Kalendarz ekonomiczny online & instrukcja, jak go używać

Kalendarz ekonomiczny

Handel forex wymaga śledzenie wiadomości ekonomicznych.


Wiadomości ekonomiczne mają wpływ na ceny na giełdach. Nie musisz bezpośrednio handlować tylko według wiadomości ekonomicznych, owszem podczas zawierania swoich handlów powinieneś brać je pod uwagę.

Ważne wiadomości ekonomiczne mogą spowodować niespodziewane wahania na rynku. Jeśli więc nie jesteś pewien, jak z tymi wiadomościami handlować, to raczej nie handluj.

Jak używać kalendarz ekonomiczny

Kalendarz ekonomiczny powyżej pokazuje nadchodzące wiadomości ekonomiczne o wysokim znaczeniu. Strefa czasowa wiadomości ustawiona jest tak samo jak mamy w Polsce.

Wytłumaczenia:

  • Time = czas
  • Flaga symbolizuje państwo, którego dotyczy wiadomość.
  • Czerwone kółko obok flagi mówi, jak bardzo wiadomość jest ważna. Wiadomości mniej ważne wyłączyłem (jeśli chcesz je włączyć, to wystarczy kliknąć w symbol państwa obok przycisku „Time” w lewym górnym rogu, zaznaczając pozycję  „Only High Importance“).
  • Następuje nazwa wydarzenia wraz z nazwą państwa, którego dotyczy wiadomość
  • Actual = aktualna wartość
  • Forecast = przewidywana wartość po ogłoszeniu wiadomości
  • Previous = ostatnia wartość

Jak wiadomości ekonomiczne wpływają na rynek?

Każda wiadomość ma wpływ na konkretny rynek, którego dotyczy. Zazwyczaj obowiązuje, że jeśli przewidywana wartość jest lepsza niż wartość realna, to cena aktywu spada i odwrotnie. Wytłumaczę ci na prostych przykładach:

Ostrzeżenie dotyczące przykładów: Chodzi tylko o sytuacje modelowe, realnie rynek zależny jest na setkach czynników, dlatego może się zdarzyć, iż nie zawsze zmiana będzie odpowiadała przykładom.

1. przykład – United States GDP

Przewidywana wartość będzie wzrost o 3%, realna wartość po ogłoszeniu wiadomości będzie 1,8%. Co najprawdopodobniej zdarzy się z kursem dolara? Będzie spadać, ponieważ rynek był już dostosowany do rynku GDP o 3%, dolar byłby więc przeceniony.

2. przykład – Japan Unemployment Rate

Przewidywana wartość bezrobocia w Japonii jest 2,8%, owszem wartość realna będzie 3,3%. Jak zmieni się kurs JPY? Wartość jena japońskiego będzie spadać. Para walutowa USD/JPY będzie więc wzrastać.

Kalendarz ekonomiczny online & instrukcja, jak go używać

Mogłoby cię zainteresować:

Dodaj komentarz

Scroll to top