Akcyjne instrumenty pochodne

Rodzaj instrumentu finansowego, który jest charakterystyczny tym, że składa się z przynajmniej jednego instrumentu bazowego lub składa się z co najmniej jednego instrumentu kapitałowego. Poszczególnych instrumentów może być więcej.


Akcyjne instrumenty pochodne
Scroll to top