Money management

money management

Money management je jeden z nejdůležitějších aspektů vašeho obchodování. Rozložením finančních prostředků do více obchodů, minimalizujete riziko ztrát.


Pojem money management (MM, v češtině „kontrola/řízení peněz“) je způsob, jak obchodník používá svůj kapitál. S dobrým money managementem maximalizujete zisk a minimalizujete riziko ztrát.

Cílem je zvolit si takový přístup, který Vám pomůže vytvořit zajímavý zisk a zároveň podstoupit nízké riziko. Pokud máte peníze, se kterými plánujete obchodovat, nevkládejte je všechny do jednoho obchodu, ale rovnoměrně je rozložte.

Pokud chcete být v obchodech úspěšní, nikdy nevkládejte peníze bezhlavě do jednoho obchodu. Je nutné mít na účtu pokaždé rezervu, protože nevíte, zda půjde vše podle představ. Dlouhodobý úspěch není ovlivněn pouze trpělivostí, sebekázní a kvalitní strategií. Hlavní roli zde hraje Money management.

Faktory ovlivňující úspěšný MM

Jedním ze základních pravidel zkušených obchodníků je nikdy neriskovat více než 2 až 3 procenta svého kapitálu v 1 obchodu. Pokud podstoupíte nadměrné riziko, stačí pár neúspěšných obchodů. Přijdete o značnou část svého kapitálu během krátké doby, což vám znemožní další obchodování bez vložení dalších prostředků.

S money managementem souvisí i poměr risku a zisku (RRR – Risk Reward Ratio). V ideálním případě stačí co nejmenší počet obchodů k tomu, aby byla strategie zisková. Pokud si můžete dovolit čtyři ztrátové obchody a jeden ziskový k tomu, abyste byli v zelených číslech, jen tak dál. Pokud potřebujete naopak čtyřikrát vydělat, abyste pokryli jednu ztrátu, pak od této strategie co nejrychleji upusťte.

Dalším faktorem je pokles hodnoty (DD – Drawdown). Pro úspěšnost Vašeho obchodování je nutné znát historii trhu a vědět, jak se cena aktiva pohybovala.

Přístupy MM

Obecně rozlišujeme 2 základní přístupy Money Managementu:

  • Konzervativní money management:

Při konzervativním money managementu vkládáte do obchodu pouze malou část vašeho kapitálu, například 2-3%. Zároveň máte ve všech svých investicích současně nejvýše 9% procent vašeho konta. Tato strategie je pomalá, ale relativně jistá. Nepodstupujte vysoké riziko, a pokud je v průměru více obchodů ziskových, slušně vyděláte.

  • Agresivní money management:

V případě agresivního money managementu se výše uvedené hranice násobí dvěma. To znamená, že do jednoho obchodu můžete vložit až 6% vašeho kapitálu. Přitom dohromady může být ve vašich investicích vloženo maximálně 18%. Tento způsob přináší logicky daleko vyšší potenciál zisku, ale také můžete daleko rychleji o peníze přijít.

Jednoduché strategie MM

K řízení pozic se také používají rozdílné strategie. Nejjednodušší metodou je fixní počet kontraktů (Fixed Units). Jejím principem je obchod se stále stejným (fixním) počtem obchodů. Metoda neobnáší velké riziko, ale ani vysoký potenciál zisku.

Další variantou je fixní investovaná částka (Fixed Sum). Zde je určena fixní částka, kterou lze do obchodu vložit, tudíž zhodnocení také není velmi atraktivní.

Obdobnou metodou jako fixní investovaná částka je i fixní procento kapitálu (Fixed Percent of Capital). Zde je investovaná částka procentuálně odvozena od celkové výše kapitálu. S rostoucím kapitálem tak roste i investice a naopak. Rizikovost je relativně nízká a zároveň nabízí exponenciální možnost zisku.

Příklady:

Fixed Units: Obchodujete měnový pár EUR/USD a vždy nakupujete/prodáváte 4 mikroloty – to znamená 4 x 1000 USD.

Fixed Sum: Obchodujete s ropou. Vždy nakupujete/prodáváte ropu v hodnotě nejvýše 2500 USD.

Fixed Percent of Capital: Máte pravidlo, že záloha na obchod tvoří pokaždé 2% vašeho kapitálu. Pokud je vaše konto 2000 USD, do obchodu vkládáte zálohu 40 USD. Pokud se vaše konto zvýší na 2 500 USD, do obchodu už vkládáte zálohu 50 USD.

Money management

Napsat komentář

Scroll to top