Jak investovat do akcií – 7 Tipů pro začátečníky

investice do akcií

Následující článek je věnován především začínajícím investorům. Mohou z něj ale čerpat i investoři hledající další motivaci nebo například čtenáři, kteří o první investici teprve uvažují.


Dozvíte se, na co si dát pozor během investování, a naučíte se, jak přemýšlet jako opravdový investor.

Moc přemýšlení „škodí“

Říká se, že některé věci je potřeba si pořádně rozmyslet. Existují ale situace, kdy přílišné přemýšlení brzdí intuici investora a zabraňuje mu v růstu. Některým lidem jejich povaha nedovoluje dělat věci příliš impulzivně. Platí to v osobní i pracovní rovině. Takoví lidé se mnohokrát zamyslí, než cokoli udělají.

Problém tkví v tom, když potenciální investor uvažuje „až příliš“. Pokud se snažíte promyslet každý nepatrný detail, pak můžete dojít k tomu, že přeci investování není nikdy jisté, a proto s ním raději nikdy nezačnete. Takto uvažovat je chybné. S investováním se samozřejmě pojí rizika. Rozumný investor je ale umí minimalizovat a někdy dokonce obrátit ve svůj prospěch, jak si dále ukážeme.

Teď, nebo nikdy

Abyste se včas „dostali do hry“, je třeba začít uvažovat jako investor. Člověk musí v některých okamžicích zmáčknout pomyslné (nebo reálné) tlačítko a „prostě začít“.

Zejména na samém počátku investování platí: teď, nebo nikdy. Každý investor musel někdy začít. Čím dříve začnete vy, tím delší se vám otevírá investiční horizont. Tedy období, ve kterém můžete zhodnotit svoje prostředky, které do investování vložíte.

Zkroťte strach ze ztráty

Každý, kdo investuje, se vystavuje určitému riziku. Zejména v akciích není nikdy nic jistého. Po roce 2021, kdy některé akcie zvýšily svou cenu až o mnoho desítek procent nemusí nutně přijít další skvělý rok.

Jediná jistota je dlouhodobost. Investor může minimalizovat strach ze ztráty tím, že svůj horizont nastaví na dlouhodobý. To znamená mít investiční výhled nejméně 5 let. Warren Buffet dokonce tvrdí, že byste měli kupovat jen takové akcie, které chcete držet celý život nebo dokonce je předat svým dětem nebo vnoučatům.

Zejména pro začínající investory je typické, že po prvních několika nákupech kontrolují každou chvíli aktuální hodnotu svého portfolia. To nás ale stojí spoustu času a nervů, pokud zrovna cena portfolia klesá.

Nastavte si kvalitní dlouhodobou investiční strategii

Dlouhodobé investování vám pomůže zbavit se strachu ze ztráty. Podle mnoha expertů má být investiční horizont minimálně pětiletý. Podle mého názoru je lepší k investování přistupovat jako k několikaleté investici.

Každý investor je jiný a tudíž i jeho strategie bude jiná. Někdo raději riskuje více, někdo se drží konzervativního portfolia.

Nejprve je vhodné si realisticky vyhodnotit, jakou částku ze svého příjmu jste schopni a ochotni pravidelně investovat – za předpokladu, že budete mít dostatek peněz na základní potřeby jako je jídlo, bydlení, doprava apod. Počítejte s tím, že danou částku nebudete minimálně 5 let potřebovat, tedy že nebudete muset své cenné papíry předčasně prodávat.

Jakmile jste dospěli k čisté měsíční částce, vyberte si vhodný investiční instrument. Nebudeme zde však zabíhat do podrobností. Nejlepší je porovnat si tři základní faktory – výnos, riziko a likviditu jakékoli investice. Někdo dá přednost stabilnějším dluhopisům, jiný rizikovějším akciím s potenciálně vyšším výnosem. Až si vyberete konkrétní investice, zjistěte si, jaký broker nabízí vámi vybrané tituly s co nejnižšími poplatky.

V neposlední řadě si nastavte ideálně trvalý příkaz na určitou částku v českých korunách (nebo samozřejmě i v eurech), například každého 15. dne v měsíci. Proč trvalý příkaz? Je to skvělý nástroj k tomu, abyste pravidelně skutečně investovali. Investoři s menší motivací by mohli některý měsíc zaváhat a peníze k brokerovi neodeslat s vidinou levnějších nákupů příští měsíc za dvojnásobnou částku. To ale není dobré ani pro dlouhodobé výsledky, ani pro investiční morálku.

Držte se již nastavených obchodů

Nejen v investování platí pravidlo „Důvěřuj, ale prověřuj“. Určitě je dobré si před samotným vstupem do investování prověřit, zda skutečně pro sebe vybíráte nejvhodnější možnou strategii.

Jakmile začnete investovat podle své strategie, již ji výrazně neměňte. Příliš mnoho náhlých změn vám může uškodit. Zejména vašemu portfoliu neprospívají zbrklé nákupy nebo prodeje akcií podložené pouze aktuální náladou jiných investorů. Například pokud se aktuálně nedaří technologickým akciím, které během jednoho týdne odepíšou mnoho procent, ale vy jim nadále věříte dlouhodobě, není třeba všechny vaše technologické akcie prodávat.

Ukažme si praktický příklad. Pokud máte nastavený příkaz na nákup akcie určité společnosti za tržní cenu vždy 20. dne v měsíci, nerušte jej aktuální měsíc jen proto, že celý trh padá. Mohlo by se totiž stát, že propad bude pouze dočasný, například na pár dní, s následným rychlým růstem. V takovém případě byste neměli titul nakoupený, a navíc byste možná za pár dní kupovali stejný titul za vyšší cenu.

Pohled do zpětného zrcátka

Žádný investor nevidí do budoucnosti. Naopak do historie se pomocí interaktivních a na internetu volně dostupných grafů může v současné době podívat úplně každý. Mnoho lidí si vyčítá, proč nenakoupili kdysi levněji, když poté cena aktiva šla jen nahoru. V takovém případě by šlo o typickou chybu, kdy se díváme takzvaně do zpětného zrcátka. Tedy zpětně analyzujeme historii na základě aktuálně dostupných dat.

Takový přístup není zdravý, pouze investorovi kazí morálku. Být „papírovým investorem“ je jednoduché. Také se říká, že „po bitvě je každý generál“ a u investic to platí dvojnásob. Nesoustřeďte se proto na minulost, která již proběhla. Soustřeďte své úsilí naopak na budoucnost. Počítejte se všemi možnými scénáři. A pamatujte, že dosavadní vývoj trhu nepředpovídá nikdy s jistotou jeho budoucí vývoj.

Psychologie dobré strategie

V investování hraje velkou roli psychologie – stav vaší mysli. Důležité je, aby měl investor pokud možno vyrovnanou mysl a jednoduše „byl v pohodě“. Tomu hodně napomáhá kvalitně nastavená strategie, která by měla „počítat se vším“. Tím myslíme zejména nenadálé propady trhů, ke kterým může ve volatilním období, jako je to aktuální, docházet mnohokrát.

Na případné propady v budoucnu se můžete připravit například odkládáním části kapitálu v hotovosti. Neznamená to si odkládat jen „pod polštář“ v bankovkách. Investor může mít nastavenou strategii například tak, že při desetiprocentním propadu akcií dokupuje nad rámec běžných měsíčních nebo týdenních nákupů. Pro takovou příležitost je vhodné mít připravené prostředky – ideálně přímo u vašeho brokera, abyste mohli bez prodlení tituly dokoupit.

Období růstu vašeho portfolia není třeba dlouze komentovat. Z pohledu psychologie jde jednoznačně o příznivou dobu pro každého investora, protože se mu jeho investice zhodnocují.

Krátce řečeno – dobrá strategie vás udrží v pohodě během růstu, a dokonce i při propadech portfolia.

Bonusový tip: Nesledujte denně zprávy

Koukat se každý den na zprávy je jednak náročné časově a jednak psychicky. Zejména v posledních letech mají média tendenci události zveličovat, aby zaujala diváky. To se projevuje v mysli investora a tedy i na trzích, které reagují na některé novinky až přehnaně.

Doporučení je proto jednoduché, vypněte alespoň na pár hodin denně televizi nebo počítač. Nesledujte neustále, co se ve světě děje. Akciové trhy jsou ovlivněny velkou spoustou faktorů. Celosvětové dění k nim sice bezpochyby patří, ale někdy se trhy chovají zcela iracionálně a na první pohled bez přímé souvislosti s aktuálními událostmi. Proto může být frustrující si detailně studovat celý den zprávy nebo finanční výkazy jednotlivých společností a po otevření burz zjistit, že trhy „jdou úplně opačným směrem“.

Investorské shrnutí

Shrňme si v bodech to nejpodstatnější z tohoto článku.

  • Začněte investovat co možná nejdříve, vytvoříte si tak dostatečný horizont pro vyrovnání výkyvů na trzích.
  • Nastavte si kvalitní dlouhodobou strategii, se kterou budete spokojeni a které se budete držet.
  • Do akcií investujte s horizontem alespoň pěti let – vyhnete se krátkodobým nepříznivým odchylkám na trhu.
  • Již nastavené obchody zbrkle neměňte, dlouhodobě se to nemusí vyplatit.
  • Nesledujte zbytečně často zprávy – přicházíte tím o drahocenný čas a někdy i o vaši vnitřní pohodu.
Jak investovat do akcií – 7 Tipů pro začátečníky + bonus

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top