Akciový dluhopis

Pojem označuje strukturovaný finanční nástroj, která je specifický tím, že jeho držitel dostává pravidelné platby. Konkrétní akciový dluhopis je spojený se určitou splatností. Když nastane, může dojít k různým situacím – těmi je buď splacení nominální hodnoty dluhopisu, nebo může dojít k obdržení akcie, která je v tomto případe brána za podkladové aktivum. V některých případech může dojít i k obdržení akciového indexu.


Akciový dluhopis

Napsat komentář

Scroll to top