Sektorové rozdelenie akcií: Porovnanie sektorov, výhody a nevýhody

sektorové rozděleni akcií

V dnešnom článku si rozdelíme akcie do sektorov podľa poľa ich pôsobenia. Pozrieme sa postupne na najvyhľadávanejšie spoločnosti bankové, technologické, farmaceutické a spoločnosti priemyslu.


U každej skupiny nás budú zaujímať najdôležitejšie ukazovatele pre investovanie a uvedieme si P/E ratio najvýznamnejšie akcie z daného sektoru. Sektory si nakoniec porovnáme medzi sebou.

Upozornenie: Hoci nasledujúci článok má vysokú informačnú hodnotu, nejde o investičné odporúčania, neobchodujte na základe poskytnutých informácií. Autor nie je investičný poradca.

Bankový sektor

Bankový sektor tvorí základ svetových finančných trhov. Bez financovania by sa neobišli ani investori, ani samotné spoločnosti. Patria sem najmä banky, ktoré často existujú vo forme veľkých holdingov, v rámci ktorých nájdeme ich prepojené poisťovne.

Do tohto sektoru zaraďujeme okrem iného americké tituly Citigroup (C), Bank of America (BAC), Visa (V) alebo európska Deutsche Bank (DB).

U bankových spoločností je dobré sledovať tieto ukazovatele:

 • Net Interest Income (NII), teda celkové príjmy, ktoré banka získa svojimi obchodnými aktivitami (najmä prostredníctvom pôžičiek).
 • Total Deposits, teda celkové vklady, ktoré sú u danej banky vedené. Do tohto ukazovateľa sa počítajú peniaze na účtoch tu vedených alebo peniaze na termínovaných vkladoch.
 • Capital to Risk Assets Ratio (CRAR), vďaka ktorému investor zistí, aký je pomer celkového kapitálu banky a prípadného rizika. Teda možno tak zistiť, ako dobre by banka absorbovala potenciálne straty.

U CitiGroup sa P/E ratio pohybuje zvyčajne (za posledný rok) medzi hodnotami 6 až 12.

Technologický sektor

V posledných rokoch veľmi naberá na sile sektor nových technológií. Niektoré z týchto firiem ešte pred 20 rokmi ani neexistovali, nieto aby patrili na hlavné priečky akciových indexov. Teraz však tvoria podstatnú časť portfólia mnohých slávnych investorov vrátane Warrena Buffetta. Drvivá väčšina technologických firiem pochádza zo Spojených štátov a z Ázie.

Do tohto sektora radíme napríklad spoločnosti Facebook (FB), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) alebo Alphabet (GOOGL) a Alibaba Group (BABA).

Pre technologické podniky sa pozerajte najmä na:

 • Gross Profit Margin (hrubá marža) je ukazovateľ, ktorý ukazuje (ne)úspešnosť spoločnosti, čo sa marží týka. Pochopiteľne čím vyššia marža, tým pre spoločnosť aj pre držiteľov akcií lepšie.
 • Počet užívateľov (zákazníkov) je vhodným ukazovateľom najmä u internetových služieb, sociálnych sietí a pod. Opäť platí, že čím viac reálnych užívateľov službu využíva, tým lepšie.
 • Revenue growth alebo slovensky rast príjmov. Najmä u mladých a nádejných spoločností (startupov) sa zvyšujú príjmy exponenciálne. Čím viac príjmy rastú, tým je samozrejme, všeobecne povedané, spoločnosť perspektívnejšia.

U počítačovej spoločnosti Apple sa P/E ratio pohybuje zvyčajne (za posledný rok) medzi hodnotami 12 a 26.

Farmaceutický sektor

Takmer na celom svete sa stalo zdravie biznisom. Od očkovania cez bežné lieky až po doplnky stravy, trh si medzi sebou delí niekoľko veľkých farmaceutickým firemných papierov. Medzi nimi sú aj GlaxoSmithKline (GSK), Novartis (NVS), Takeda Pharmaceutical (TAK) a Teva Pharmaceutical (TEVA).

Dobré je u farmaceutických spoločností sledovať:

 • Price to Sales Ratio, čiže pomer ceny akcie k tržbám.
 • Množstvo nových liekov (patentov), ktoré ukazuje, ako je spoločnosť progresívna. Ďalej možno sledovať, akú sumu (alebo aké percento príjmov) dáva do ďalšieho výskumu.
 • Patenty spoločnosťami vlastnené. Najmä v Spojených štátoch patrí duševné vlastníctvo farmaceutických firiem k vysoko ceneným. Od držania licencií sa často odvíja značná časť ich príjmov.

U spoločnosti GlaxoSmithKline je za minulý rok obvyklé P/E ratio medzi hodnotami 18 a 20.

Sektor priemyslu

Bez priemyslu sa nezaobíde hospodárstvo žiadneho štátu na svete. Môže ísť o spoločnosti ťažiace suroviny, prípadne vyrábajúce z nich čisté kovy alebo iné látky. Ďalej sem patria firmy, ktoré sa špecializujú na výrobu konkrétnych výrobkov (napríklad obalov) z týchto materiálov. Môžeme menovať Honeywell (HON), General Electric (GE), 3M (MMM) alebo Boeing (BA). Nutné dodať, že do priemyselných akcií v Spojených štátoch spadajú tiež aerolinky.

Pri priemyselných spoločnostiach sa oplatí sledovať:

 • Podiel na trhu, ktorý ukazuje, ako je spoločnosť vo svojom odbore významná. Je tu však nutné rozlišovať situácie, keď ovláda určitý segment (ako plynárenstvo alebo energetika) len niekoľko veľkých holdingov.
 • Trendy v priemysle, v poslednej dobe najmä „zelené“ regulácie, ktoré sa týkajú limitov a povoleniek pre ťažký priemysel. Tieto nariadenia pridávajú vrásky spoločnostiam podnikajúcim v oblasti fosílnych palív, prípadne takto získavané energie.
 • Americký index ISM manufacturing, ktorý v sebe zahŕňa mnoho ukazovateľov, ako sú zamestnanosť alebo objem produkcie a objednávok. Vyhodnocuje sa na mesačnej báze a napovedá, akým smerom sa priemysel v Spojených štátoch uberá.

Spoločnosť General Electric má P/E ratio na úrovni medzi hodnotami 10 a 19 (za minulý rok).

Porovnanie sektorov

Každý sektor má svoje špecifiká. Rozdiely sa prejavujú napríklad v potenciálnom zisku na akcii alebo prepadu v čase krízy.

Bankový sektor

Banky sú v súčasnej dobe veľmi striktne regulované. Štáty v reakcii na ekonomickú krízu v roku 2008 zásadným spôsobom obmedzili, komu a za akých podmienok môžu banky požičiavať. Spoločne so súčasnou situáciou, kedy má väčšina centrálnych bánk, vrátane ECB alebo amerického Fedu, úrokové sadzby na nule (alebo veľmi blízko nuly), musia bankové domy hľadať nové spôsoby, ako zarobiť.

Všeobecne tak ide o zavedené značky, ktoré už mnoho finančných kríz prežili. V časoch kríz musí ale investor počítať s výrazným poklesom ceny akcie. Taktiež môže dôjsť k obmedzeniu alebo dokonca zrušeniu výplaty dividend v rokoch krízy. Dobrou správou je ale to, že banky sú považované za „too big to fail“. Vlády je tak aj v prípade krachu radšej oplatia, než aby ohrozili zvyšok ekonomiky.

Technologický sektor

V posledných niekoľkých rokoch zažili technologické firmy ako Apple alebo Amazon zdanlivo nekončiaci rast. Tento sektor rástol v čase konjunktúry zďaleka najviac. Môžeme špekulovať o tom, či je to tým, že sú dnes technologické akcie „cool“, alebo skutočne naberajú na hodnote vďaka novým technológiám a službám, ktoré ponúkajú.

Nevýhodou tohto sektora je, že mnoho firiem neprežije prechod z fázy Startup do fázy zavedenej spoločnosti. Na druhú stranu akcie najväčších technologických spoločností sú teraz podľa kritikov predražené. Akcie tohto sektora idú všeobecne povedané „s dobou“ a správajú sa väčšinou presne podľa aktuálneho ekonomického cyklu.

Farmaceutický sektor

Lieky ľudstvo potrebuje. Farmaceutické firmy sú väčšinou stabilné spoločnosti, ktorých akcie nepodliehajú väčším výkyvom (okrem kríz, ktoré doľahnú na všetky). Ak máte záujem s akciami aktívne obchodovať, nie je tento sektor pre vás ideálny. Skôr je vhodné si nájsť stabilný dividendový titul a držať ho dlhodobo.

Problémy tiež môžu nastať v situácii, keď je niektorá firma tohto sektoru súdená. Najmä v Štátoch ide o horibilné sumy, ktoré môžu pacienti vysúdiť. Pre korporáciu potom ide o nechcený vysoký výdavok, ktorý sa podpíše na jej hospodárení. Naopak, ak farmaceutická spoločnosť získa alebo sama vyvinie užitočný liek, môžu jej akcie zažiť skvelé obdobie. Mnoho farmaceutických firiem však dnes dlhodobo stagnuje.

Sektor priemyslu

Ako už bolo povedané, do tohto sektoru sa okrem „klasických“ odborov ako energetika alebo ťažký priemysel radí tiež letectvo. Ide tak o veľmi rozmanitý odbor. Investor by mal zvážiť okolnosti konkrétnej akcie.

Sektor priemyslu všeobecne rastie s ekonomikou, pretože firmy viac produkujú a zvyšujú objednávky u svojich dodávateľov. Mnoho spoločností v tomto obore patrí k veľmi starým spoločnostiam, ktoré ale nestačia súčasným trendom a cena ich akcie sa dlhodobo prepadá. Ako príklad možno uviesť General Electric, spoločnosť založenú v roku 1892, ktorej akcie sú súčasne takmer na minime. Akcie priemyselného sektora sú veľmi náchylné na ekonomické recesie a krízy.

Diverzifikácia – zníženie rizík

Každý investor by mal mať na pamäti, že nie je vhodné vkladať celý kapitál určený pre investovanie iba do jediného akciového titulu ani do jediného sektoru akcií. Diverzifikácia sa ukazuje ako vhodný nástroj vždy až časom. Diverzifikácia vám zníži riziko straty väčšieho objemu peňazí a naopak pomôže k stabilnejšiemu rastu portfólia.

Sektorové rozdelenie akcií: Porovnanie sektorov, výhody a nevýhody

Mohlo by vás zaujímať:

Pridaj komentár

Scroll to top