Conseq Active Invest – recenze a srovnání typů fondů

Conseq Active Invest

V této recenzi si porovnáme celkem tři fondy spravované českou investiční společností Conseq, která patří k největším nezávislým firmám svého druhu ve střední Evropě. Budeme porovnávat fondy Active Dynamický, Konzervativní a Vyvážený.


Základní tabulka srovnání

Základní srovnání fondů v této recenzi naleznete níže.

Active Invest Dynamický

 • Třída aktiv: smíšená aktiva
 • Cena za kus ke dni 23. 8. 2023: 1,3325 CZK
 • Výkonnost za poslední 1 rok: 1,37 %
 • Výkonnost za poslední 3 roky: 15,00 %
 • Výkonnost za posledních 5 let: 10,28 %
 • Země registrace fondu: ČR
 • Dividendová politika: akumulační
 • Poplatky za správu fondu: 2,52 %
 • Investiční horizont: min. 5 let
 • Rizikový profil na stupnici od 1 (nejnižší riziko) po 7 (nejvyšší riziko): 5

Active Invest Konzervativní

 • Třída aktiv: smíšená aktiva
 • Cena za kus ke dni 23. 8. 2023: 1,1201 CZK
 • Výkonnost za poslední 1 rok: 4,79 %
 • Výkonnost za poslední 3 roky: 5,88 %
 • Výkonnost za posledních 5 let: 9,88 %
 • Země registrace fondu: ČR
 • Dividendová politika: akumulační
 • Poplatky za správu fondu: 1,58 %
 • Investiční horizont: min. 3 roky
 • Rizikový profil na stupnici od 1 (nejnižší riziko) po 7 (nejvyšší riziko): 2

Active Invest Vyvážený

 • Třída aktiv: smíšená aktiva
 • Cena za kus ke dni 23. 8. 2023: 1,2426 CZK
 • Výkonnost za poslední 1 rok: 3,96 %
 • Výkonnost za poslední 3 roky: 10,40 %
 • Výkonnost za posledních 5 let: 13,72 %
 • Země registrace fondu: ČR
 • Dividendová politika: akumulační
 • Poplatky za správu fondu: 2,09 %
 • Investiční horizont: min. 3 roky
 • Rizikový profil na stupnici od 1 (nejnižší riziko) po 7 (nejvyšší riziko): 4

Níže podrobněji rozebíráme jednotlivé výše uvedené fondy.

Obecné informace k otevřeným fondům

Všechny fondy, které v této recenzi popisujeme, jsou takzvané otevřené investiční podílové fondy. To znamená, že jsou dostupné veřejnosti a každý zájemce se může stát investorem. Obvykle se tak děje prostřednictvím on-line brokera nebo vašeho konkrétního finančního poradce, který pro vás podílové fondy nakoupí.

Poté se stáváte vlastníky podílových listů, což je jistá obdoba akcií s tím rozdílem, že podílové listy nejsou obchodované veřejně na burze. Jakmile budete chtít z fondu vystoupit, provozovatel od vás tyto podílové listy opět odkoupí. Vždy je ale vhodné se předem seznámit s podmínkami uvedených odkupů jako je výše poplatku za odkup nebo minimální množství, v jakém se podílové listy dají odprodat.

Active Invest Dynamický

Dynamické spravované fondy jsou investičními fondy, které se vyznačují flexibilním a aktivním přístupem k řízení portfolia. To znamená, že jejich správci reagují na rychlé změny na finančních trzích a upravují složení fondu, aby bylo pro investory stále atraktivní a vynášelo vyšší výnos, pokud to aktuální podmínky na trzích dovolí. Dynamické fondy mohou mít v rámci kratšího časového horizontu vyšší výkyvy (vyšší volatilitu), než jiné fondy.

Mezi největší otevřené pozice fondu patří akcie středoevropské (cca 12 % investic), asijské bez Japonska (cca 10 %) a dále také cenné papíry australské (cca 3 %) nebo akcie z České republiky. Jak vidíme podle rozložení fondu, jde o fond široce diverzifikovaný. To znamená, že případné velké výkyvy na jednom určitém trhu se neprojeví tolik na ceně podílových listů fondu. Fond má zainvestováno v aktivech v těchto světových měnách (uvádíme sestupně): euro (EUR) přibližně 40 %, česká koruna (CZK) cca třetina investic a dále americký dolar (USD) a japonský jen (JPY). Hodnoty uvádíme dle dostupných údajů v srpnu 2023 a mohou se v budoucnu měnit. Správci se investováním ve více měnách snaží správci dále diverzifikovat. Například pokud by bylo zainvestováno ze 100 % jen v českých korunách, investoři budou vystaveni riziku poklesu hodnoty naší české koruny.

Active Invest Konzervativní

Konzervativně spravované fondy se primárně zaměřují na zachování investorova kapitálu. Snaží se minimalizovat rizika při dosažení alespoň nízkého růstu. Tyto fondy investují převážně do nízkorizikových aktiv, jako jsou stabilní vládní dluhopisy nebo někdy i vybrané dividendové akcie. Konzervativní fondy jednoduše řečeno kladou důraz na ochranu investovaného kapitálu před tržními výkyvy. Jsou tak vhodné pro ty investory, kteří mívají nižší toleranci k riziku a nejsou příznivci “agresivní” resp. dynamické formy investování.

Recenzovaný konzervativní fond má tyto největší investice: dluhopisy ve středoevropském regionu (cca třetina), dále středoevropské korporátní dluhopisy (asi pětina) a dluhopisový fond zaměřený na ČR a Německo (přibližně desetina). Fond má zainvestováno drtivou většinu prostředků v aktivech v českých korunách (CZK).

Svým složením tak jde skutečně o konzervativní fond, který takřka neobsahuje akciové tituly (pouze několik jednotek procent aktiv fondu). Výhodou tak bude jeho předpokládaná stabilita, nevýhodou pak nepříliš velký růst v dobách, kdy se akciím daří.

Active Invest Vyvážený

Vyvážené fondy představují vyváženou kombinaci různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy (někdy i alternativní investice) s cílem dosáhnout rovnováhy mezi rizikem a výnosem. Tento typ investic je vhodný pro  investory, kteří mají “střední” averzi vůči riziku, tedy že akceptují určité riziko, ale nechtějí, aby hodnota jejich investic příliš kolísala.

Fond Active Invest Vyvážený této definici přesně odpovídá. Má vyvážený poměr investic: cca třetinu tvoří dluhopisy, do kterých se investuje v českých korunách (CZK), dále cca desetinu objemu fondu tvoří ostatní dluhopisy v jiných měnách. V neposlední řadě cca čtvrtina investic fondu je vložena do akcií. Upozorňujeme, že tento poměr se může v čase měnit a je třeba se ideálně vždy předem informovat o aktuálním složení investic fondu.

Fond Vyvážený také drží peněžní prostředky (typicky prostředky složené na účtech), za které může v případě propadu vhodně dokoupit akcie nebo dluhopisy.

Zkušenosti s aktivně vs. pasivně spravovanými fondy

Závěrem je třeba dodat, že aktivně spravované fondy se snaží překonat výkonnost určitého benchmarku tím, že manažeři aktivně vybírají jednotlivá aktiva, snaží se předvídat vývoj trhu a provádějí časté transakce. To vede obecně k vyššímu poplatku oproti pasivním fondům.

Na druhé straně pasivně spravované fondy, známé také jako indexové fondy, sledují výkonnost určitého referenčního indexu. Tím se běžně minimalizují transakční poplatky, pasivní fondy tak dokážou nabízet v průměru nižší poplatky, zatímco aktivní fondy se spoléhají na schopnosti a rozhodování manažerů. To může vést k vyšším nákladům, ale v některých případech také k vyšší roční výkonnosti aktivně spravovaných fondů.

Alternativy k fondům s nižšími náklady

Alternativou k fondům může být přímé obchodování reálných akcií. V tomto případě neplatíte žádný poplatek za správu, protože vám akcie nikdo nespravuje. Další možností může být kopírování obchodů úspěšných obchodníků. Obě dvě možnosti vám dává broker eToro. Další zajímavou investicí může být investice do vody.

Conseq Active Invest – recenze a srovnání typů fondů

Napsat komentář

Upozornění

Neuvádějte žádné kontaktní informace (e-mail, WhatsApp, odkazy atd.). Jinak bude váš komentář/recenze ihned smazána. Manuálně kontrolujeme dodržování tohoto pravidla. Toto opatření slouží k ochraně čtenářů našeho webu, spousty podvodníků se snaží vydávat za poradce a tahají z lidí peníze, a tomu nebudeme přihlížet!

Scroll to top