Buyback

Buyback to wykup akcji. Charakteryzuje się tym, że konkretna spółka kupuje własne akcje w celu podwyższenia ich ceny. Dochodzi również do obniżania liczby akcji w normalnym obiegu. W ten sposób zysk jest rozdzielany między mniejszą liczbę akcjonariuszy.


Buyback
Scroll to top