Sektorowy podział akcji: Porównanie sektorów, wady i zalety

Sektorowy podział akcji

W dzisiejszym artykule podzielimy akcje na sektory zgodnie z ich obszarem działalności. Stopniowo będziemy przyglądać się najpopularniejszym firmom z sektora bankowego, technologicznego, farmaceutycznego i przemysłowego.


W każdej z grup przyjrzymy się najważniejszym wskaźnikom dla inwestycji i podamy wskaźnik P/E najważniejszych akcji z danego sektora. Na koniec porównamy sektory ze sobą.

Uwaga: Chociaż poniższy artykuł ma wysoką wartość informacyjną, nie jest zaleceniem inwestycyjnym, nie handluj na podstawie przedstawionych informacji. Autor nie jest doradcą inwestycyjnym.

Sektor bankowy

Sektor bankowy stanowi podstawę światowych rynków finansowych. Bez finansowania nie poradziliby sobie ani inwestorzy, ani same firmy. Należą do nich w szczególności banki, które często istnieją w postaci dużych spółek holdingowych, w których możemy znaleźć powiązane z nimi firmy ubezpieczeniowe.

Sektor ten obejmuje między innymi amerykańskie tytuły CitiGroup (C), Bank of America (BAC), Visa (V) lub Europejski Deutsche Bank (DB).

W przypadku przedsiębiorstw bankowych dobrze jest monitorować następujące wskaźniki:

 • Net Interest Income (NII), tj. całkowity dochód, jaki bank uzyskuje dzięki swojej działalności (w szczególności pożyczkom).
 • Total Deposits, tj. suma depozytów przechowywanych w banku. Wskaźnik ten obejmuje środki na prowadzonych rachunkach lub środki na depozytach terminowych.
 • Capital to Risk Assets Ratio (CRAR), dzięki czemu inwestor dowiaduje się, jaki jest stosunek całkowitego kapitału banku i potencjalnego ryzyka. W ten sposób można dowiedzieć się, jak dobrze bank będzie absorbować potencjalne straty.

W przypadku CitiGroup współczynnik P / E wynosi zwykle (w ostatnim roku) między 6 a 12.

Sektor technologiczny

W ostatnich latach sektor nowych technologii nabiera tempa. Niektóre z tych firm nawet nie istniały 20 lat temu, nie mówiąc już o przynależności do głównych szczebli indeksów giełdowych. Teraz jednak stanowią one istotną część portfela wielu znanych inwestorów, w tym Warrena Buffetta. Zdecydowana większość firm technologicznych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Azji.

Sektor ten obejmuje na przykład Facebook (FB), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) lub Alphabet (GOOGL) i Alibaba Group (BABA)).

W przypadku firm technologicznych warto zwrócić uwagę w szczególności na:

 • Gross Profit Margin (marża brutto) to wskaźnik, który pokazuje (nie) sukces firmy pod względem marż. Oczywiście im wyższe marże, tym lepiej dla spółki i akcjonariuszy.
 • Liczba użytkowników (klientów) jest odpowiednim wskaźnikiem, szczególnie w przypadku usług internetowych, sieci społecznościowych itp. Ponownie, im więcej realnych użytkowników korzystających z usługi, tym lepiej.
 • Revenue growth tj. wzrost przychodów. Szczególnie dla młodych i obiecujących firm (startupów) dochody rosną wykładniczo. Im większe przychody, tym bardziej obiecująca jest oczywiście firma.

Dla firmy komputerowej Apple wskaźnik P / E wynosi zwykle (w ostatnim roku) między 12 a 26.

Sektor farmaceutyczny

Zdrowie stało się biznesem prawie na całym świecie. Od szczepień, przez zwykłe leki i suplementy diety, rynek dzieli między sobą kilka dużych korporacji farmaceutycznych. Należą do nich GlaxoSmithKline (GSK), Novartis (NVS), Takeda Pharmaceutical (TAK) i Teva Pharmaceutical (TEVA).

W przypadku firm farmaceutycznych warto śledzić następujące wskaźniki:

 • Price to Sales Ratio tj. stosunek ceny akcji do sprzedaży.
 • Ilość nowych leków (patentów), które pokazują postęp przedsiębiorstwa. Możliwe jest również monitorowanie, jaką kwotę (lub jaki procent dochodu) firma przeznacza na dalsze badania.
 • Patenty będące własnością firm. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych firmy farmaceutyczne zajmujące się własnością intelektualną należą do wysoko cenionych. Od posiadania licencji często jest zależna znaczna część ich dochodów.

W GlaxoSmithKline wskaźnik P / E dla ostatniego roku wynosi zazwyczaj od 18 do 20.

Sektor przemysłowy

Żadna gospodarka państwowa na świecie nie może się obejść bez przemysłu. Mogą to być firmy wydobywające surowce lub wytwarzające z nich czyste metale lub inne substancje. Dotyczy to również firm specjalizujących się w produkcji określonych produktów (takich jak opakowania) z tych materiałów. Możemy wymienić Honeywell (HON), General Electric (GE), 3M (MMM) lub Boeing (BA). Należy dodać, że akcje przemysłowe w Stanach Zjednoczonych obejmują również linie lotnicze.

W przypadku firm przemysłowych opłaca się monitorować:

 • Udział w rynku, który pokazuje, jak ważna jest firma w swojej dziedzinie. Konieczne jest jednak rozróżnienie sytuacji, w których tylko kilka dużych spółek holdingowych kontroluje określony segment (np. przemysł gazowy lub energetyczny).
 • Trendy w przemyśle, ostatnio zwłaszcza „zielone” regulacje, które dotyczą limitów i ulg dla przemysłu ciężkiego. Przepisy te przyprawiają o ból głowy firmy działające w dziedzinie paliw kopalnych lub pozyskiwanej w ten sposób energii.
 • Amerykański indeks ISM manufacturing, który obejmuje wiele wskaźników, takich jak zatrudnienie lub wielkość produkcji i zamówień. Jest oceniany co miesiąc i sugeruje kierunek, w którym zmierza przemysł w Stanach Zjednoczonych.

General Electric ma wskaźnik P / E od 10 do 19 (w ubiegłym roku).

Porównanie sektorów

Każdy sektor ma swoją specyfikę. Różnice znajdują odzwierciedlenie, na przykład, w potencjalnym zysku na akcję lub spadkach w czasach kryzysu.

Sektor bankowy

Banki są obecnie bardzo ściśle regulowane. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy w 2008 r. państwa znacznie zredukowały, komu i na jakich warunkach banki mogą udzielać pożyczek. Wraz z obecną sytuacją, w której większość banków centralnych, w tym EBC lub amerykański, ma stopy procentowe równe zeru (lub bardzo zbliżone do zera), banki muszą szukać nowych sposobów zarabiania pieniędzy.

Ogólnie rzecz biorąc, są to znane marki, które przetrwały już wiele kryzysów finansowych. W czasach kryzysu inwestor musi jednak oczekiwać znacznego spadku ceny akcji. Wypłaty dywidendy w latach kryzysu mogą również zostać zmniejszone, a nawet zniesione. Dobrą wiadomością jest to, że banki są uważane za “too big to fail”. Nawet w przypadku bankructwa rządy wolą je spłacić niż zagrozić reszcie gospodarki.

Sektor technologiczny

W ciągu ostatnich kilku lat firmy technologiczne takie jak Apple i Amazon odnotowały pozornie niekończący się wzrost. Sektor ten rozwijał się zdecydowanie najbardziej podczas boomu. Możemy spekulować, czy dzieje się tak, ponieważ akcje technologiczne są w dzisiejszych czasach „cool”, czy naprawdę zyskują na wartości dzięki nowym technologiom i usługom, które rynek oferuje.

Wadą tego sektora jest to, że wiele firm nie przetrwa przejścia z fazy początkowej do fazy ugruntowanej pozycji na rynku. Z drugiej strony, według opinii krytyków, ceny akcji największych firm technologicznych są obecnie zawyżone. Akcje w tym sektorze są ogólnie określane „z czasem” i zwykle zachowują się dokładnie według bieżącego cyklu gospodarczego.

Sektor farmaceutyczny

Ludzkość potrzebuje leków. Firmy farmaceutyczne to głównie firmy stabilne, których akcje nie podlegają znacznym wahaniom (z wyjątkiem kryzysów, które dotykają wszystkich). Jeśli jesteś zainteresowany aktywnym handlem akcjami, ten sektor nie jest dla Ciebie idealny. Wskazane jest raczej znalezienie stabilnego tytułu do dywidendy i utrzymanie go przez długi czas.

Problemy mogą pojawić się również w sytuacji, gdy firma w tym sektorze jest pozwana. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych są to ogromne kwoty, które pacjenci mogą uzyskać. Dla korporacji jest to niechciany wydatek, który znajdzie odzwierciedlenie w zarządzaniu. I odwrotnie, jeśli firma farmaceutyczna nabywa lub sama opracowuje użyteczny lek, jego akcje mogą wejść w świetny czas. Jednak wiele firm farmaceutycznych jest od dawna w stagnacji.

Sektor przemysłowy

Jak już wspomniano, oprócz „klasycznych” dziedzin, takich jak energetyka czy przemysł ciężki, sektor ten obejmuje również lotnictwo. To bardzo różnorodna dziedzina. Inwestor powinien wziąć pod uwagę okoliczności danej akcji.

Sektor przemysłu ogólnie rozwija się wraz z gospodarką, ponieważ firmy produkują więcej i zwiększają zamówienia od swoich dostawców. Wiele firm w tej dziedzinie należy do bardzo starych przedsiębiorstw, ale nie nadążają one za obecnymi trendami, a cena ich akcji spada od dłuższego czasu. Przykładem jest General Electric, firma założona w 1892 roku, której akcje są obecnie niemal na minimalnym poziomie. Akcje w sektorze przemysłowym są bardzo podatne na recesje gospodarcze i kryzysy.

Dywersyfikacja – redukcja ryzyka

Każdy inwestor powinien pamiętać, że niewłaściwe jest inwestowanie całego kapitału przeznaczonego na inwestycje tylko w jeden tytuł akcji lub w jeden sektor akcji. Z czasem dywersyfikacja okazała się odpowiednim narzędziem. Dywersyfikacja zmniejszy ryzyko utraty większej ilości pieniędzy i odwrotnie, pomoże w zwiększeniu stabilności portfela.

Sektorowy podział akcji: Porównanie sektorów, wady i zalety

Mogłoby cię zainteresować:

Dodaj komentarz

Scroll to top