Akcja bez wartości nominalnej

Chodzi o rodzaj akcji, który nie ma określonej konkretnej wartości nominalnej, ani nie jest określony jej udział w spółce. Jest kojarzona tylko z pewną częścią w spółce. Akcje bez wartości nominalnej zazwyczaj stanowią udział w całkowitym majątku lub część podstawowego kapitału spółki.


Akcja bez wartości nominalnej
Scroll to top