Jak si (vy)budovat pasivní příjem s částkou 100 000 Kč

rostoucí hodnota investic

Pokud máte aktuálně k dispozici naspořenou částku 100 000 Kč, pak můžete začít budovat portfolio, které by vám mělo časem přinést stabilní pasivní příjem. V tomto článku se zaměříme na praktické kroky, které pomohou dosáhnout vašeho cíle.


Pasivní příjem

Pasivní příjem je peněžní příjem jednotlivce (popřípadě například jednoho páru nebo jedné společně žijící domácnosti), který získáváte samovolně bez vašeho “aktivního” pracovního úsilí.

Pasivní příjem obvykle pochází z investování nebo jiné obdobné aktivity. Jinými slovy jde o situaci, kdy vaše peníze již „pracují samy za sebe“ a vám mohou vydělávat další peníze.

Pro účely tohoto článku máme na mysli zejména pasivní příjem prostřednictvím akciových dividend, případně výnosy z prodeje akcií, které se mi jako investorovi dostatečně zhodnotily.

Upozornění: Nejedná se o investiční doporučení, pouze o prezentaci vlastního názoru autora.

Kolik získat z pasivního příjmu

Při zvážení jakékoli investiční strategie pro získání pasivního příjmu se jedna z klíčových otázek týká toho, kolik potřebujeme z budoucího pasivního příjmu pravidelně získávat. Částka se obvykle dá vypočítat na měsíc nebo přepočítat na rok.

Důležitá otázka, kterou by si měl každý investor zodpovědět – kolik peněz chci ze svých investic pravidelně získat každý rok?

Podle statistiků je průměrná měsíční útrata české domácnosti 15 000 Kč na osobu. K této částce připočteme rezervu ve výši 5 000 Kč. V tomto článku tak počítáme s pasivním příjmem ve výši 20 000 Kč měsíčně, neboli 240 000 Kč ročně.

Samozřejmě tuto částku je třeba upravit vždy tak, aby odpovídala vaší představě o budoucím pasivním příjmu. Pokud jsou vaše pravidelné nebo plánované výdaje vyšší, je dobré počítat raději s vyšší částkou, než být zaskočen narůstajícími náklady v budoucnu.

Čeho docílit – pravidlo 4 procent

Pravidlo 4 procent je zásadním pravidlem pro plánování pasivního příjmu. Toto pravidlo říká, že můžete bezpečně stáhnout až 4 procenta vašeho investovaného kapitálu každý rok, aniž byste ohrozili dlouhodobou udržitelnost vašeho portfolia. Stáhnutím investic je myšlen např. prodej akcií, za které získáte Kč nebo EUR.

To znamená, že pokud máte 1 milion Kč investovaných, můžete očekávat roční pasivní příjem ve výši 40 000 Kč. V našem modelovém případě by tam 240 000 korun mělo tvořit 4 % výsledného portfolia. Jinými slovy, je třeba mít k dispozici “proinvestováno” přibližně 6 milionů korun.

Čeho docílit – dividendy jako pasivní příjem

Také dividendy mohou sloužit jako zdroj vašeho pasivního příjmu, i když pokud si stanovíte cíl dosáhnout ročního příjmu ve výši 240 tisíc korun ročně. Předpokládejme, že držíte investice v akciích z indexu S&P 500 a tento index historicky poskytoval průměrný dividendový výnos kolem 2 %. Takže pro dosažení cíle 240 tisíc korun ročně byste museli mít investováno přibližně 12 milionů korun v akciích z tohoto indexu. Tímto způsobem by vám průměrné roční akciové dividendy generovaly 240 tisíc korun ročně, což by pokrylo váš požadovaný pasivní příjem. Pasivní příjem si tak v popsané případě udržíte i tehdy, pokud vaše investice (akcie) neprodáváte.

Základem pasivního příjmu je investování

Po přečtení předchozích kapitol tohoto článku víme, jaké roční částky je třeba dosáhnout. Nyní se podívejme podrobněji, jak na to.

Částka 100 000 Kč v hotovosti (nebo také jako vklad na běžném účtu), kterou zmiňujeme v úvodu, standardně nepostačí na pokrytí mnoha měsíců nebo let nákladů domácnosti. Pasivní příjem nebudete mít ani ve chvíli, kdy tuto částku uložíte na vašem spořicím účtu.

Uvedená částka vám tedy sama o sobě nezaručí finanční nezávislost a pasivní příjem. Peníze je potřeba vhodně investovat.

Akumulační scénář pro 100 000 Kč

Podívejme se na scénář, ve kterém jednorázově, tedy naráz investujeme uvedenou částku 100 tisíc korun. Jde o na jednu stranu nejjednodušší scénář, který ale má svá určitá rizika, která si ukážeme.

V případě jednorázových investic odborníci často doporučují investovat méně rizikově, protože na rozdíl od postupného a pravidelného investování již nedokážate zprůměrovat výslednou původní cenu. Méně rizikové, avšak stále s určitou mírou rizika, je investování do indexových fondů. Nejčastěji se takto investuje pomocí ETF. K nejoblíbenějším patří americký index S&P 500.

Počítejme nyní s potenciální situací, kdy byste do indexu S&P 500 vložili jednorázově, například na začátku září 2023, uvedenou částku 100 000 Kč (odpovídající cca 4300 USD). Za uvedenou částku v dolarech byste si koupili 10 kusů akcie SPY – akcie ETF na index S&P 500. Tento index měl průměrný ročný výnos za posledních cca 80 let přibližně 7 % ročně. To znamená, že pokud bychom koupili a drželi tyto akcie po dobu 35 let, což je obvyklá délka produktivního věku, dosáhneme díky složenému úročení částky přibližně 1 milion korun.

Akumulační scénář – postupné dokupování

Jak vidíme z předchozí kapitoly, jednorázové investování nám bohužel nepřinese skutečný pasivní příjem ani po velice dlouhé době 35 let.

Je totiž potřeba kromě prvotního vkladu investovat také pravidelně. To znamená pravidelně si odkládat část našich příjmu, aby se nám pravidelně zvyšoval celkový výnos.

Abychom dosáhli částky pro pravidlo 4 procent, tzn. 6 milionů korun za 35 let investování, pak je potřeba prvotní vklad doplnit o měsíční vklad ve výši 3 000 Kč. Tuto částku by bylo třeba skutečně investovat každý měsíc, bez přestávky. Protože případná přestávka naruší vytváření celkové cílové částky za pomoci složeného sedmiprocentního ročního úročení.

Závěr

Na závěr zdůrazňujeme, že částka pasivního příjmu je pro každého jiná a vychází zejména z jeho životní situace a výše pravidelných (běžných) nákladů na život. Berte také na vědomí, že minulé (historické) výnosy akciových indexů nejsou zárukou výnosů budoucích. Tento článek neobsahuje investiční doporučení, je zamyšlením nad možnou podobou pasivního příjmu. Než začnete dlouhodobě investovat, poraďte se s odborníkem. Mějte také na paměti, že inflace za několik desítek let může snížit reálnou hodnotu vašich investovaných peněz. V budoucnu proto může být potřeba zvýšit vaši cílovou investiční částku.

Jak si (vy)budovat pasivní příjem s částkou 100 000 Kč

Mohlo by vás zajímat:

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top