Ako fungujú centrálne banky?

logo-cnb

Pravdepodobne viete, že centrálne banky (NBS, ECB, FED atď.) Vyhlasujú úrokové sadzby, nakupujú a predávajú zahraničné meny a tým ovplyvňujú ekonomický rast. Poďme sa pozrieť, ako celý proces funguje.


Úlohou centrálnych bánk je vykonávať menovú politiku, dozerať na činnosti komerčných bánk a spravovať devízové rezervy. V krajinách eurozóny menovú politiku riadi Európska centrálna banka, v USA Federálny rezervný systém (FED), v ostatných krajinách menovú politiku riadia miestne centrálna banka, v Slovenskej republike je to národná banka Slovenska.

Menová politika

Všeobecne sa dá povedať, že úlohou menovej politiky je dosiahnutie ekonomicko-politických cieľov, čo vo väčšine prípadov je riadený ekonomický rast. Na dosiahnutie týchto cieľov majú centrálne banky niekoľko nástrojov, najdôležitejší je úroková sadzba a nákup a predaj devízových rezerv.

Úroková sadzba centrálnych bánk

Centrálne banky vyhlasujú úrokovú sadzbu, je to sadzba, za ktorú požičiavajú peniaze komerčným bankám. Ak centrálne banky znižujú výšku úrokovej sadzby, tak úrokové sadzby znižujú aj komerčné banky, dochádza tým k zlacneniu úverov a zníženiu úročenia vkladov. Znížením úročenia úverov dochádza k zvýšeniu dopytu po úveroch, tým sa dostane do ekonomiky viac peňazí a mal by nastať ekonomický rast a tiež rast inflácie. Z ekonomického hľadiska je určitá miera inflácie potrebná k podpore rastu ekonomiky.

V súčasnej dobe sa často hovorí o zápornej úrokovej miere, ak by u nás taká situácia nastala a prejavila sa aj u komerčných bánk, potom by sa naše peniaze na bankových účtoch pomaly strácali. Lenže musíme si uvedomiť, že záporné úrokové sadzby v centrálnej banke, nemusí nutne znamenať záporné úrokové sadzby u komerčných bánk.

Nákup a predaj devízových rezerv

Nákupom cudzej meny oslabuje centrálna banka kurz meny vlastné. Tento krok by mal podporiť export tovaru, na druhú stranu zdražuje všetky importované tovary a zahraničné dovolenky. Zvýšený export by mal mať za dôsledok vyššie prítok peňazí zo zahraničia do daného štátu, tým by malo dôjsť k oživeniu domácej ekonomiky.

Všetky zásahy do ekonomiky centrálnymi bankami sú vždy pomerne diskutovaná téma, nie je totiž vždy isté, či centrálna banka urobila správny krok, pretože všetky zmeny nesú okrem pozitív aj svoje negatíva.

Ako fungujú centrálne banky?

Mohlo by vás zaujímať:

Pridaj komentár

Scroll to top