Jak i w co inwestować za pomocą funduszy ETF

etf

W tym artykule przyjrzymy się szerokiej gamie aktywów, w które można inwestować za pomocą funduszy ETF. Są to m.in. papiery wartościowe, obligacje czy surowce, czyli bardzo szeroka gama, z której może wybierać niemal każdy inwestor. Przyjdź i przekonaj się jak intuicyjne i efektywne jest inwestowanie w ETF-y.


Co to jest ETF

Na początek krótkie słowo o naturze funduszy ETF. Znanym skrótem jest fraza „exchange traded fund”, czyli w tym przypadku fundusz, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie. Albo, lepiej powiedzieć, handluje akcjami, które są emitowane przez firmę zarządzającą funduszem. Inwestor posiada udział w aktywach zarządzanych przez fundusz poprzez posiadanie jednostek uczestnictwa w funduszu. Z lekką przesadą można powiedzieć, że istnieje ETF na niemal każdy instrument finansowy na świecie.

Należy pamiętać, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są wyłącznie opinią autora. Nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji. Wszystkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane w porozumieniu z certyfikowanym specjalistą.

Jak inwestować z funduszami ETF

Kluczem do inwestowania w dowolne akcje jest konto u wiarygodnego brokera internetowego. Po założeniu konta, w tym weryfikacji tożsamości, będzie można inwestować w ETF-y.

Po wybraniu konkretnego tytułu, proces zakupu jest prosty. Wystarczy, że na swoim koncie internetowym będziesz miał wystarczającą ilość środków. Jeśli kupujesz ETF, to następnie ustawiasz zlecenie, czyli zamówienie na konkretną cenę, po której chcesz kupić ETF, a broker po prostu skontaktuje Cię z użytkownikiem, który chce sprzedać ETF po zaproponowanej przez Ciebie cenie.

Po dokonaniu transakcji stajesz się właścicielem danego ETF-u. Jeśli z jego posiadaniem związana jest wypłata dywidendy, wówczas otrzymają Państwo odpowiednie dywidendy wypłacane na Państwa rachunek inwestycyjny co roku lub np. co kwartał.

Czy to jest reklama?

Jesteśmy transparentni, polecamy niezawodnych brokerów o doskonałej reputacji i przyznajemy, że otrzymujemy pieniądze od tych firm na reklamę. Są to brokerzy w poniższej tabeli z klikalnym linkiem do strony internetowej. Nie płacąc nic więcej, zyskujesz wiarygodnego partnera biznesowego i pomagasz nam w utrzymaniu strony internetowej. Dziękujemy Ci.

BrokerPolskiWkład min.Spread EUR/USDPlatformyLicencje
Szybka ocena brokera763 Głosów
86
0 0,9pipsa
Spread został pobrany 23.02.2024 o 11:12 ze strony internetowej lub platformy handlowej XTB.
Własna platformaKNF CySecxtb.comopinie EUR/USD*: 0,9pipsa
Spread został pobrany 23.02.2024 o 11:12 ze strony internetowej lub platformy handlowej XTB.
Szybka ocena brokera746 Głosów
83
100 USD 1,0pipsa
Spread został pobrany 23.02.2024 o 11:12 ze strony internetowej lub platformy handlowej Etoro.
Własna platformaCySecetoro.comopinie EUR/USD*: 1,0pipsa
Spread został pobrany 23.02.2024 o 11:12 ze strony internetowej lub platformy handlowej Etoro.
76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Szybka ocena brokera474 Głosów
79
100 USD 0,8pipsa
Spread został pobrany 23.02.2024 o 11:12 ze strony internetowej lub platformy handlowej Plus500.
Własna platforma CFDCySecplus500.plopinie EUR/USD*: 0,8pipsa
Spread został pobrany 23.02.2024 o 11:12 ze strony internetowej lub platformy handlowej Plus500.

* Dla większości brokerów spread jest zmienny i zmienia się w zależności od ruchów na rynku.


74-89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Zalety inwestowania za pomocą ETF

Dużą zaletą ETF jest ich prostota. Wystarczy bowiem kupić jedną akcję, czyli jeden konkretny tytuł akcyjny, a nie trzeba dokonywać zakupów dziesiątek, setek czy nawet tysięcy poszczególnych akcji do Twojego portfela. Wybór akcji często jest trudny i jednocześnie ryzykowny. Wystarczy zainwestować w szeroko dywersyfikowany ETF, na przykład w formie indeksu akcyjnego lub indeksu danego rynku. Może to być na przykład amerykański S&P 500 lub światowy indeks FTSE All World.

Inwestowanie w szeroką gamę akcji jest podstawą dywersyfikacji, co często jest wspominane w kontekście ETF. Inwestor może wybrać poszczególne ETF na określony sektor, na przykład energetykę, technologie komunikacyjne, bankowość lub sektor konsumencki.

Potencjalne wady inwestowania w ETF

Jednym z potencjalnych minusów inwestowania w ETF może być fakt, że inwestor zyska „tylko” przeciętny zwrot z całego rynku lub wybranego sektora, w który inwestuje za pomocą ETF. Podczas gdy średni zwrot może być bardziej stabilny niż zwrot z pojedynczych akcji, nie zawsze musi to być najlepszy sposób na maksymalizację zysków. Jeśli inwestorzy chcą osiągnąć wyższe zwroty, mogą zdecydować się na inwestycje w specyficzne akcje lub inne aktywa.

Inwestor nie ma również możliwości wpływania, a raczej decydowania o tym, jak konkretny fundusz (ETF) jest zarządzany. To, na co możesz wpłynąć, to wybór ETF z niższymi opłatami za zarządzanie. Z niskiej opłaty wynika, że spółka inwestycyjna, do której należy wybrany ETF, kładzie nacisk na efektywne zarządzanie bez niepotrzebnych dodatkowych opłat. Może się zdarzyć, że w przypadku niektórych ETF inwestor faktycznie „płaci za markę”, która jednak niekoniecznie dodaje do jakości świadczonych usług.

Pozostając przy opłatach, przypomnijmy, że w niektórych przypadkach inwestorzy mogą w pewien sposób płacić dwa razy. Pierwszy z nich jest opłacany brokerowi online, u którego kupujesz ETF, i jest płatny bezpośrednio. Istnieją jednak brokerzy zupełnie bez opłat, którzy spełniają określone warunki, na przykład XTB. Druga, właściwie pośrednia opłata, to wyżej wymieniona opłata za zarządzanie. Jednak nie jest ona płatna bezpośrednio, ale spółka odlicza kwotę zazwyczaj z rezerw gotówkowych funduszu (ETF), uzyskanych na przykład z dochodów z dywidend akcyjnych. Wysokość opłaty za zarządzanie jest zazwyczaj podana w informacjach o konkretnym ETF jako TER (z ang. total expense ratio).

Korzyści z inwestowania za pomocą funduszy ETF

Główną zaletą funduszy ETF jest ich prostota. Wystarczy, że kupisz jedną akcję (jeden konkretny tytuł) zamiast dziesiątek potencjalnych akcji nadających się do Twojego portfela. Jeśli nie chcesz wybierać pojedynczych akcji, co zwykle jest trudne i również ryzykowne, po prostu zainwestuj w szeroko zdywersyfikowany ETF, np. indeks giełdowy.

Kolejną bardzo cenioną zaletą z punktu widzenia nie tylko początkujących inwestorów są stosunkowo niskie opłaty za zarządzanie ETF-em, a nawet opłaty za nabycie udziału. Opłaty zazwyczaj zaczynają się od brokera. Niektóre nie pobierają już w ogóle opłat za zakup akcji. Drugim „składnikiem” są opłaty wewnętrzne ETF-u. Ale inwestor ich nie widzi, bo są już wliczone w cenę akcji.

Rodzaje funduszy ETF ze względu na sposób przechowywania aktywów

Replikacja fizyczna

Pierwszy z dwóch podstawowych podziałów, czyli replikacja fizyczna, ma zastosowanie, gdy wybrany przez nas fundusz faktycznie posiada aktywa (akcje, papiery wartościowe itp.), w które inwestuje. Na pierwszy rzut oka powinna to być powszechna praktyka, ale nie jest.

Replikacja syntetyczna

Szczególnie w celu zaoszczędzenia na kosztach utrzymania aktywów (opłacenie pracowników, opłaty depozytowe itp.), niektóre fundusze nie trzymają swoich aktywów „fizycznie”. Inwestują one jedynie w papiery wartościowe z prawem do nabycia wybranych aktywów w określonej z góry kwocie. W rezultacie zarządzający funduszem teoretycznie dysponuje tymi aktywami bazowymi.

Rodzaje funduszy ETF według obszarów zainteresowania

Indeksowe fundusze ETF

Do najpopularniejszych ETF-ów należą te, które śledzą ceny indeksów giełdowych lub śledzą określone sektory spółek (np. spółki technologiczne). Niektóre indeksowe fundusze ETF replikują indeks jako całość, podczas gdy inne wykorzystują wybraną próbkę (na przykład tytuły uczestnictwa „top 100” w indeksie S&P 500). Jeśli takie próbkowanie jest zbyt agresywne, może prowadzić do większych odchyleń od śledzonego benchmarku (indeksu).

Do najpopularniejszych śledzonych indeksów należą amerykańskie S&P 500, Dow Jones lub paneuropejski FTSE 100 Index. W przypadku inwestycji na konkretnych rynkach można kupić np. czysty niemiecki DAX.
Do popularnych funduszy ETF na indeks S&P 500 należą płacący dywidendę Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA) czy iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ticker SXR8 lub CSPX).

Kapitałowe fundusze ETF

Fundusze inwestujące w akcje można dodatkowo podzielić na kilka sektorów lub według kryteriów, jakie akcje są do nich wybierane

Przede wszystkim wspomnijmy o akcjach dywidendowych, które można zaliczyć do tzw. value investing. Są to firmy o dobrych wartościach księgowych lub długoterminowych zrównoważonych biznesach, które dodają wartość do swoich produktów.

Przykładami tytułów wartościowych są iShares Core High Dividend ETF (HDV) czy Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Pierwszy z nich charakteryzuje się roczną stopą zwrotu na poziomie około 3%, drugi zaś 2%.

Kolejnym przedmiotem zainteresowania funduszy są akcje wzrostowe. Są to zazwyczaj stosunkowo nowo założone firmy o wysokim potencjale na przyszłość, np. nowe firmy w sektorze technologicznym. Gdy przetrwają pierwsze kilka lat od powstania, ustabilizują się, a ich model biznesowy prawdopodobnie nadal będzie generował zyski dla inwestorów.

Przykładami wzrostowych funduszy ETF są JPMorgan US Momentum Factor ETF (JMOM), iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) czy Vanguard Growth ETF (VUG).

Obligacje ETF

Obligacje są uważane za konserwatywne instrumenty inwestycyjne. ETF skoncentrowane na obligacjach umożliwiają inwestowanie w szeroki zakres różnych rodzajów obligacji, od obligacji rządowych po korporacyjne. ETF na obligacje zwykle wiążą się także z niższymi kosztami i wyższą płynnością niż same obligacje, co stanowi dodatkową zaletę dla inwestorów szukających stabilnego i przewidywalnego dochodu. Chociaż ETF na obligacje są uważane przez specjalistów za stabilne inwestycje, należy pamiętać, że to nadal instrumenty, które mogą wahać się ceną w czasie.

W przypadku ETF na obligacje więcej niż w innych przypadkach decyduje, w jakie aktywa inwestuje wybrany przez inwestora fundusz. Szczególnie obligacje stabilnych zachodnich gospodarek (USA, Niemcy) są uważane za obligacje o niższym ryzyku. Z drugiej strony, do bardziej ryzykownych zaliczamy obligacje korporacyjne. Są one związane z wysokim ryzykiem, ponieważ są emitowane przez firmy o niższej ocenie (ratingu). Oceniane są przede wszystkim obecne wyniki finansowe firmy, jej wypłacalność, pozycja na rynku (segmencie), poziom jej zadłużenia oraz wynik kredytowy, czyli czy firma mogłaby uzyskać pożyczki od tradycyjnych banków. Ewentualnie może chodzić o firmy z sektorów podatnych na wahania i cykle gospodarcze.

ETF na surowce

ETF na surowce umożliwiają inwestorom inwestowanie w różne surowce, takie jak metale szlachetne lub przemysłowe, energia, rolnicze plony, surowce przemysłowe i inne. ETF tego typu są zaprojektowane tak, aby śledzić wyniki określonego towaru lub pakietu surowców. Inwestor nie musi więc fizycznie posiadać danego towaru.

Przykłady ETF na surowce to (w nawiasach podajemy zawsze ticker danej akcji).

  • United States Oil Fund (USO) inwestujący w ropę,
  • SPDR Gold Shares (GLD) do inwestowania w złoto (jest to największy tego typu ETF na świecie),
  • iShares Silver Trust (SLV) inwestujący w srebro,
  • Teucrium Wheat Fund (WEAT) do inwestowania w pszenicę,
  • Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC), który inwestuje w szeroki kosz surowców, w tym energię, plony rolnicze i metale przemysłowe,
  • iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP): inwestuje w szeroki kosz surowców i zapewnia ekspozycję na rynki surowcowe,
  • Invesco DB Agriculture Fund (DBA) do inwestowania w surowce rolne, takie jak kukurydza, soja, bawełna i inne.

Image by Freepik

Jak i w co inwestować za pomocą funduszy ETF

Dodaj komentarz

Scroll to top