veľmi širokú paletu, z ktorej si vyberie takmer každý investor. Poďte sa presvedčiť o tom, že investovanie do ETF je intuitívne a veľmi efektívne.


Čo je to ETF

Najprv krátko k podstate ETF. Pod známou skratkou sa skrýva slovné spojenie „exchange traded fund“, čiže ide v tomto prípade o fond, ktorý je obchodovaný na burze. Alebo lepšie povedané sa obchoduje s akciami, ktoré sú vydané spoločnosťou fond obhospodarujúcou. Investor drží podiel na aktívach spravovaných fondom tak, že drží akcie tohto fondu. S trochou zveličenia môžeme povedať, že existuje ETF takmer na všetky finančné inštrumenty na svete.

Upozorňujeme, že všetky informácie v tomto článku uvedené sú iba názorom autora. Nie je možné ich považovať za investičné odporúčania alebo poradenstvo. Všetky investičné rozhodnutia konzultujte s certifikovaným odborníkom.

Ako investovať s ETF

Základom investovania do akýchkoľvek akcií je účet u spoľahlivého on-line brokera. Akonáhle budete mať účet založený, vrátane overenia totožnosti, otvorí sa vám možnosť investovať do ETF. Samotný proces nákupu je potom po výbere konkrétneho titulu už jednoduchý. Stačí mať na on-line účte dostatok finančných prostriedkov. Pokiaľ ETF kupujete, potom nastavíte order alebo príkaz na určitú cenu, za ktorú chcete ETF zakúpiť, a broker vás jednoducho povedané prepojí s užívateľom, ktorý chce ETF za vámi ponúkanú cenu predať. Potom, čo sa obchod uskutoční, sa stanete vlastníkom príslušného ETF. Pokiaľ je s jeho držaním spojené vyplácanie dividend, potom každý rok alebo napríklad každý štvrťrok dostanete na váš investičný účet vyplatené príslušné dividendy.

Je toto reklama?

Jsme transparentní, doporučujeme vám spolehlivé brokery s výbornou reputací a přiznáváme, že od těchto společností dostáváme peníze za reklamu. Jedná se o brokery v tabulce níže s klikatelným odkazem na web. Vy neplatíte nic navíc, získáte spolehlivého partnera pro obchodování a nám pomáháte udržovat web v provozu. Děkujeme.

HodnoceníBrokerČeštinaMin. vkladSpread EUR/USD*PlatformyLicence
Čtenářské hodnocení763 Hlasů
86
ano0 0,9 pips
Spread byl převzat 17.5.2019 v 12:31 z webu nebo obchodní platformy XTB.
vlastní aplikace xStationCySec ČNB NBSxtb.czrecenzeEUR/USD*: 0,9pips
Spread byl převzat 17.5.2019 v 12:31 z webu nebo obchodní platformy XTB.
Čtenářské hodnocení746 Hlasů
83
ano100 USD 1,0 pips
Spread byl převzat 17.5.2019 v 12:31 z webu nebo obchodní platformy Etoro.
vlastní aplikace eToroCySecetoro.comrecenzeEUR/USD*: 1,0pips
Spread byl převzat 17.5.2019 v 12:31 z webu nebo obchodní platformy Etoro.
Na 76 % retailových účtov CFD dochádza k finančným stratám
Čtenářské hodnocení474 Hlasů
79
ano100 USD 0,8 pips
Spread byl převzat 17.5.2019 v 12:31 z webu nebo obchodní platformy Plus500.
vlastní CFD aplikace Plus500CySecplus500.czrecenzeEUR/USD*: 0,8pips
Spread byl převzat 17.5.2019 v 12:31 z webu nebo obchodní platformy Plus500.

* Spread je u většiny brokerů variabilní a mění se v závislosti na pohybech trhu.


U 74-89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Výhody investovania pomocou ETF

Veľkou výhodou ETF je ich jednoduchosť. Stačí totiž zakúpiť jednu akciu, čiže jeden konkrétny akciový titul, a nie je potrebné vykonávať nákupy desiatok, stoviek alebo dokonca tisícov jednotlivých akcií do vášho portfólia. Vyberanie akcií býva často ťažké a súčasne aj rizikové. Stačí investovať do široko diverzifikovaného ETF, napríklad vo forme akciového indexu, alebo do indexu určitého trhu. Môže ísť napríklad o americký S&P 500 alebo svetový index FTSE All World.

Investícia do veľkej škály akcií je potom základom diverzifikácie, ktorá sa často spomína práve v súvislosti s ETF. Investor si môže vybrať jednotlivé ETF na určitý sektor, napríklad energetika, komunikačné technológie, bankovníctvo alebo spotrebiteľský sektor.

Potenciálne nevýhody investovania do ETF

Jednou z potenciálnych nevýhod investovania do ETF môže byť to, že investor získa „iba“ priemerný výnos celého trhu alebo vybraného určitého sektora, do ktorého pomocou ETF investuje. Zatiaľ čo priemerný výnos môže byť stabilnejší ako výnos z jednotlivých akcií, nemusí to byť vždy najlepší spôsob, ako maximalizovať výnosy. Ak investori chcú dosiahnuť väčšie výnosy, môžu sa rozhodnúť pre investície do špecifických akcií alebo iných aktív.

Investor tiež nemá možnosť ovplyvniť, respektíve rozhodovať o tom, ako je konkrétny fond (ETF) spravovaný. Čo ovplyvniť môžete, je výber ETF s nižšími poplatkami za správu. Z nízkeho poplatku je potom zrejmé, že investičná spoločnosť, pod ktorú konkrétne vybrané ETF spadá, kladie dôraz na efektívnu správu bez zbytočných ďalších poplatkov. Môže sa stať, že u niektorých ETF tak vlastne investor „platí za značku“, ktorá ale nutne nepridáva na kvalite poskytovaných služieb.

Zostaňme pri poplatkoch a pripomeňme si, že v niektorých prípadoch môžu investori platiť svojim spôsobom dva poplatky. Prvý z nich sa platí on-line brokerovi, u ktorého ETF nakúpite, a hradí sa priamo. Existujú ale aj brokeri úplne bez poplatkov, ktorým je pri splnení daných podmienok napr. XTB. Druhým, vlastne nepriamym poplatkom je vyššie spomínaný poplatok za správu. Ten však nie je hradený priamo, ale spoločnosť si sumu odpočíta typicky z hotovostných rezerv fondu (ETF) získaných napr. príjmom z akciových dividend. Výška správcovského poplatku býva označovaná v informáciách o konkrétnom ETF ako TER (z angl. totalexpense ratio).

Druhy ETF podľa spôsobu držania aktív

Fyzická replikácia

Prvé z dvoch základných delení, teda fyzická replikácia, spadá na prípady, keď vami vybraný fond skutočne drží aktíva (akcie, cenné papiere a pod.), do ktorých investuje. Na prvý pohľad by malo ísť o bežnú prax, ale nie je to tak.

Syntetická replikácia

Najmä z dôvodu úspory nákladov na držanie aktív (platenie zamestnancov, poplatky depozitárovi a pod.) niektoré fondy nedržia svoje aktíva „fyzicky“. Iba investujú do cenných papierov, s ktorými je spojené právo na získanie vybraných aktív vo vopred danom objeme. Vďaka tomu tak má správca fondu teoreticky tieto podkladové aktíva k dispozícii.

Druhy ETF podľa zamerania

Indexové ETF

Medzi najpopulárnejšie ETF patria tie, ktoré sledujú cenu akciových indexov alebo sledujú určité sektory firiem (napríklad technologické spoločnosti). Niektoré indexové ETF kopírujú index ako celok, iné používajú vybranú vzorku (napríklad “top 100” titulov z indexu S&P 500). Ak je takéto vzorkovanie príliš agresívne, môže viesť k väčším odchýlkam od sledovaného benchmarku (indexu). Medzi najpopulárnejšie sledované indexy patria americké S&P 500, Dow Jones alebo celoeurópsky FTSE 100 Index. Na investovanie do konkrétnych trhov môžete zakúpiť napríklad čisto nemecký DAX. Medzi populárne ETF na S&P 500 môžeme zaradiť Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA) vyplácajúce dividendy alebo iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ticker SXR8 alebo CSPX).

Akciové ETF

Fondy investujúce do akcií môžeme ďalej rozdeliť do niekoľkých sektorov, respektíve podľa kritérií, aké akcie sú do nich vyberané. Najprv spomenieme dividendové akcie, ktoré je možné zaradiť do skupiny takzvaného hodnotového investovania. Ide o spoločnosti vykazujúce dobré účtovné hodnoty alebo dlhodobo udržateľné podniky s pridanou hodnotou svojich produktov. Ako príklady hodnotových titulov poslúžia fondy iShares Core High Dividend ETF (HDV) alebo Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Prvý spomínaný fond má ročný výnos okolo 3 %, druhý 2 %. Ďalším zameraním fondov sú rastové akcie. Ide typicky o pomerne novo založené spoločnosti s vysokým potenciálom do budúcnosti, napr. nové firmy z technologického odvetvia. Akonáhle prežijú niekoľko prvých rokov od svojho vzniku, dôjde k stabilizácii a ich business model bude pravdepodobne naďalej vynášať investorom zisky. Príkladom rastových ETF je JPMorgan US Momentum Factor ETF (JMOM), iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) alebo Vanguard Growth ETF (VUG).

Dlhopisové ETF

Dlhopisy patria medzi konzervatívne investičné nástroje. ETF zamerané na dlhopisy umožňujú investovať do širokej škály dlhopisov rôznych druhov, od vládnych dlhopisov až po korporátne dlhopisy. Dlhopisové ETF sú tiež obvykle spojené s nižšími nákladmi a vyššou likviditou ako samotné dlhopisy, čo je ďalšou výhodou pre investorov, ktorí hľadajú stabilný a predvídateľný príjem. Napriek tomu, že dlhopisové ETF sú odborníkmi považované za stabilnú investíciu, majte na pamäti, že ide stále o akcie, ktoré môžu v čase kolísať na cene.

Pri dlhopisových ETF je viac ako u iných rozhodujúce, do akých aktív investorom vybraný fond investuje. Najmä dlhopisy stabilných západných ekonomík (USA, Nemecko) patria k dlhopisom s nižšími rizikami. Naopak, medzi rizikovejšie radíme korporátne dlhopisy. Tie sú spojené s vysokým rizikom, pretože sú emitované podnikmi s nižším ratingom (hodnotením). Hodnotí sa najmä aktuálna finančná výkonnosť firmy, jej solventnosť, postavenie v rámci trhu (segmentu), úroveň jej zadlženia a tiež kreditné skóre, tzn. či by spoločnosť dostala pôžičky v klasických bankách. Prípadne môže ísť o firmy v odvetviach, ktoré sú náchylné k výkyvom a hospodárskym cyklom.

Komoditné ETF

Komoditné ETF umožňujú investorom investovať do rôznych komodít, ako sú drahé alebo priemyselné kovy, energie, poľnohospodárske plodiny, priemyselné suroviny a ďalšie. ETF tohto typu sú navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť určitej komodity alebo balíčka komodít. Investor tak nemusí držať „fyzicky“ dané komodity.

Príklady komoditných ETF sú nasledujúce (v zátvorke uvádzame vždy ticker danej akcie).

  • United StatesOilFund (USO) investujúci do ropy,
  • SPDR Gold Shares (GLD) pre investície do zlata (ide o najväčšie ETF tohto typu na svete),
  • iShares Silver Trust (SLV) investujúci do striebra,
  • TeucriumWheatFund (WEAT) pre investovanie do pšenice,
  • Invesco DB Commodity Index TrackingFund (DBC), ktorý investuje do širokého koša komodít, vrátane energií, poľnohospodárskych plodín a priemyselných kovov,
  • iPathBloombergCommodity Index Total Return ETN (DJP): investuje do širokého koša komodít a poskytuje expozíciu na komoditné trhy,
  • Invesco DB AgricultureFund (DBA) pre investície do poľnohospodárskych komodít, ako sú kukurica, sója, bavlna a ďalšie.

Image by Freepik

Ako a do čoho investovať pomocou ETF

Pridaj komentár

Scroll to top