Běžná likvidita

Lze ji brát jako měřítko pro budoucí solventnost konkrétní firmy. Pojem běžná likvidita se týká oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Je uváděna konkrétním číslem. Za dostačující hodnotu je brána likvidita vyšší než 1,5.


Běžná likvidita

Napsat komentář

Scroll to top