Bindande villkor vid användning av webbplatsen http://forbino.com/

Nedan hittar du bindande användarvillkor för denna webbplats.


1. Grundläggande bestämmelser

Ägaren och operatören av denna webbplats (nedan kallad ”portalen”) är en entreprenör Josef Kuchař, som har registrerats i handelsregistret i Kolín kommun sedan 09.06.2011, 5. Května 1125/2, Kolín, 280 02, ICO: 87914832, icke-momsbetalare.

Operatörens och användarnas rättigheter och skyldigheter styrs av dessa regler vid användning av portalen. Reglerna gäller alla personer som besöker portalen (nedan kallad användare). En användare godkänner reglerna genom att gå in på någon av operatörens webbplatser som är tillgängliga genom portalen och/eller genom att använda information som finns på webbplatserna som är tillgängliga genom portalen.

Offentliggörande av data eller information på portalen, med undantag för dessa regler, har ingen rättslig beskaffenhet som leder till att det skapas ett rättsligt förhållande mellan operatören och användaren. Eget innehåll, artikelinnehåll från externa författare och analytiker kan inte betraktas som en analys av investeringsmöjligheter och investeringsrekommendationer.

Inlägg som publiceras i diskussionsforumet uttrycker läsarnas åsikter, inte portalens åsikter, som inte bär något ansvar.

2. Informationens fullständighet och uppdatering

Operatören anstränger sig till det yttersta för att informationen ska vara aktuell och den uppdateras och kontrolleras därför regelbundet. Information som publiceras på portalen är endast av allmän och informativ art. Innehållet i portalen uppdateras och redigeras kontinuerligt. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst ändra och redigera informationen utan föregående meddelande.

3. Operatörens ansvar för innehåll

Varning: All information som tillhandahålls på portalen är endast avsedd i informationssyfte för frågor som gäller handel på börsen och ska inte användas som specifika investerings- eller affärsrekommendationer. Varken serveroperatören eller enskilda författare är registrerade mäklare eller investeringsrådgivare. Om specifika finansiella produkter, kryptovalutor, råvaror, aktier, valutor eller optioner nämns på webbplatsen är det enbart för att informera om handel på finansmarknaderna. Serverns utgivare ansvarar inte för specifika beslut från enskilda användare. Handel med CFDer och binära optioner medför risker och är inte lämpligt för alla investerare. Det medför en risk av att förlora hela insättningen och när det gäller CFDer finns det en risk att förlusterna kan överstiga saldot på ditt handelskonto. En ansvarig person som är intresserad av dessa produkter bör aldrig investera pengar som de inte har råd att förlora. Endast riskkapital som är reserverat för handelsändamål vars förlust inte innebär risker för ens socioekonomiska situation bör investeras.

Portalwebbplatsen tar inte hänsyn till enskilda användares investeringsmål, ekonomiska situation eller specifika krav. Operatören avsäger allt ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga, följd-, repressiva, exceptionella och andra skador, förlorade möjligheter, förlorad vinst eller annan förlust eller skada.

Dessutom bär operatören inget ansvar för: innehållet på tredjepartswebbplatser som kan besökas genom operatörens portal. Länkar på portalen som leder till tredjepartswebbplatser. Annonser eller andra former av marknadsföring som tillhandahålls av tredje part genom operatörens portal. Meddelandeinnehåll som överförs mellan portalens användare genom portalen. Operatören har rätten att när som helst ta bort allt innehåll i portalen enligt sitt eget gottfinnande.

Portalens innehåll är endast i informationssyfte och är icke-bindande. Operatören ansvarar inte för riktigheten, sanningen eller fullständigheten av information från tredje part och innehåll från tredje part på denna portal. Informationskällan är alltid den webbplats som tillhandahålls i tabellen för en recension. Portaloperatören verifierar inte informationen som en sådan webbplats tillhandahåller och ansvarar inte för dess noggrannhet. Kontrollera om mäklaren är berättigad att tillhandahålla sina tjänster i ditt hemland i enlighet med de lagliga bestämmelserna som gäller för dess verksamhet.

4. Portalens annonser

Operatören använder portalen för att marknadsföra vissa mäklare som anses vara av god kvalitet. Operatören väljer endast mäklare som har rätt att tillhandahålla finansiella tjänster inom EU och som har goda recensioner eller positiva personliga upplevelser.

Annonser på portalen är alla länkar som vidarebefordrar till andra webbplatser än portalen, annonser på portalen kan finnas var som helst (inuti artiklar och recensioner, i sidopaneler, osv.).

5. Sekretesspolicy och cookie-policy

En del av dessa villkor finns i ett separat dokument ”Cookies och skydd av personuppgifter”som alla portalens användare måste samtycka till. Om inte måste de lämna webbplatsen och inte använda den.

6. Slutliga bestämmelser

Reglerna för att använda portalen är giltiga och träder ikraft på publiceringsdagen. När reglerna offentliggörs på operatörens sidfot som är tillgänglig från portalen anses det vara tidpunkten för publicering. Endast operatören får ändra och komplettera dessa regler. Operatören kan ändra reglerna när som helst. Operatören måste meddela ändringar av reglerna på denna portalwebbplats. Användarens samtycke till den nya versionen av reglerna ges genom följaktlig användning av portalen.

Dessa villkor gäller och träder ikraft från 17 september 2014, den senaste redigeringen av villkoren gjordes 6.6.2018 kl. 10.20.

Om du inte samtycker till dessa villkor ska du lämna webbplatsen och inte fortsätta använda den.

Scroll to top