Indeks giełdowy

Rodzaj wskaźnika, którym opisywany jest rozwój konkretnego rynku. Indeks giełdowy pomaga śledzić aktualny rozwój rynku, a także jego przyszłe tendencje.


Indeks giełdowy
Scroll to top