Lit – aktualna cena, wykres i przyszły rozwój

lithium

Zobaczmy, czym jest lit, do czego służy, jaka jest aktualna cena i jak wygląda jego przyszłość.


Aktualna cena Litu

Obecna cena litu jest trudna do ustalenia, ponieważ nie ma nic takiego jak centralny rynek litu. Jednak możemy zobaczyć wykres funduszu Global X Lithium & Battery Tech 79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty , który mniej więcej odzwierciedla rozwój ceny litu.

Handluj ETF Global X Lithium & Battery Tech w Plus500

79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Co to jest lit i jakie jest jego zastosowanie

Lit (nazwa chemiczna Li) jest reaktywnym metalem alkalicznym o srebrnym połysku. Jest lekki i miękki, dobrze przewodzi ciepło i prąd elektryczny. Występuje on naturalnie tylko w związkach chemicznych, dlatego jego wydobycie jest energochłonne.

Lit jest wykorzystywany w akumulatorach przemysłowych, np. w pojazdach elektrycznych lub do przechowywania dużych ilości nadmiaru energii, np. w systemie Megapack testowanym przez firmę Tesla w Wielkiej Brytanii, a także znajduje zastosowanie w elektronice jako przewodnik. W postaci tlenku jest również stosowany jako topnik (do obniżania temperatury topnienia metali) oraz w przemyśle szklarskim.

Produkcja i przetwarzanie litu na świecie

W 2020 r. na świecie produkowano około 82 000 ton litu rocznie. Zdecydowanym liderem rocznej produkcji na świecie jest Australia (40 tys. ton), następnie Chile (18 tys. ton), Chiny (14 tys. ton) i Argentyna (6,2 tys. ton litu).

Jeśli chodzi o przetwarzanie, Chiny są światowym producentem około 50% wszystkich substancji chemicznych (związków) zawierających pierwiastek lit.

Ponadto, według Międzynarodowej Agencji Energii, Chiny kontrolują ponad połowę światowego przetwórstwa litu, a także są właścicielami około trzech czwartych światowych fabryk akumulatorów litowo-jonowych.

Historyczny rozwój cen litu

Cenę litu można śledzić w juanach chińskich za tonę tego metalu (1 000 kg), głównie dlatego, że Chiny dominują w określaniu cen litu, z powodów omówionych w poprzednim rozdziale.

Dla jasności przeliczamy podane ceny na USD (dolary amerykańskie).

Z dostępnych danych wynika, że dysponujemy jedynie informacjami o cenach z 2017 r., na których autor opiera się przy pisaniu artykułu. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny wzrost cen tego metalu, co zostanie omówione poniżej.

W maju 2017 r. cena tony litu wynosiła ok. 20 000 USD. Na przełomie listopada i grudnia tego samego roku metal osiągnął lokalny szczyt na poziomie ok. 24 000 USD. Po tym okresie nastąpił okres stopniowego spadku wartości tego towaru.

Cena litu na początku 2019 r. wynosiła 11 400 USD za tonę. Cena nadal spadała, osiągając najniższy poziom pod koniec 2020 roku, kiedy to stopniowo spadła do około 5 500 USD.

Na początku 2021 r. rozpoczął się wzrost cen, który trwa do dziś. W maju 2021 r. lit osiągnął cenę 12 800 USD, a w marcu 2022 r. – 71 500 USD za tonę, osiągając najwyższy poziom w ostatnich latach. W chwili pisania tego tekstu (maj 2022 r.) cena nieznacznie spadła do 66 000 USD.

Perspektywy cen litu na przyszłość

Według niektórych ekspertów, lit może być zagrożony spadkiem wartości nawet o połowę w stosunku do wartości, jaką miał w szczytowym okresie. Oznaczałoby to powrót ceny do poziomu około 35 000 USD. Należy pamiętać, że nie jest to rekomendacja inwestycyjna, lecz osobista opinia autora artykułu.

Jak handlować litem

Litem można handlować pośrednio, kupując/sprzedając akcje spółek wydobywających ten metal. Jest to najłatwiejszy sposób inwestowania dla „zwykłego inwestora”, ponieważ są to spółki notowane na rynkach amerykańskich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem swojego brokera.

Najbardziej znanymi przedstawicielami takich firm są Albemarle (ALB) i Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), obie notowane na NYSE (New York Stock Exchange).

Handluj ETF Global X Lithium & Battery Tech w Plus500

79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Inną opcją jest inwestowanie w ETF-y, czyli fundusze typu ETF skupiające się na spółkach litowych wymienionych powyżej (takich jak ALB czy SQM). W ten sposób użytkownik nie posiada akcji każdej spółki bezpośrednio, lecz pośrednio poprzez fundusz. Dlatego inwestor nie musi kupować wielu tytułów uczestnictwa, lecz tylko jeden, i to wybrany fundusz giełdowy.

Popularnym funduszem ETF obracającym „akcjami litu” jest Global X Lithium & Battery Tech 79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty ETF (ticker LIT). Ten tytuł również jest notowany na NYSE, więc jest szeroko dostępny dla użytkowników brokerów internetowych.

Lit jest również przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej. Jednak drobni inwestorzy indywidualni nie mogą tego robić – trzeba być inwestorem branżowym posiadającym licencję wydaną w Stanach Zjednoczonych.

Co wpływa na cenę litu

W ciągu ostatniego roku cena wzrosła głównie dzięki dużemu popytowi ze strony przemysłu, który najpierw został sparaliżowany przez sytuację z Covid-19, a następnie ponownie zaczął się rozwijać. Tak długo, jak konsumenci będą zgłaszać zapotrzebowanie na nowe pojazdy elektryczne i elektronikę użytkową, można oczekiwać, że ceny litu utrzymają się przynajmniej na obecnym poziomie.

Lit – aktualna cena, wykres i przyszły rozwój

Mogłoby cię zainteresować:

Dodaj komentarz

Scroll to top