Fundusz akcyjny

Rodzaj funduszu, który inwestuje głównie w akcje. Minimalny udział w funduszu wynosi 66 procent. Ze względu na możliwe krótkoterminowe wahania kursów chodzi o rodzaj funduszu przeznaczony głównie do inwestycji długoterminowych.


Fundusz akcyjny
Scroll to top