Podielové fondy

podílové fondy

Podielové fondy patria pre svoju jednoduchosť k obľúbenej forme investície nielen nováčikov. Možno do nich investovať bez hlbšej znalosti problematiky finančných trhov. V článku si vysvetlíme, ako podielové fondy fungujú, ako fondy delíme a aké sú ich výhody a nevýhody.


Ako fungujú podielové fondy

Fondy fungujú na princípe kolektívneho investovania. Do jedného fondu vkladá svoje prostriedky mnoho investorov. Z týchto financií sa nakupujú aktíva (akcie, dlhopisy a podobne), na ktorých má podľa výšky svojho vkladu investor podiel. Ide tak o súbor majetku. Spravovaný býva profesionálmi, ktorí dbajú na to, aby boli do fondu nakupované vhodné tituly a aby nedošlo k ujme investorov.

Druhy podielových fondov

Podielové fondy sa delia najmä podľa toho, do akých aktív vkladajú svoje prostriedky. Poďme sa pozrieť na tie najdôležitejšie z nich.

Akciové fondy

Zameriavajú sa hlavne na akcie. Z toho plynú pochopiteľné výhody aj nevýhody. Plusom je možnosť vysokého zhodnotenia, ak sa svetovým akciovým trhom darí. Najmä v poslednom roku sme boli svedkami rastu, ktorý ako by sa pred ničím nezastavil. Ak tak fond vlastnil napríklad americké akcie, rástla tiež hodnota investora vkladu. Akcie však majú tendenciu, v prípade nepriaznivej situácie, padať strmšie než iné aktíva. Investícia tak môže kolísať a odporúča sa investovať na dlhšiu dobu.

Dlhopisové fondy

Tieto fondy investujú do dlhopisov, teda do cenných papierov, ktorých majiteľ má právo na postupné splácanie určitej sumy dlžníkom a na s tým spojeným výnosom. Sú zvyčajne viacročné, suma je vyplácaná postupne a môže byť reinvestovaná. V súčasnej dobe ale pevnejší výnos ponúkajú len korporátne dlhopisy, s ktorými je spojené vyššie riziko. Štátne dlhopisy v niektorých prípadoch (napríklad nemecké alebo švajčiarske) majú výnos dokonca záporný! Dlhopisové fondy tak musia hľadať východisko pomocou rizikovejších dlhopisov s vyšším výnosom v poriadku niekoľkých percent ročne. Oproti akciovým fondom ponúkajú stabilnejšie, aj keď nie tak vysoké zhodnotenie.

Zmiešané fondy

Názov napovedá, že v tomto prípade je obsah fondu zmiešaný. Investovať môžete do akcií alebo dlhopisov. Z toho vyplýva, že vývoj hodnoty jeho nakúpených aktív je stabilnejší. Vždy záleží na pomere medzi jednotlivými aktívami. Dlhopisy sú ale všeobecne považované za stabilnejší ako akcie a majú vopred daný výnos, s ktorým možno počítať. Problémy štátnych dlhopisov sme už popísali vyššie. Fondy si tak musia dávať pozor, aby ich aktíva vynášali investorom vôbec nejaké výnosy. Pri zmiešaných fondov je vždy potrebné vopred preštudovať pomery aktív, do ktorých je investované.

Komoditné fondy

Fondy nakupujú buď komodity samotné, alebo cenné papiere na ne naviazané. Komoditný trh je špecifický v tom, že nemusí vždy korelovať s hlavnými finančnými trhmi. Vyvíja sa tak do istej miery nezávisle. Trh je ale napríklad u poľnohospodárskych komodít náchylný na výkyvy počasia. Ďalej ku komoditám patria aj drahé kovy, kedy cena zlata ide typicky hore v časoch kríz.

Nehnuteľnostné fondy

Pod týmito fondmi nájdeme ako nehnuteľnosti samotné, tak opäť s nimi spojené cenné papiere. Ak máte záujem investovať do nehnuteľností, ktorých cena v posledných rokoch v Českej republike podstatne rástla, ale nemáte financie alebo chuť investovať sami priamo do kúpy bytu alebo domu, môžete takto investovať týmto spôsobom nepriamo. Fond nehnuteľnosti spravuje a výnosy potom prináša svojim investorom. Zvlášť u nehnuteľných vecí musí investor obvykle počítať s vysokými nákladmi na údržbu, o ktoré sa stará fond.

Výhody investovania do fondov

Prvou veľkou výhodou je jednoduchosť. Ako sme už naznačili, nie je potrebné sa o daný segment (či už ide o akcie alebo komodity) príliš a dopodrobna zaujímať. Je samozrejme vždy dobré danému aktívu rozumieť. Nie je ale už treba denne sledovať ceny, aby investor výhodne nakúpil a predal. Fond sa stará o všetky transakcie.

Ďalšou výhodou je možnosť pravidelného investovania po malých čiastkach. Pre tento druh investovania nepotrebujete státisíce alebo milióny. Stačí si nájsť vhodný fond a investovať stovky alebo nižšie tisíce korún pravidelne, napríklad každý mesiac. Vlastné podielové fondy ponúkajú v dnešnej dobe aj mnoho bánk, ktoré môžu svojim klientom ponúknuť lepšie vstupné podmienky pre prvé investície.

Nevýhody investovania do fondov

Nevýhodou je skutočnosť, že dané aktívum vlastníte len nepriamo. Pokiaľ chcete sami aktívne investovať napríklad do akcií, nakupovať a predávať len určité tituly, potom je lepšie ich zakúpiť na vlastní účet pomocou brokera. Prostredníctvom akciového fondu nemáte príliš šancu ovplyvniť, ktoré konkrétne akcie bude portfólio manažér nakupovať. Ak sa spoločnosť, ktorá fond spravuje, dostane do finančných ťažkostí, potom hrozí, že o váš vklad (alebo jeho časť) prídete. Vždy je potrebné pamätať na to, že „iba“ vlastníte podiel na akciách, komoditách alebo napríklad nehnuteľnostiach. Nevlastníte túto vec ako takú.

Druhou nevýhodou sú poplatky. Tie síce platíte aj u brokerov (u ktorých môžete napríklad akcie kupovať samostatne), napriek tomu je treba s nimi počítať. Správcovia fondov si môžu povedať o veľké percento, prípadne aj fixnú čiastku, ktorá vám ale vo výsledku zhoršuje výnos z portfólia fondu. O poplatkoch je vždy potrebné sa informovať vopred.

Podielové fondy – ako fungujú, výhody & nevýhody

Mohlo by vás zaujímať:

Pridaj komentár

Scroll to top