Jak dlouho bude ještě cena ropy klesat a proč vůbec klesat začala? + graf

ropa-graf

Cena ropy v posledních měsících klesá a podle analytiků ještě nedosáhla svého dna. To je nepochybně příznivá zpráva pro většinu dopravců i občanů, kteří často jezdí automobilem.


Méně spokojeni jsou producenti ropy. Problémy mají hlavně státy se slabou ekonomikou. Přestože může být pro někoho aktuální vývoj ceny ropy překvapivý, náš článek vám ukáže, že existují logické souvislosti.

Kdy a proč byla cena ropy na svém maximu

Nejvyšších hodnot dosahovala cena ropy okolo roku 2008, neboť překročila cenu 140 USD za barel. Hlavním důvodem tohoto dramatického růstu byl ekonomický boom Číny. Ta se od roku 2005 začala propracovávat mezi nejsilnější ekonomiky světa a současně největší importéry ropy. Svoji roli sehrály i další státy, ale Čína držela v tomto směru nepochybně prim. Ropní producenti nebyli na podobnou poptávku zcela připraveni. Proto cena ropy začala šplhat strmě vzhůru.

Na růst poptávky začaly reagovat další státy jako např. USA a Kanada. Zaváděly nové technologie těžby, které za několik let umožnily zvýšení jejich produkce. To spolu s dalšími vlivy cenu ropy korigovalo do dnešních hodnot.

Graf ceny ropy

Co stojí za poklesem cen ropy

Aktuálně (leden 2016) se cena ropy dostala pod hranici 30 USD za barel. To je cena, na které byla naposledy v roce 2004!

Mezi hlavní důvody nízkých cen ropy patří:

  1. Uvolnění ropných zásob – v září 2014 uvolnili velcí producenti ropy vysoký počet zásob. Díky tomu převýšila nabídka poptávku.
  2. Celosvětové snížení poptávky po ropě – tato příčina má kořeny v obrovském růstu ceny v předchozím období, jak jsme si ukázali v minulé kapitole. Dalším faktorem bylo určité oslabení velkých ekonomik v Asii a Evropě.
  3. OPEC nesnížil těžbu ropy – navzdory klesajícím cenám ropy nepodnikl OPEC (nejvýznamnější mezivládní organizace spojující 12 zemí, které vyvážejí ropu) žádné zásadní kroky, aby tomuto vývoji zabránil. Příkladem za všechny může být jedna ze členských zemí OPEC – Saudská Arábie. Jejím hlavním motorem, proč nechtěla snížit těžbu, byla obava ze ztráty podílu na světovém trhu s ropou.
  4. Noví hráči na trhu – USA, díky chytrým rozhodnutím v minulosti, se staly zajímavým hráčem mezi producenty ropy. Investovaly totiž do těžby ropných břidlicových ložisek. Během několika let jejich těžba výrazně stoupla, takže dokážou konkurovat tradičním exportérům ropy. Pravdou ovšem je, že i nadále je zmíněná forma těžby v USA nákladnější než klasické ropné vrty. Podobně na tom je i Kanada, která úspěšně těží ropu z ropných písků.
  5. OPEC vs. USA a Kanada – zvýšená produkce USA a Kanady způsobila, že došlo k cenové válce s OPEC. I to je důvod, proč OPEC zatím nemá zájem o zvýšení její ceny.

Předpokládaný vývoj ceny ropy

Predikce pro vývoj cen není úplně jednoduchá. Lze předpokládat, že cenu bude i nadále ovlivňovat ekonomická válka mezi OPEC a americkými producenty. Ke snížení produkce ropy nedojde ani z důvodu, že některé země, jako např. Venezuela nebo Rusko, se snaží propad ceny nahradit vyšší těžbou. Navíc brzy dojde k navýšení těžby ropných zásob v Íránu, neboť pro něj přestal platit zákaz na vývoz ropy do EU. Dalším proměnlivým faktorem je růst ekonomiky v Číně. Ta patří mezi největší importéry ropy, a pokud se zemi nebude dostatečně dařit, poptávka po ropě nevzroste.

Do vývoje cen by mohly promluvit i jiné neočekávané faktory. Například válečné konflikty. Jestliže by vznikly v místech s větší těžbou ropy, mohla by její cena nečekaně vzrůst. Zmínit musíme i počasí. Například případná teplá zima na severní polokouli může kdykoliv omezit spotřebu nejenom zemního plynu, ale i ropy.

Pokud máme situaci ohledně  vývoje ceny ropy shrnout, tak panuje obecný předpoklad, že minimálně do poloviny roku 2016 k žádnému zásadnímu růstu ceny ropy nedojde. Někteří analytici dokonce očekávají její další pokles. Odhaduje se, že pokud by ceny ropy měly vzrůst, mohlo by k tomu dojít nejdříve ke konci roku 2016 nebo až v průběhu roku 2017.

Jak dlouho bude ještě cena ropy klesat a proč vůbec klesat začala? + graf

Napsat komentář

Scroll to top