Home » Slovník pojmů » C » Cenné papíry

Cenné papíry

Označení pro specifikované listiny, které jsou spjaty s charakterizovaným právní nárokem. Ten, kdo cenné papíry vydává, nese označení emitent. Jde nejčastěji o firmy nebo jiné subjekty. Cenný papír vytváří právní vztah a nárok mezi emitentem a kupujícím. Ten, který cenný papír vydal, má určité závazky vůči kupujícímu a tedy aktuálnímu držiteli cenného papíru. Ty mohou být spojeny s vyplácením podílu na zisku společnosti, stejně jako mohou být spojeny s právem podílet se na chodu společnosti. Nejznámějším cenným papírem jsou akcie.


Napsat komentář

Souhlasím s pravidly diskuze.

Pravidla diskuze

1) Nevkládejte e-mailové adresy, můžete se stát terčem různých lidí, co se z vás budou snažit dostat peníze, především se jedná o nabízení nefunkčních obchodních systémů. Pro vaši bezpečnost budou všechny e-mailové adresy a telefonní čísla z komentářů vymazány. Veškeré dotazy řešte přímo v diskuzi.

2) Nepřidávejte odkazy na konkurenční weby.

Pokud porušíte pravidla diskuze, bude váš komentář částečně  nebo úplně smazán.