iShares Core MSCI World UCITS – globální diverzifikované ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Pokud chcete investovat do globálně diverzifikovaného ETF, seznámíme vás v tomto článku s ETF iShares Core MSCI World UCITS.


Základní informace

Fond je navržen tak, aby sledoval výkonnost MSCI World Index, který zahrnuje akcie společností z více než 20 rozvinutých ekonomik celého světa. To poskytuje investorům způsob, jak diverzifikovat své portfolio a lze tak získat přístup k akciím předních světových společností. Diverzifikace přes toto ETF probíhá jak geograficky, tak v různých odvětvích. Díky pasivnímu sledování indexu investoři mohou očekávat, že výkonnost fondu bude těsně kopírovat vývoj indexu MSCI World.

Základní parametry iShares Core MSCI World UCITS

  • Celý název: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
  • Poplatek: 0,20 % (neplatí se přímo)
  • Typ ETF: akumulační (vyplacené dividendy jsou reinvestovány)
  • Objemy prostředků spravovaných fondem: 72 miliard USD
  • Replikace podkladového indexu: fyzická (správce skutečně drží akcie, tj. nedrží pouze o deriváty)
  • Ticker na eToro: SWDA
  • Odkaz na eToro: https://www.etoro.com/markets/swda.l – Váš kapitál je ohrožen.
  • Rok založení: 2009
  • Měna podkladových akcií: USD (americký dolar)

Podkladový index MSCI World

MSCI World je index, který měří výkonnost akcií ve více než 20 rozvinutých ekonomikách po celém světě. Tento index zahrnuje akcie společností s vysokou tržní kapitalizací a je často používán jako referenční benchmark pro investory, kteří hledají expozici k celosvětovým akciím. Společnost MSCI Inc. vytváří a udržuje tento index, jehož cílem je poskytnout přehled o vývoji akciových trhů v rozvinutých zemích.

Složení ETF

Počet akcií, které toto ETF drží, je skutečně relativně vysoký. Podle dostupné dokumentace jde o celkem 1 467 akcií. To znamená, že jde o skutečně vysoce diverzifikovaný fond.

Nicméně i přes vysoký počet akcií držených v tomto ETF došlo k navýšení procentuálního zastoupení některých sektorů, například u technologických akcií. Tato částečná koncentrace není nijak problematická, protože jde o přirozený vývoj trhu, kdy velké technologické firmy v posledních letech podstatně zvýšily svoji hodnotu (jde například o společnosti jako Google, Nvidia nebo Microsoft) a tím pádem tvoří nyní větší část portfolia ETF.

Nyní ke konkrétnímu složení dle sektorů. Největší část ETF tvoří technologické akcie s cca 20 procenty. Následuje obor finančních služeb s 13 procenty. Na třetím místě je odvětví zdravotní péče s cca 11 procenty. Přibližně stejnou váhu má také spotřebitelský sektor s necelými 11 procenty.

Uveďme ještě další odvětví a jejich procentuální zastoupení v indexu sestupně, pomocí procent uvedených v závorce: komunikační technologie (7 procent), energie (4 procenta), průmyslové zpracování materiálů (necelé 4 procenta).

Dále se podívejme na geografické složení indexu.

Valnou většinu hodnoty akcií v indexu tvoří USA. Jde celkem o cca dvě třetiny indexu (67 procent). Následuje s velkým odstupem Japonsko s cca 6 procenty. Od třetího místa dál je zastoupení poměrně podobné: Velké Británie s necelými 4 procenty, dále je zde Švýcarsko, Francie a Kanada, shodně přibližně s 3 procenty podílu. Zbývající státy mají již jen velmi nízké jednotky procent z celkového indexu.

Výhody investování do MSCI World

První velkou výhodou je diverzifikace vaší investice. Index, do kterého přes toto ETF investujete, patří k nejširším indexům na vyspělé světové trhy vůbec. Můžete tak potenciálně snížit riziko spojené s výkonností konkrétních odvětví nebo regionů, pokud byste investovali pouze do úzce vymezeného rozsahu akcií nebo například jen komodit.

Další výhodou je to, že jde ze své podstaty o pasivní způsob investování – někdy nazývané též “indexové investování”. Investor tak nemusí trávit dlouhé hodiny tím, že by vybíral jednotlivé akcie a s těmi pak aktivně obchodoval (nakupoval a prodával), aby dosáhl zisku.

Nevýhody investování do MSCI World

Potenciální nevýhodou Indexu MSCI World je to, že se zaměřuje pouze na akcie z rozvinutých, tzn. vyspělých ekonomik. To může znamenat, že investor ztrácí budoucí možnou příležitost spojenou s růstem v rozvíjejících se trzích. Rozvíjející se trhy (Emerging Markets) jsou na druhou stranu obecně považovány za rizikovější, protože jejich kapitálový trh se teprve rozvíjí a nemá tak robustní základ včetně příslušných právních předpisů jako například USA nebo země západní Evropy.

Dále je možnou nevýhodou nedostatek specializace na konkrétní odvětví. Je to nevýhoda zejména v případě, že se investor chce specificky zaměřit na nějakou oblast, například americké průmyslové firmy.

Výhled ceny do budoucna

Níže uvádíme pohled technické analýzy na budoucí možný vývoj ceny tohoto ETF. Cena ETF je na londýnské burze vedana v jednotce GBX. Jde o specifickou jednotku odvozenou od britské libry (GBP). Znamená sumu v britských pencích, tedy jde prakticky o částku nominálně “posunutou” o dvě desetinná místa dál. Například částka 80 britských liber (GBP) odpovídá částce 8000 GBX.

V následujících měsících by se cena ETF mohla teoreticky posunout z aktuálních hodnot na úroveň odpovídající cca 8 400 GBX. Následně, pokud by růst pokračoval, by se cena mohla dostat výše na cenu přibližně 9 431 GBX.

Naopak, pokud by cena za akcii (ETF) v budoucnu klesala, jsou zde podle technické analýzy některé “záchytné” body, konkrétně na úrovni ceny 7319, 6690 a následně 6477 GBX.

Upozorňujeme, že minulé výnosy nejsou v žádném případě zárukou výnosů budoucích. Tento článek není investičním doporučením. Předtím než zakoupíte uvedené akcie se poraďte s odborníkem.

iShares Core MSCI World UCITS – globální diverzifikované ETF

Mohlo by vás zajímat:

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top