Zdanění kryptoměn

kalkulačka

I přesto, že zdanění kryptoměn zatím není specificky upraveno daňovými předpisy, je třeba se jim zabývat v rámci každoročního vyplňování daňového přiznání. V tomto článku se budu věnovat tématu zdanění kryptoměn v oblasti daně z příjmů fyzických osob.


Předmět daně a osvobození

Předmětem zdanění u fyzických osob jsou všechny příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku. A to jak příjmy peněžní, tak i nepeněžní. Stejně tak příjmy dosažené směnou. Všeobecně rozšířené tvrzení, že se daní až při převodu na fiat je nesprávné. Kryptoměna z pohledu daně z příjmů je nehmotná movitá věc. Tento názor sdílí jak Finanční správa, tak Česká národní banka. Nejedná se o měnu ani o cenný papír. Můžeme tedy vyloučit jakékoliv osvobození z důvodu kurzových rozdílů jako u měn. Nepřipadá také v úvahu příjem osvobodit podobně jako u akcií. Je třeba zdanit směnu kryptoměny na fiat, směnu za jinou kryptoměnu nebo pořízení zboží či služeb. Největší problém nastává u možného osvobození příjmů u příležitostných činností do výše 30.000 Kč. Správa majetku ale není činnost a tím pádem lze využít jen ve zcela výjimečných případech. U naprosté většiny prostých prodejů toto osvobození nelze využít. Je třeba tedy zdanit všechny případy, ve kterých došlo k navýšení majetku.

Musím mít živnost? Jak příjem zdanit?

Přestože nakládání s kryptoměnami na první pohled splňuje definici živnosti (samostatnost, soustavnost, činnost provozovanou vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost), ve skutečnosti se jedná o správu vlastního majetku. Samozřejmě to platí v případě, že spravujete pouze vlastní majetek a kryptoměny nevyužíváte v rámci prodeje zboží a služeb. U těžby kryptoměn ale živnostenské oprávnění potřeba je, a to konkrétně obor Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

Pokud žádnou kryptoměnu netěžíte nebo jste ji nevložili do obchodního majetku, budete danit v rámci ostatních příjmů. Daň z příjmů fyzických osob je v ČR 15 %. Vůči příjmům lze odečíst výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, přičemž ke ztrátě v rámci ostatních příjmů se nepřihlíží. Kompenzovat ztrátu z jedné kryptoměny ziskem z druhé ale můžete.

V případě průběžného nakupování bude pořizovací cena pokaždé jiná. Můžete si zvolit mezi dvěma metodami výpočtu celkové pořizovací ceny. První metodou je FIFO, druhou metodou je vážený aritmetický průměr. Zvolení metody může mít podstatný vliv na vypočtený zisk.

Důležitým aspektem je skutečnost, kde převody kryptoměn provádíte. Na většině burz nedochází ke skutečnému převodu vlastnictví kryptoměn zapsáním do blockchainu. Ve skutečnosti si jen virtuálně „hrajete“ s ukazateli dané burzy. Rozhodující je až výběr z burzy do vlastní peněženky nebo do směnárny pro převod na fiat měnu. Až tento obchod se typicky daní. Je ale třeba nastudovat obchodní podmínky burzy, na které obchodujete.

Nákup kryptoměn pomocí derivátů

Do kryptoměn lze investovat i formou finančních derivátů (CFD, opce atd.). Finanční deriváty mohou, ale zároveň nemusí být cennými papíry. To hraje důležitou roli z důvodu možného osvobození. Obecně jsou osvobozeny příjmy z cenných papírů (pozor, ne zisk) do 100 000 Kč za rok a také při držení po dobu delší než 3 roky. Pro správný výpočet daně z příjmů je nezbytně nutné vědět, do jaké kategorie vaši investici zařadit.

Závěrem

Problematice zdanění kryptoměn se dosud nevěnovalo dostatek pozornosti. S kolegy jsme proto napsali krátký e-book, který si můžete zdarma stáhnout na www.zdanenikryptomen.cz. Dočtete se tam, co se už do článku nevešlo, včetně příkladů a odkazů na příslušná zákonná ustanovení, ze kterých vycházíme. Probíráme témata DPH, účetní aspekty nebo trestní souvislosti. Z důvodu rostoucího zájmu o kryptoměny jsem přesvědčen, že nás čeká v blízké budoucnosti řada legislativních změn. Tyto změny budeme sledovat.

Autor: Michal Gremlica, SimpleTax s.r.o., 4.3.2018

Zdanění kryptoměn

Mohlo by vás zajímat:

Napsat komentář

Scroll to top