Dealer

Może chodzić nie tylko o konkretną osobę, ale również o konkretną instytucję. Dealer to ten, który jest aktywnym uczestnikiem handlu i sprzedaje lub kupuje na własne konto.


Dealer
Scroll to top