Carry trade

Termin Carry opisuje transakcję, którą można opisać jako wykorzystanie kredytu w celu inwestowania. W praktyce oznacza to pożyczenie określonej kwoty o korzystnym oprocentowaniu, które następnie zostanie zainwestowane z oczekiwaniem wyższej oceny niż stopa procentowa. Różnica między tymi stopami procentowymi jest zyskiem.


Carry trade
Scroll to top