Oversold

Když se použije pojem oversold, mluví se o takzvaném přeprodaném trhu. V praxi to znamená, že bylo uskutečněno nadměrné množství prodejních objednávek, z čehož plyne, že velmi brzy začnou v rámci trhu dominovat objednávky nákupní.


Oversold

Napsat komentář

Scroll to top