Cenné papíry

Označení pro specifikované listiny, které jsou spjaty s charakterizovaným právní nárokem. Ten, kdo cenné papíry vydává, nese označení emitent. Jde nejčastěji o firmy nebo jiné subjekty. Cenný papír vytváří právní vztah a nárok mezi emitentem a kupujícím. Ten, který cenný papír vydal, má určité závazky vůči kupujícímu a tedy aktuálnímu držiteli cenného papíru. Ty mohou být spojeny s vyplácením podílu na zisku společnosti, stejně jako mohou být spojeny s právem podílet se na chodu společnosti. Nejznámějším cenným papírem jsou akcie.


Cenné papíry

Napsat komentář

Scroll to top