Określenie kierunku trendu: średnie kroczące

trend

Średnie kroczące są najprostszymi i najczęściej stosowanymi wskaźnikami, które są wykorzystywane do analizy technicznej. Za pomocą średnich kroczących można stwarzać strategie opcji binarnych.


Średnia krocząca jest średnią wartości określanej z świec za pewien okres czasu. Służy do lepszego zrozumienia trendu grafu i usuwa krótkotrwałe wahania cen. Średnie kroczące są zazwyczaj obliczane z ceny zamknięcia świecy (mogą też być obliczane z ceny otwarcia, z mediany itd.). Średnie kroczące mogą występować w różnych wersjach, różnią się metodą obliczania a zatem również przedstawieniem w grafie.

Celem średnich kroczących jest właściwe określenie, czy trend będzie spadać lub wzrastać. Na podstawie tej informacji możesz stwarzać różne strategie.

Prosta średnia krocząca (SMA)

ema-1

Prosta średnia krocząca to jedna z najczęściej stosowanych średnich kroczących, można również spotkać się ze skrótem SMA, który pochodzi z angielskiego Simple Moving Average. Oblicza się w następujący sposób: wybierzemy ilość świec np. 20, obliczymy sumę ich wartości (1.12889 + 1.12895 + 1.12975 …) i podzielimy ilością świec.

W ten sposób powstanie prosty wzór SMA = (P1 + P2 +… Pn) / n.

P = cena (price)
n = całkowita ilość świec, z której obliczamy średnią

Osobiście nie musimy niczego obliczać, wystarczy tylko wykorzystać wskaźnik Moving Average  w MetaTraderu. MetaTrader narysuje krzywą do grafu. Wskaźnik ten można znaleźć w MT4 w lewym panelu w zakładce Nawigator -> Wskaźniki -> Trend -> Moving Average.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

sma-1Wykładnicza średnia krocząca to często używany wskaźnik, który można znaleźć pod skrótem EMA, skrót ten pochodzi z angielskiego zwrotu Exponential Moving Average. W odróżnieniu od SMA kopiuje więcej trendów. Jeśli porównasz te dwa obrazki, możesz to widocznie zobaczyć.

EMA = (Pn * x) + (P(n-1) * 1-x)

x = 2/(n+1)

P = cena świeczki

n = okres

Praktyczne wykorzystanie średnich kroczących

Za pomocą średnich kroczących można rozpoznać, czy trend wzrasta lub maleje i następnie można handlować w kierunku trendu. Średnią kroczącą można wykorzystywać w różny sposób, można użyć większą ilość średnich, śledząc, jaki mają przebieg i kiedy się przecinają lub można wykorzystać jedną średnią kroczącą, śledząc, kiedy cena przecina średnią.

Dla lepszego zrozumienia rynku polecamy wskaźnik kombinować jeszcze z jednym lub z dwoma innymi wskaźnikami.

Wykorzystywanie dwóch średnich kroczących –  EMA 20 i EMA 50

EMA-2x-simple-big-popisJeśli EMA 20 przecina EMA 50 od dołu, chodzi o trend wzrastający. Jeśli EMA 20 przecina EMA 50 z góry, chodzi o trend spadający.

Wykorzystanie średniej kroczącej i grafu ceny

Jeśli cena przecina EMA 20 od dołu, chodzi o trend wzrastający. Jeśli cena przecina EMA  20 z góry, chodzi o trend spadający.

EMA-2x-big-popis

Napisał: Josef Kuchař, właściciel strony internetowej forbino.com, ostatnia aktualizacja 29.1.2018. Wszelkie podane informacje wywodzą się z moich własnych doświadczeń i znajomości.

Określenie kierunku trendu: średnie kroczące

Mogłoby cię zainteresować:

Dodaj komentarz

Zgadzam się z zasadami dyskusji.

Zasady dyskusji Jesteśmy wdzięczni za każde pytanie lub opinie w dyskusji, w ten sposób pomagasz innym gościom stworzyć ich własny pogląd na dany temat. Niechętnie, ale ze względu na prawo obowiązujące w Polsce, rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR) i ograniczenie spamu pochodzącego od konkurencji, musimy ograniczyć dyskusję pewnymi regułami.

Regulamin dyskusji:

  1. Nie wpisuj adresów mailowych, numerów telefonów lub innych form kontaktów, które umożliwiają bezpośredni kontakt z tobą. Wszystkie pytania należy zadawać bezpośrednio w ramach dyskusji.
  2. Nie wpisuj żadnych danych osobowych, które mogą Cię identyfikować, dyskusja jest anonimowa, publiczna i służy do komunikacji z publicznością a nie do kontaktu z pojedynczymi osobami.
  3. Nie zamieszczaj linków do stron internetowych konkurencji.

Jeżeli dojdzie do naruszenia regulaminu, twój post zostanie częściowo lub zupełnie usunięty.

Scroll to top