Akumulacja

Pojęcie akumulacja jest interpretowane jako pewne polecenia związane z powolnym dokupowaniem akcji. Zwykła akumulacja to stopniowe gromadzenie akcji i innych papierów wartościowych przez inwestora.


Akumulacja
Scroll to top