Going public

Pojmem going public je možné charakterizovat jako určitý vstup do oblasti veřejného prostředí. V případě firem se může jednat o stav přerodu ze společnosti s ručením omezením na akciovou společnost. A tedy s vydáním akcií, které jsou nabídnuty veřejnosti. V praxi jde tedy o vstup na burzu kapitálové společnosti. Daný krok je spojený nejenom se snahou posunout podnikání o level výše a dát mu určitou právní formu. Je spojený také se snahou získat další kapitál na rozvoj firmy a budoucí aktivity. Ten se získá právě prodejem nabídnutých akcií. Spolu s tímto pojmem se objevují také going public půjčky, které mají charakteristiku opčních nebo převoditelných dluhopisů, které jsou následně spojeny s právem odběru akcií, které budou v budoucnu vydány.


Going public

Napsat komentář

Scroll to top