CFD

Skrót słów Contract For Difference. Tłumaczenie brzmi następująco: kontrakt różnicy kursowej. Oznaczenie CFD zawiera instrument pochodny, u którego rozrachunek odbywa się w formie rozliczenia finansowego, biorąc pod uwagę różnicę ceny danego instrumentu. W dniu otwarcia, a następnie w dniu zamknięcia pozycji.


CFD
Scroll to top