Akcjonariusz większościowy

To akcjonariusz, który posiada większość udziałów, a więc taki, który posiada największą liczbę udziałów w firmie. Biorąc pod uwagę wielkość udziału, nie musi chodzić tylko o jedną osobę. Akcjonariuszy większościowych może być więcej.


Akcjonariusz większościowy
Scroll to top