1. Jak kształtuje się cena na rynku? – praktyczny przykład

rynek niedźwiedzia a rynek byka

Chyba niemal każdy spotkał się z pojęciem handel lub handel online. Zasada handlu jest oczywista dla każdego, chodzi o wymianę pieniędzy za towar i towar za pieniądze. 


Handel na rynku finansowym działa tak samo, kupujesz lub sprzedajesz. Jeśli kupujesz, to wierzysz, że cena będzie wzrastać i że potem sprzedasz z zyskiem. Jeśli sprzedajesz, to przewidujesz, że cena będzie spadać.

Jak kształtuje się cena na rynku?

Od podaży i popytu zależy, czy cena będzie wzrastać czy spadać. Udowodnijmy to sobie na prostym przykładzie z życia.

Przykład z życia

Wyobraź sobie, że jest jesień i że mieszkasz w małej wsi, gdzie nie ma dużo okazji do zakupów. Pan Nowak ma 400 kg gruszek, które chciałby sprzedać za 60 Kč/kg. Nikt inny we wsi gruszek nie sprzedaje.

fruits-4-1322220-638x443-179x120We wsi znajduje się w sumie 300 rodzin, które chciałyby gruszki kupić. Przeciętna rodzina chce kupić 2 kg gruszek, pomimo to pan Nowak w ciągu pierwszych dwóch dni sprzedał tylko 10 kg gruszek. Gruszki były zbyt drogie i większość ludzi nie chciała je kupić za tą cenę. Dlatego pan Nowak zmuszony był obniżyć cenę do 45 Kč/kg. Pierwszy dzień po obniżce ceny sprzedał 70 kg gruszek i cieszył się, że w ciągu tygodnia sprzeda resztę.

We wsi żyje ale również pan Michalski, który zauważył, że pan Nowak zarabia na sprzedawaniu gruszek. Zdecyduje się więc, że też będzie je sprzedawać. Do dyspozycji ma 300 kg, gruszki sprzedaje za 40 Kč/kg. Postanowił cenę obniżyć, by ludzie kupowali gruszki od niego.

Ponieważ sprzedawcy mają jednakowe gruszki, wszyscy kupowali je tylko od pana Michalskiego. Dlatego pan Nowak zmuszony był obniżyć cenę do 35 Kč/kg. Obniżanie cen powtarzało się, aż cena pozostała taka sama zarówno u pana Nowaka, jak też u pana Michalskiego. Cena gruszek wynosiła 25 Kč/kg.

Właśnie w ten sposób kształtuje się cena na rynku, na rynku finansowym kształtuje się w jednakowy sposób.

Rynek finansowy

Jak można zauważyć na powyższym przykładzie, konkurencja (albo też wzrastająca podaż) spycha cenę w dół. I odwrotnie – w górę pcha cenę wzrastający popyt (więcej klientów).

byci-a-medvedi-formace-241x140Jeśli cena na rynku finansowym spada, mówimy o rynku „niedźwiedzia” (bearish). Jeśli cena wzrasta, mówimy o rynku „byka” (bullish).

Uproszczony przykład z rynku finansowego

Załóżmy, że firma A wykaże się dobrymi wynikami w gospodarce i wypłaci wysokie dywidendy. Automatycznie zwiększa się popyt na ich akcje i cena akcji w ten sposób wzrasta.

Kształtowanie się ceny jest jednakowe, nie zależy od tego, czy handlujesz z gruszkami, akcjami, towarami, indeksami lub na rynku forex. Jeśli masz zamiar handlować forex lub opcje binarne, będziesz musiał wiedzieć, co wpływa na kursy walut i jak przewidzieć przyszłą cenę.

Co ma wpływ na kursy walut?

1. Inflacja

Niższa inflacja powinna oznaczać wzrost wartości waluty wobec innych walut.

2. Banki centralne

Banki centralne regulują kursy walut w celu ożywienia gospodarki danego państwa.

3. Deficyt budżetu państwa

Wyższy deficyt budżetowy prowadzi do wzrostu inflacji, która osłabia daną walutę.

4. Wysokość eksportu/importu

Jeśli eksport państwa jest wyższy niż import, pieniądze do danego państwa napływają. Skutkiem może być wzrost kursu waluty danego państwa.

5. PKB

PKB to produkt krajowy brutto, ang. GDP (Gross Domestic Product)

PKB – w ekonomii, jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju stosowany w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku).

Cytat z https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_krajowy_brutto

6. Stabilność gospodarki i warunki na rynku

Niestabilne warunki biznesowe i niestabilna sytuacja polityczna zmniejsza zainteresowania inwestorów o inwestycje w danym państwie. Konsekwencją może być obniżenie kursu waluty państwa.

7. Nastrój inwestorów

Czasami zdarza się, że słynny biznesmen (np. Warren Buffett) wypowie się na temat jakiejś sytuacji na rynku i inni naśladują jego polecenie, w ten sposób może całkowicie zmienić się kurs.

Do czego służą nam podane informacje?

Jeśli handlujesz lub masz zamiar handlować, trzeba zrozumieć zachowanie rynku, do tego zaś trzeba wiedzieć, co wpływa na rynek.

Podane informacje można wykorzystać do tworzenia strategii handlowej lub jej części. Aktualne wiadomości gospodarcze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym.

1. Jak kształtuje się cena na rynku? – praktyczny przykład

Dodaj komentarz

Zgadzam się z zasadami dyskusji.

Zasady dyskusji Jesteśmy wdzięczni za każde pytanie lub opinie w dyskusji, w ten sposób pomagasz innym gościom stworzyć ich własny pogląd na dany temat. Niechętnie, ale ze względu na prawo obowiązujące w Polsce, rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR) i ograniczenie spamu pochodzącego od konkurencji, musimy ograniczyć dyskusję pewnymi regułami.

Regulamin dyskusji:

  1. Nie wpisuj adresów mailowych, numerów telefonów lub innych form kontaktów, które umożliwiają bezpośredni kontakt z tobą. Wszystkie pytania należy zadawać bezpośrednio w ramach dyskusji.
  2. Nie wpisuj żadnych danych osobowych, które mogą Cię identyfikować, dyskusja jest anonimowa, publiczna i służy do komunikacji z publicznością a nie do kontaktu z pojedynczymi osobami.
  3. Nie zamieszczaj linków do stron internetowych konkurencji.

Jeżeli dojdzie do naruszenia regulaminu, twój post zostanie częściowo lub zupełnie usunięty.

Scroll to top