Podstawowe parametry na rynku akcji

akcje

Przed zakupem akcji do swojego portfela inwestor może, oprócz swojej intuicji, wykorzystać również parametry techniczne. Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, co oznaczają pojęcia takie jak book value lub P/E ratio.


Book value

W przypadku book value chodzi o wartość księgową. Oblicza wszystkie aktywa, od których odliczane są pasywa (tj. zobowiązania, takie jak pożyczki). Tworzy to „wartość netto” aktywów spółki. Wskaźnik price/book value, tj. stosunek ceny akcji do jej wartości księgowej, pokazuje, ile inwestorów jest skłonnych zapłacić za „udział netto” w spółce.

Dywidenda

Ważnym wskaźnikiem dla inwestycji w daną spółkę jest dywidenda. Zwłaszcza jeśli planujesz utrzymać akcje w perspektywie długoterminowej, im wyższa dywidenda w stosunku do ceny akcji, tym lepiej. Ten stosunek jest również nazywany wydajnością z tytułu. Można to wyrazić procentowo. Na przykład tytuły europejskie mają stosunkowo wysokie dywidendy w porównaniu do swoich amerykańskich odpowiedników.

P/E ratio

Jest to stosunek ceny rynkowej akcji (price) do rocznego zysku na akcję (earnings). W języku angielskim ten wskaźnik nazywa się price-to-earnings ratio. Wskaźnik ten pokazuje relację kwoty zysku netto do ceny jaką inwestor musi zapłacić za jedną akcję. Zawsze należy ocenić konkretny przypadek, tj. dane przedsiębiorstwo. Ogólnie, jeśli P / E jest zbyt wysoki, oznacz to, że akcje są „drogie”.

Z reguły firmy technologiczne mają najwyższy wskaźnik P / E, co nie znaczy, że są „drogie”.”.

Price/Sales

Jest to stosunek ceny jednej akcji do dochodów przeliczonych na jedną akcję. Wskaźnik ten pokazuje, czy aktualna cena akcji jest odpowiednia, tj. czy rynek zawyżał ją lub nie docenił w stosunku do sprzedaży. Zaletą jest to, że firmy, które jeszcze nie osiągnęły zysku, mogą być oceniane w ten sposób.

Price/Cash Flow

Wskaźnik ten jest stosunkiem ceny jednej akcji do cash flow spółki na akcję. Cash flow zasadniczo nie podlegają różnicom w przepisach podatkowych. To pozwala nam wierniej porównywać firmy z różnych krajów. Sam cash flow można zdefiniować inaczej. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod jest tzw. free cash flow. Jest to cash flow z działalności operacyjnej, od którego odejmowane są nakłady inwestycyjne.

Ocena ceny akcji

Wszystkie powyższe parametry należy zawsze łączyć ze sobą. Nie warto handlować tylko na podstawie jednego z nich. Ważne jest również, aby zawsze brać pod uwagę, w jakim cyklu koniunkturalnym znajduje się gospodarka. Na końcu należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności prowadzonej przez firmę. Kategorie opisane w tym artykule mogą się znacznie różnić w zależności od sektora.

Podstawowe parametry, które są ważne podczas monitorowania rynku akcji

Mogłoby cię zainteresować:

Dodaj komentarz

Scroll to top