Forex dla początkujących: Podstawy handlu – 1 część

Artykuł ten przeznaczony jest dla początkujących traderów forex. Dowiesz się: Co to jest forex, jak i gdzie się handluje, czy warto handlować forex. Pokażemy ci przykład ilustracyjny handlu z praktyki.


Najnowsze artykuły o forex:

  Czym jest forex

  Forex to rynek z obcymi walutami. Jego nazwa wywodzi się z angielskiego ,,foreign exchange“. Na forexowym rynku codziennie handluje się walutami o wartości  3 – 5 bilionów dolarów amerykańskich. Walutami handlują firmy, rządy oraz spekulanci.

  Spekulanci tworzą 80% transakcji, starają się zarobić na zmianach cen walut. Rynek forexowy otwarty jest 24h na dobę, 5 dni w tygodniu. W weekendy nie handluje się na rynku forexowym .

  Pary walutowe

  Pary walutowe to podstawa każdej forexowej transakcji. Konieczne jest żebyś poznał system ich działania już na poczatku.

  Para walutowa określa, która wartość pierwszej waluty odpowiada wartości waluty drugiej. Na przykład USD/GBP, USD/PLN. Jeśli USD/PLN ma wartość 3,7607, oznacza to że za 3,7607 PLN możemy kupić  1 USD. Sytuacja jest podobna do tej, kiedy wymieniamy pieniądze w kantorze.

  W praktyce nie będziesz jednak handlować czeskimi koronami, dlatego że żaden broker tego nie umożliwia. Najczęściej handluje się następującymi parami walutowymi:

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD

  Jak widać, najczęściej handluje się parą walutową, której częścią jest dolar amerykański.

  Gdzie handluje się forexem?

  Forexem handluje się na giełdach walutowych. Do głównych giełd należą: Londyn, New York, Sydney, Tokio. Giełdy Londyn i New York otwarte są 8 godzin dziennie. W ciągu dnia roboczego zawsze otwarta jest przynajmniej jedna giełda.

  gmt-time-forex

  Handlować na tych giełdach możesz również za pomocą spółek pośredniczących, które nazywane są brokerami. Broker to spółka, która umożliwia handlować, udostępnia swoją platformę a za swoje usługi pobiera opłaty zazwyczaj w formie spreadu.

  Jak handluje się z forexem?

  Zasada handlowania jest zupelnie prosta. Wymieniamy jedną walute za drugą, przy czym naszym celem jest zarobić na poprawnej predykcji przyszłego rozwoju ceny.

  Mówiąc prościej, kupujemy jedną walutę w czasie, kiedy uważamy że jej cena wzrośnie i odwrotnie sprzedajemy, kiedy przewidujemy spadek ceny.

  Rozwój ceny, oczywiście, nie bazuje na przypadku, z pewnym prawdopodobieństwem można go przewidzieć. Do przewidzenia przyszłego rozwoju ceny posłużą nam różne strategie, ale o tym opowiemy sobie dopiero za chwilę. Teraz pokaże Ci jak handlować z forexem w praktyce.

  Wskazówka:
  Załóż konto demo Jak zacząć handel

  76.4% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

  Przykład handlowanie w praktyce

  Obrazki poniżej pochodzą z platformy handlowej  MetaTrader 4. MetaTrader możesz używać u brokerów  Markets.com i HotForex.

  W praktyce powinniśmy zachowywać się według pewnych zasad, ale tym sobie teraz nie będziemy zawracać głowy. Celem tego przykładu jest pokazanie, jak tworzy się transakcja.

  1. Ustawimy wskaźniky, które pomogą nam zidentyfikować wstęp do transakcji.

  Wskaźniki (indykatory) to wyliczenia matematyczne zaznaczone na wykresie. Jak je wyliczać i co potrafią nie jest dla nas w tej chwili ważne. Ważne jest wiedzieć, że pomagają handlowcom analizować zachowanie rynku.

  W tym przykładzie użyłem indykatora Bollinger Bands, po polsku wstęga Bollingera.

  rachunek-1

  2. Na podstawie określonego sygnału zdecyduj się stworzyć transakcję.

  Sygnałem może być na przykład przebicie wstęgi bollingera ceną.

  • Jeśli przewidujesz, że cena będzie spadać, sprzedajesz (kliknij na przycisk „SELL“).
  • Jeśli przewidujesz, że cena będzie rosnąć, kupujesz  (kliknij na przycisk „BUY“).

  Na obrazku poniżej możesz zobaczyć, że kliknąłem na przycisk „Sell“, ponieważ przewidywałem że cena będzie spadać.

  rachunek-2

  3. Ustawiamy limity dla zamknięcia transakcji

  Transakcje możesz zamykać ręcznie albo możesz ustawić automatyczne zamykanie przy osiągnięciu danej granicy cenowej.

  W przykładowej transakcji ustawiłem granice zamnkięcia transakcji na 1.08742 i  1.08620. Jeżeli cena przebije te wartości, transakcja zostanie automatycznie zamknięta.

  Jeśli cena przebije wartość  1.08620 transakcja będzie przynosić zysk, jeśli wartość wyniesie 1.08742, transakcja będzie przynosić stratę. Te granice możesz dowolnie zmieniać dopóki transakcja nie zostanie zamknięta.

  rachunek-2b

  Tak wyglądają granice na wykresie

  rachunek-3

  Przebieg transakcji

  rachunek-4
  4. Wynik transakcji
  rachunek-5

  Wskazówka:
  Załóż konto demo Jak zacząć handel

  76.4% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

  Jak rozpoznać czy cena będzie spadać czy wzrośnie?

  Przyszłą cene można z pewnym prawdopodobieństwem przewidywać, jeżeli nie byłoby to możliwe, to nie byłoby tylu odnoszących sukcesy handlowców. Nigdy nie można przewidzieć ze 100% pewnością przyszłej ceny, ale ważne jest by odnieść zysk.

  Rozwój ceny walut zależy od różnych pośredników jakimi są na przykład PKB, bezrobocie, inflacja, stopa procentowa w krajach, gdzie się daną walutą płaci, itd.

  Do predykcji przyszłej ceny służą strategie handlowe, o których szczegółowo piszemy w artykule Forex strategie.

  Ile moge zarobić i jakie ryzyko występuje przy handlowaniu?

  Ilość pieniędzy, które możesz zarobić jest ograniczona tylko Twoimi umiejętnościami. Handlowcy, którzy odnoszą sukces osiągają dochody ponad średnią.

  Można znaleść również handlowców, którzy na forexe zarobili miliardy dolarów. Są to wyjątki, ale warto inspirować się handlowcami jakimi są na przykład George Soros,  Bill LipschutzStanley Druckenmiller, itd.

  Handel niesie z sobą dużą miarę ryzyka, dlatego nigdy nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. Ryzyko można minimalizować poprawnym stosowaniem się do zarządzania pieniędzmi i testowaniem nowych strategii na koncie testowym.

  7 niezbędnych informacji

  1. Dźwignia (dźwignia finansowa)

  Forex jest handlowany za pomocą tzw. dźwigni. Dźwignia umożliwia handlować z dużą sumą pieniędzy bez tego żebyś musiał je mieć. Wysokość dźwigni podaje każdy broker w formie pomiaru, na przykład 1:100. Oznacza to, że za jedą twoją jednostkę będziesz dysponował 100 jednostkami. Pozostałe jednostki pożycza Ci broker. Przy użyciu dźwigni osiągasz wyższe zyski, ale także więcej tracisz.

  Przykład w praktyce

  Masz dźwignie ustawioną na 1:100, handlujesz parą walutową EUR/USD i chcesz kupić 100 000 eur za dolary. Jeżeli handlowałbyś bez użycia dźwigni, musiałbyś na swoim koncie mieć (według aktualnego kursu) 106 160 USD (100 000 * kurs), żeby kupić 100 000 eur. Przy użyciu dźwigni 1:100 wystarczy Ci tylko 1 061,60 USD do stworzenia takiej transakcji.

  Znajdź sobie odpowiedni wstęp do transakcji, powiedzmy że będziesz kupował(BUY) 100 000 eur za dolary z kursem 1.0616 i z powrotem sprzedasz je za 1.0626.  W takim przypadku zarobisz (1.0626 – 1.0616) * 100 000 = 0.0010 * 100 000 = 100 USD.

  Handlować możesz również z mniejszymi sumami, dlatego nie musisz obawiać się, że na jednej transakcji stracisz za dużo pieniędzy. Większość brokerów umożliwia handlować i tzw. mikroloty – 1000 jednostek. 1000 jednostek przy użyciu dźwigni 1:100 to tylko 10. Dzieki temu jest niższe ryzyko straty, ale też niższy zysk.

  2. Loty

  Przy handlowaniu dla 100 000 jednostek używa się terminu 1 lot. Loty możemy dalej dzielić, jak widać w tabeli poniziej.

  Wielkość lotuDefinicjaEkwiwalent w USD (walucie Twojego konta)
  1Lot standardowy100 000
  0.1Mini lot10 000
  0.01Mikro lot1 000

  3. Pips

  Pips to jednostki za przecinkiem. Jeśli kurs EUR/USD wynosi 1.0626, ma całkiem 0626 pips, zero usuwamy i dostajemy numer 626. Jednostki pips używane są przede wszystkim do oceny handlu, na przyklad powiesz: „Na tej transakcji zarobiłem 20 pips“. Oznacza to, że różnica między ceną, za którą kupiliśmy i sprzedaliśmy była 0.0020. Jeśli kupiłeś jeden lot i zarobiłeś na nim 20 pips, to całkowicie zarobiłeś  0,002 * 100 000 = 200 USD.

  W parach walutowych w których występuje jen japoński wyliczamy jednostki pips w inny sposób, ale to dla nas w tej chwili nie jest ważne.

  4. Spread

  Spread to różnica międzi ceną zakupu i ceną spzedaży. Na przykład w  21:03:55  1.12.2015, w parze walutowej EUR/USD cena zakupu wynosi (BUY) 1.0632 a cena sprzedaży (SELL) 1.0631, rożnica pomiędzy cenami wynosi 1.0632 – 1.0631 = 0.0001 = 1 pip.

  Wysokość spreadu zależy od aktualnej oferty i popytu a także od ustawień brokera. Broker sztucznie podwyższa spread, jest to sposób, w który broker zarabia pieniądze.

  5. Stop loss, Take profit

  rachunek-4

  Stop loss (SL) i Take profit (TP) są granicami cenowymi.

  Jeśli cena przebije Stop loss, transakcja zostanie zamknięta ze stratą. Jeśli cena przebije Take profit, transakcja zostanie zamknięta odnosząc przy tym zysk.

  Na obrazku po lewej stronie górna czerwona linia to Stop loss a dolna czerwona linia – Take profit.

  6. Margin

  Margin to zaliczka blokowana przez brokera do pokrycia potencjonalnych strat z transakcji. Wysokość marginu zależy od wysokości dźwigni i od kursu pary walutowej, ktorą handlujesz.

  Margin wyliczany jest na podstawie wzoru  ({Base currency} / {waluta twojego konta}) * kurs) / (wysokość dźwigni). Nie musisz tego wzoru znać, każda platforma wylicza wysokość marginu automatycznie. Szczegóły i przyklady z praktyki znajdziesz tu.

  7. Indykatory i patterny

  Indykatory i patterny pomogają handlowcom zidentyfikować wstęp do transakcji.

  Indykatory

  Indykatory to wyliczenia matematyczne na wykresie. Większość indykatorów zależna jest od byłej ceny i czasu. Możemy znaleźć również takie, które uwzględniają ilość handlowców. Indykatorów możemy znaleźć dużo, najbardziej znane są Support i Resistance, średnie krocząceWstęga bollingeraIdykator stochastyczny.

  Patterny

  Patterny to formacje świec w wykresie, często są używane jako ostatni sygnał potwierdzający przed otwarciem transakcji.

  Pokaż przykładowe patterny.

  Wskazówka:
  Załóż konto demo Jak zacząć handel

  76.4% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

  Dodaj swoją opinię

  Zgadzam się z zasadami dyskusji.

  Zasady dyskusjiJesteśmy wdzięczni za każde pytanie lub opinie w dyskusji, w ten sposób pomagasz innym gościom stworzyć ich własny pogląd na dany temat. Niechętnie, ale ze względu na prawo obowiązujące w Polsce, rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR) i ograniczenie spamu pochodzącego od konkurencji, musimy ograniczyć dyskusję pewnymi regułami.

  Regulamin dyskusji:

  1. Nie wpisuj adresów mailowych, numerów telefonów lub innych form kontaktów, które umożliwiają bezpośredni kontakt z tobą. Wszystkie pytania należy zadawać bezpośrednio w ramach dyskusji.
  2. Nie wpisuj żadnych danych osobowych, które mogą Cię identyfikować, dyskusja jest anonimowa, publiczna i służy do komunikacji z publicznością a nie do kontaktu z pojedynczymi osobami.
  3. Nie zamieszczaj linków do stron internetowych konkurencji.

  Jeżeli dojdzie do naruszenia regulaminu, twój post zostanie częściowo lub zupełnie usunięty.