Zlatý standard

Finanční systém, který už v dnešní době není platný a postupně zanikl. Jeho standardem bylo to, že každá vydaná bankovka musela být kryta zlatem, eventuálně jiným drahým kovem. Zlatý standard sice nedokázal eliminovat hospodářské krize, ale dokázal zamezit spekulacím ze strany bank, nebo konkrétních vlád.

Zástavní právo

Takový typ práva, který se používá hlavně ve světě úvěrových produktů, jako jsou půjčky ručené nemovitostí a klasické či americké hypotéky. Opravňuje banku nebo nebankovní společnost k tomu, aby prodala nemovitost, kterou má v zástavě. A to ve chvíli, kdy ze strany dlužníka nedochází k plnění sjednaných podmínek. Zástavní právo je sjednáváno při podpisu smlouvy a je platné až do doby poslední splátky – tedy do uhrazení poslední pohledávky.

Základní aktivum

Jiné označení pro základní aktivum je podkladové aktivum. Pojem je využíván primárně u binárních opcí. Jde o typ aktiva, od kterého se odvíjí cena daného finančního derivátu. Derivátem mohou být třeba futures, forwardy, ale i opce. Láká hlavně možná rozmanitost. Dané podkladové aktivum může být třeba určitá komodita, akcie, dluhopis, ale i akciový index nebo konkrétní měna.

Zajištění

Jde o závazek, kterým je ručeno za budoucí uskutečněné jiného závazku. Zajištění může mít mnoho podob. Využité mohou být cenné papíry, různá další aktiva, nebo třeba i hotovost. Ve světě půjček také nemovitost.