Akcje i dywidendy – wyjaśnienia

Co to są akcje, gdzie się nimi handluje i co mamy na myśli mówiąc dywidenda? Te informację są zawarte w tekście poniżej.


Tzw. akcje są papierami wartościowymi, poprzez których zakup stajesz się współwłaścicielem firmy, której akcje nabyłeś. Akcje potwierdzają, że ich właściciel jest akcjonariuszem danej spółki akcyjnej i że zainwestował w nią pewien udział majątkowy. Za każdą zakupioną akcję otrzymasz wypłatę dywidendy, tj. udział w zyskach spółki (patrz niżej). Akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie, ale transakcje odbywają się również online.

Aktualne i historyczne notowania cen akcji: Polska – GPW | USA – NASDAQ | USA – NYSE | Niemcy – FWB

Najnowsze artykuły o akcjach:


  Akcje są jedną z najbardziej znanych i najbardziej pożądanych koncepcji ekonomii, uczą się o nich nawet w szkole średniej, a jeśli zamierzasz studiować ekonomię na uniwersytecie, prawdopodobnie nie unikniesz tematu akcji do końca życia. Opinia publiczna zazwyczaj słyszy o nich za pośrednictwem mediów, a wiele osób bezpośrednio posiada akcje. Jeśli nie jesteś jedną z wyżej wymienionych grup lub nie jesteś pewien, o czym dokładnie mówimy, spojrzymy na nie trochę bardziej szczegółowo i wyjaśnimy, o co w tym wszystkim chodzi.

  Akcje na giełdzie

  Akcje i spółki akcyjne są nierozłączną parą. Firmę, która podzieliła swoją wartość na kilku właścicieli w formie akcji, nazywa się spółką akcyjną. Z akcjami można wtedy robić wiele interesujących rzeczy, ale przede wszystkim można nimi handlować na giełdzie. Liczba akcji może się znacznie różnić, zwykle sięga tysięcy. Nieprawdą jest, że akcje dotyczą tylko dużych międzynarodowych firm – na giełdzie swoje akcje może oferować dowolna spółka akcyjna, jej wielkość nie ma znaczenia. Na przykład przedmiotem obrotu na praskiej giełdzie papierów wartościowych jest obecnie 14 głównych akcji. Każdy może kupić jeden lub więcej udziałów i staje się współwłaścicielem firmy, co daje mu określone prawa.

  Jak działają dywidendy

  Akcje są ściśle powiązane z tak zwanymi dywidendami, czyli wynagrodzeniem wypłacanym przez spółkę poszczególnym akcjonariuszom – za każdą posiadaną akcję wypłacana jest dana kwota. Kwota wypłaconej dywidendy ponownie wpływa na cenę akcji, więc jej wartość zmienia się między innymi w zależności od tego, jak hojna była dywidenda przez dany okres. Dywidenda wypłacana jest zazwyczaj w decydującym dniu posiadania akcji.

  Scroll to top