Bonita papieru wartościowego

Termin wyrażający jakość emitenta papieru wartościowego. Im wyższą wiarygodność ma dany emitent, tym większa będzie bonita poszczególnych emitowanych papierów wartościowych.


Bonita papieru wartościowego
Scroll to top