Fondy garantované

Zajištěné neboli garantované fondy jsou zaměřeny především na kombinace finančních derivátů a dále konzervativních dluhopisů. Hodnota konkrétního podílového listu obvykle neklesá ke konkrétnímu datu pod určitou úroveň. Ta se ve většině případů rovná výši vkladu, což však není podmínkou. Fondy garantované tak přinášejí buď nulové, nebo velmi malé a předem známé riziko ztráty vložených finančních prostředků. Výnos z těchto fondů bývá vzhledem k jejich charakteru nižší.


Fondy garantované

Napsat komentář

Scroll to top