Akcja na okaziciela

Czasami można spotkać się również z pojęciem akcje anonimowe. Chodzi owszem o ten sam rodzaj. Te akcje są specyficzne tym, że właściciele nie muszą być identyfikowalni. Na dokumencie akcji nie jest podane imię, nie są przechowywani w żadnym rejestrze ani bazie danych. Dystrybucja takich akcji odbywa się zwykle w formie osobistej, gdy są przekazywane innym osobom.


Akcja na okaziciela
Scroll to top