Výhody a nevýhody investovania do indexových fondov

výhody a nevýhody indexov

Indexové fondy sú jedným z najobľúbenejších spôsobov, ako dlhodobo efektívne investovať svoje prostriedky. Tieto fondy sú ľahko dostupné, jednoduché na použitie a ponúkajú širokú diverzifikáciu. V posledných rokoch sa stalo investovanie do indexových fondov prostredníctvom ETF (exchange traded funds) obzvlášť populárne.


V tomto článku sa budeme venovať bližšiemu pohľadu na indexové fondy, ukážeme si ich výhody a nevýhody a načrtneme, ako ich môžete použiť v rámci vašej investičnej stratégie. Pripomíname, že tento článok obsahuje iba názory autora a nejedná sa o investičné odporúčania alebo finančné poradenstvo.

Výhody investovania do fondov

Začnime pozitívne – výhodami indexových fondov a investovania do nich.

Nízke náklady

Investovanie do indexových fondov má vo všeobecnosti veľmi nízke náklady. Indexové fondy sú obvykle lacnejšie (čo sa nákladov týka) ako kupovanie väčšieho počtu jednotlivých, samostatných akcií alebo ako investovanie cez aktívne riadené fondy. Indexové fondy totiž nepotrebujú rozsiahle tímy analytikov a iných nákladných zamestnancov, ktorí by sledovali jednotlivé akcie. Nie je potrebných ani príliš veľa pracovníkov na zabezpečovanie administratívy.

Nákladovosť pri ETF kopírujúcom indexy býva obvykle medzi 0,07 až 0,22 % ročne. Napríklad pri ETF iShares Core S&P 500 kopírujúcom rovnomenný slávny americký index je nákladovosť na samej dolnej hranici – iba 0,07 % za rok. Oproti tomu pri bežných podielových fondoch obvykle odvádzate správcovi obvykle okolo 1 až 2 percent.

Obchodovať ETF indexy u Etoro Váš kapitál je ohrozený.

Diverzifikácia

Indexové fondy vám umožňujú vložiť vaše prostriedky do širokého spektra akcií, čo efektívne znižuje riziko straty. Diverzifikácia môže mať rôzne podoby – v článku si povieme tie najzásadnejšie.

Medzi základné príklady patrí geografická diverzifikácia. Existuje mnoho ETF zameraných na rôzne regióny sveta, napríklad na USA, Európu, Áziu, ďalšie vybrané rozvíjajúce sa trhy a podobne. Tým je možné jednoducho diverzifikovať vaše portfólio medzi rôzne geografické oblasti. Týmto spôsobom sa zaisťujete pre prípad, že by sa napríklad jedna krajina alebo oblasť nevyvíjala ekonomicky dobrým smerom.

Ďalej existuje takzvaná sektorová diverzifikácia. Fondy obchodované na burze sa môžu zamerať na najrôznejšie sektory, napríklad na technológie, zdravotníctvo, finančné služby a ďalšie. Tým sa dá vaše portfólio ľahko diverzifikovať, čo sa všeobecne odporúča.

V neposlednom rade spomeňme diverzifikáciu podľa trhovej kapitalizácie. Vybrané ETF sa zameriavajú na rôzne druhy spoločností podľa ich kapitalizácie (celkovému naceneniu spoločnosti podľa počtu akcií a ich aktuálnej trhovej ceny). Spoločnosti sa všeobecne delia na veľké, stredné a malé. Veľké podniky sú obvykle súčasťou najznámejších indexov S&P 500 alebo Nasdaq. Menšie spoločnosti potom zahŕňa napríklad index Russell 2000.

Efektivita investovania

Investovanie do indexových fondov je veľmi efektívne. Stačí si otvoriť osobný účet u vhodného brokera (ideálne on-line brokera). Odporúčame využiť napríklad Etoro, u ktorého je zadarmo založenie, vedenie účtu, neplatíte taktiež žiadne poplatky za vklad ani výber platobnou kartou a ani poplatok za obchodovanie ETF. Broker zarába na spreadoch, teda rozdiele medzi predajnou a nákupnou cenou, ktorú vopred vidíte v platforme. Svoje financie vložíte na účet vášho brokera, ktorý vám ich v rámci maximálne niekoľkých pracovných dní pripíše na obchodný účet, v prípade platby platobnou kartou okamžite. Následne zvolíte fond, do ktorého chcete investovať.

Obchodovať ETF indexy u Etoro Váš kapitál je ohrozený.

Transparentnosť

Indexové fondy sú obvykle otvorené a transparentné, takže máte jasný prehľad o tom, čo vlastníte. Fondy obchodované na európskych burzách musia zo zákona (respektíve podľa európskeho práva) pravidelne reportovať, aké majú skutočné výdavky, aká je ich výkonnosť za určité obdobie (typicky za rok) a tak ďalej.

Investor, ktorý sa zaujíma o konkrétny fond, si môže mnoho informácií verejne dohľadať. V praxi to tak znamená, že je možné v dnešnej dobe pomerne ľahko skontrolovať, aké akcie alebo iné aktíva sú obsiahnuté v indexovom fonde. Môžete tiež zistiť, či zodpovedajú investičným cieľom fondu. Vďaka tejto transparentnosti má investor prehľad o tom, kam sú jeho peniaze investované. Môže ľahko posúdiť, či je určitý indexový fond pre neho vhodnou investíciou.

Nevýhody investícií do indexov

Nevýhod indexového investovania nie je veľa, ale mali by s nimi počítať začínajúci aj pokročilí investori.

Nižší výkon

Podľa názoru veľa investorov, ktorí dlhodobo veria indexovým fondom (tzv. pasívnym investorom), dlhodobo „stačí“ priemerná návratnosť indexov. To znamená inými slovami výkon cca 7-10 % ročne napríklad pri amerických indexoch typu SP500. Indexové fondy sa tohto priemeru podľa dlhodobých dát skutočne držia. Tento výnos môže byť potenciálne nižší ako výkon aktívne riadených fondov.

Obmedzený potenciál

Pri investovaní do indexových fondov si väčšinou zámerne vyberáte zavedené spoločnosti. Také firmy majú dohromady v indexe nižší, ale relatívne stabilný výnos, viď predchádzajúci odsek. Potenciál zhodnotenia ceny takýchto akcií sa tak už nepočíta v násobkoch. Zatiaľ čo ak by ste investovali do niekoľkých málo malých, rozvíjajúcich sa akcií, môžete v prípade úspešného projektu získať až desaťnásobok pôvodného vkladu, prípadne aj viac, ale tiež môžete násobne viac stratiť.

Nízka flexibilita

Indexové fondy sa držia “pevne” určitého indexu, napr. Nasdaq alebo S&P 500. Také fondy preto nemôžu reagovať príliš flexibilne na zmeny trhu a upravovať svoje portfólio v reálnom čase v reakcii na veľké a dôležité zmeny. Indexy navyše bývajú zostavované štandardizovane a fondy sa zaväzujú ich zloženie prísne dodržiavať.

Táto nevýhoda sa však dá pomerne ľahko obísť tým, že najmä ETF je veľmi jednoduché v obchodné (pracovné) dni predať na burze. Teda skúsený investor si poradí a prípadne si nájde vhodnejší titul a pôvodne držaný index takto nahradí.

Výhody a nevýhody investovania do indexových fondov

Pridaj komentár

Scroll to top