Čo ovplyvňuje kurzy kryptomen (BitCoin, Ethereum atď.)?

bitcoin-ethereum

Aby ste mohli ziskovo obchodovať kryptomeny, musíte vedieť, čo ovplyvňuje ich cenu a na to sa pozrieme v dnešnom článku.


Rovnako ako každá iná mena aj kryptomena stojí na dôvere ľudí, hodnota kryptomeny nie je ničím podložená a závisí čisto na ochote ľudí do virtuálnych mien vložiť svoje vlastné peniaze. Cena každej konkrétnej kryptomeny sa primárne odvíja od ponuky a dopytu na trhu.

Obsah:

Spotreba elektrickej energie

elektrina
Množstvo energie použitej na prevádzku blockhainu môže byť obrovské, napríklad prevádzka blockhainu BitCoina spotrebuje rovnako elektrickej energie ako malé mesto. Preto má aj cena elektrickej energie nezanedbateľný vplyv na konečný kurz.

Obtiažnosť ťažby

Od obtiažnosti ťažby sa odvíja aj cena ťažby, respektíve náklady na ťažbu (cena elektrickej energie + cena hardware + atď).

Využiteľnosť meny

Využiteľnosť kryptomeny je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim cenu. K čomu by vám bolo „niečo“, čo nemôžete k ničomu použiť? Kryptomeny sú primárne určené na platby a ako investičnú príležitosť. Nájde sa však aj ďalšie využitie, napríklad Ethereum funguje aj pre použitie tzv. „Smart contracts“, čo dvíha jeho cenu (zobraziť detaily o mene Ethereum).

Vnímanie hodnoty verejnosťou

Názor verejnosti na konkrétnu kryptomenu ovplyvňuje jej hodnotu, respektíve ovplyvňuje ochotu ľudí nakúpiť alebo predať danú menu, čo ovplyvňuje jej cenu. Názor verejnosti ovplyvňuje všetky faktory opísané v tomto článku, pravdepodobne najväčší vplyv na verejnosť majú mediálne správy.

Mediálne správy

Mediálne správy ovplyvňujú názor verejnosti, čo môže ako pozitívne tak negatívne ovplyvniť vývoj kurzov. V niektorých prípadoch môže byť dokonca ovplyvnenie verejnosti zámerné, pretože mnoho verejne známych osobností s kryptomenami priamo obchoduje alebo sú súčasťou firiem, ktoré s nimi špekulujú.

Príkladom môže byť Jamie Dimon Co. Chief Executive banky J. P. Morgan, ktorý vydal 12. septembra 2017 vyhlásenie o nadhodnoteniu BitCoina a o tom, že BitCoin je menou drogových dílerov a vrahov a predpovedal jeho kolaps. Následne hodnota BitCoina poklesla a Jamie bol obvinený z manipulácie s trhom. Niektoré zdroje potom tvrdia, že samotná J. P. Morgan s kryptomenami obchoduje a že jej takto Jamie Dimon zarobil, prípad je stále v šetrení.

Cena BitCoina

Podobne ako zmena hodnoty amerického dolára má vplyv na zmeny kurzov ostatných mien, tak aj cena BitCoina spravidla ovplyvňuje ostatné meny. Dalo by sa povedať, že BitCoin je taký dolár medzi kryptomenami.

Väčší investori

Väčší investori majú dostatok financií na nákup väčšieho objemu kryptomen, čo im umožňuje manipulovať s cenou na trhu. U menej známych kryptomen je to jednoduchšie ako u tých populárnejších. Ako to môže fungovať v praxi?

  • Investor nakúpi menej známu kryptomenu vo väčšom objeme a snaží sa medializovať jej výhodnosť, aby nalákal ďalších investorov a zvýšil jej cenu. Následne menu predá.
  • Investor nakúpi kryptomeny, čo vedie k zvýšeniu jej ceny, čo láka ďalších ľudí ku kúpi a vedie k ďalšiemu zvýšeniu ceny. Následne menu predá.
  • Nárazovým predajom veľkého objemu kryptomen, dôjde k poklesu jej ceny a znova na tom môže zarobiť.

Predťažba meny

Pri nových kryptomen sa môže stať, že si vývojári predťaží väčšinu meny pre seba a snaží sa ju prezentovať ako najnovšie a najlepšie technológie na poli kryptomen. Bohužiaľ sa z pravidla jedná o podvod a väčšina predťažených kryptomen má za cieľ len zarobiť programátorom na dôvere ľudí a neprináša nič nové. Takéto podvody sa ťažko odhaľujú a preto je veľmi ťažké naštartovať novú kryptomenu, jednoducho nemá dostatok dôvery investorov.

Zákazy a oficiálne uznanie kryptomen

Vládne zákazy nasadenia kryptomen vedú k znižovaniu ich hodnoty, samozrejme tiež záleží, ako veľmi je dôležitý konkrétny trh, kde bola mena zakázaná. Naopak ak sa kryptomena stane oficiálnou menou nejakého štátu jej cena stúpa. Tu tiež platí, že záleží, aký dôležitý stať menu uzná.

Záver článku

Ceny kryptomen sa odvíjajú od náročnosti ťažby a od veľkosti dopytu, cena sa teda tvoria rovnako ako u každého iného produktu. Závislosť kryptomen na dôvere investorov sa nedá prehliadnuť, dôvera v menu je úplne kľúčová a považujem ju za hlavný faktor ovplyvňujúci dopyt a tým aj cenu.

Kam ďalej?

Ak premýšľate o obchodovaní kryptomena, môže sa vám hodiť článok Ako fungujú kryptomeny a tiež Ako začať obchodovať forex. Obchodovanie kryptomen je obdobou obchodovania s bežnými menami a základy sú úplne rovnaké.

Čo ovplyvňuje kurzy kryptomen (BitCoin, Ethereum atď.)?

Pridaj komentár

Scroll to top